Hướng xử lý khi mua phải đất dính quy hoạch treo

Hướng xử lý khi mua phải đất dính quy hoạch treo, đất đai là một lợi tài sản khá đặc biệt và nhận được sự quan tâm hàng đầu của mọi người. Mặt khác, việc mua bán đất đai hiện nay diễn ra cũng khá phổ biến, trong một số trường hợp không may chúng ta có thể mua phải đất dính quy hoạch treo. Bài viết dưới đây luật sư nhà đất sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

Làm gì khi mua phải đất dính quy hoạch treo

Làm gì khi mua phải đất dính quy hoạch treo

Quy hoạch treo là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định:  Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Như vậy, quy hoạch treo có thể được hiểu như sau: Quy hoạch treo là đất thuộc khu vực có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện nhưng sau 03 năm không thực hiện, không điều chỉnh hoặc hủy bỏ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đất quy hoạch treo được xử lý như thế nào?

Đất thuộc trường hợp quy hoạch treo theo quy định của khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có thể được xử lý như sau:

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất mà lại không điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất thì người sử dụng đất không bị hạn chế các quyền trên

Quyền sử dụng đất đối với đất thuộc quy hoạch

Vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất có thể thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đất thuộc quy hoạch theo quy định tại, cụ thể như sau:

 • Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 • Hoặc sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất mà lại không điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất thì người sử dụng đất quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

            Người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

>>>Xem thêm: Đất dính quy hoạch có bán được không?

Vấn đề bồi thường đối với đất thuộc quy hoạch

Theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 về điều kiện được bồi thường về đất thì người sử dụng đất được bồi thường khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;
 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

Như vậy, đất quy hoạch bị thu hồi và nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện được bồi thường khi thu hồi đất thì người sử dụng đất có đất quy hoạch sẽ được bồi thường.

bồi thường đối với đất thuộc quy hoạch khi có đủ điều kiện

   Bồi thường đối với đất thuộc quy hoạch khi có đủ điều kiện

Hướng xử lý khi mua đất dính quy hoạch treo

Hướng dẫn xin giấy phép công trình có thời hạn

Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

Khoản 2 Điều 94 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này.

Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đủ điều kiện sau:

 • Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất.
 • Phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt.
 • Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
 • Có thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy định.
 • Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng hợp lệ.

>>>Xem thêm: Có được xây nhà trên đất bị quy hoạch treo không?

Hướng dẫn thủ tục đề nghị xóa quy hoạch

Thẩm quyền ra quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo khoản 1,Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch như sau:

 • Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.
 • Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

>>>Xem thêm: Thủ tục xin xóa quy hoạch treo

Tư vấn hướng xử lý khi mua phải đất dích quy hoạch treo

Luật Long Phan PMT, cung cấp đến Quý khách hàng các dịch vụ tư vấn khi mua phai đất quy hoạch treo như sau:

 • Xác định lại quy hoạch đất của địa phương mà khách hàng mua đất dính quy hoạch treo
 • Tư vấn các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đã đáp ứng hay chưa
 • Xem xét hợp đồng mua bán đất có đất nằm trong diện quy hoạch
 • Tư vấn đòi lại tiền mua nhà đất dính quy hoạch do bị lừa dối
 • Tư vấn hướng giải quyết khi đặt cọc mua phải đất quy hoạch
 • Hướng dẫn trình từ, thủ tục khởi kiện khi mua phải đất quy hoạch treo
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ giải quyết tranh chấp đất quy hoạch treo
 • Tham gia tranh tụng bảo vệ quyền lợi khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến phải đất quy hoạch treo

Việc mua phải đất dính quy hoạch treo sẽ dẫn đến nhiều rủi ro cho bên mua như có thể không được bồi thường khi nhà nước thu hồi, thậm chí là bị mất cả đất lần tiền mua đất. Do vậy khi biết mua phải đất dính quy hoạch treo thì cần phải tìm hiểu và đưa ra hướng giải quyết ngay. Nếu trong trường hợp khách hàng không biết giải quyết như thế nào thì hãy liên hệ chúng tôi qua Hotline: 1900.63.63.87 để được luật sư nhà đất tư vấn và hướng dẫn cách giải quyết tốt nhất.

Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.7 (52 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87