Dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ

Dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ khách hàng thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại,…đảm bảo tốt nhất quyền lợi khách hàng tránh các rủi ro, thiệt hại không cần thiết. Long Phan PMT cung cấp dịch vụ luật sư chất lượng tốt nhất, chi phí phù hợp cho cá nhân, doanh nghiệp, công ty.Dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ

Dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ giỏi

Tổng quan pháp luật sở hữu trí tuệ

Hiện nay, lĩnh vực sở hữu trí tuệ ngày càng phát triển, đây là kết quả của quá trình sáng tạo, đầu tư trí tuệ, công sức, tiền bạc của cá nhân, tổ chức. Hoạt động sáng tạo trí tuệ mong muốn đạt được những lợi ích nhất định.

Bằng việc bảo hộ tài sản trí tuệ sẽ đảm bảo quyền (quyền nhân thân và quyền tài sản) của chủ sở hữu đối với sản phẩm mà mình sáng tạo ra. Hơn nữa, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ góp phần giảm thiểu tổn thất cho cá nhân, các nhà sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy họ phát triển sản xuất, kinh doanh hợp pháp.

Chính vì vậy, luật sư sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng giúp các cá nhân, tổ chức xác định các tài sản trí tuệ nào cần được bảo hộ, điều kiện để bảo hộ, thời hạn bảo hô và những thủ tục cần thiết khác. Có rất nhiều vấn đề phát sinh từ đơn giản đến phức tạp. Chẳng hạn như:

Thủ tục hành chính: đăng ký, sửa đổi, bổ sung cập nhật… quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, …

Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng để xác lập, sửa đổi cũng như bổi sung lại quyền lợi của các chủ thể. Chính vì thế các thủ tục cần phải chính xác, công bằng và phải đúng theo quy định của pháp luật thì mới có hiệu lực.

Các vấn đề sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài

Một vấn đề nhạy cảm, rắc rối khi xuất hiện yếu tố nước ngoài. Cần phải làm rõ quyền lợi của các bên nếu như xảy ra tranh chấp, phải áp dụng đúng quy định pháp luật. Nếu một trong các bên tranh chấp hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án nước ngoài thì lúc này vụ tranh chấp sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo khi bị xâm phạm quyền trong sở hữu trí tuệ

Khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chủ thể có thể thực hiện quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu các cơ quan thực thi xử lý hành vi xâm phạm bằng các biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự, hoặc yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất, nhập khẩu để phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi xuất, nhập khẩu hàng hoá xâm phạm quyền. Và quá trình giải quyết các khiếu nại, tố cáo này cần phải đúng quy trình theo quy định pháp luật

Quy trình thụ lý, giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ bằng tòa án

Những tranh chấp về sở hữu trí tuệ sẽ được giải quyết bởi tòa án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương. Ngoài ra, đối với tranh chấp về sở hữu trí tuệ mà cả hai bên đều có mục đích lợi nhuận thì sẽ được xét xử bởi tòa án nhân dân cấp tỉnh. Và đương nhiên quy trình thụ lý, giải quyết tranh chấp bằng Tòa án phải đúng theo quy định của pháp luật.

Vấn đề thi hành quyết định/bản án giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

Thi hành bản án hành chính là thực hiện bản án, quyết định của Tòa sở hữu trí tuệ đã có hiệu lực pháp luật. Nhiều trường hợp có bản án, quyết định của Tòa án, bên thi hành án không thể cho thi hành vì một số lý do khách quan.

Luật sư Long Phan PMT chúng tôi tiếp nhận, cung cấp dịch vụ pháp lý giải quyết tất cả những nội dung pháp lý nêu trên từ tư vấn cho đến trực tiếp tham gia giải quyết.

Các nội dung trong dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ

Công việc luật sư hỗ trợ khách hàng

Công việc luật sư hỗ trợ khách hàng

Tư vấn

Đăng ký bản quyền

 • Ấn phẩm in và trực tuyến;
 • Tài liệu quảng cáo;
 • Phần mềm máy tính;
 • Quyền phát sóng và các quyền liên quan;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan.

Bảo mật bí mật thương mại

Luật sư tư vấn về cách bảo mật bí mật kinh doanh và các thông tin mật khác trong hoạt động hằng ngày và trong các giao dịch cụ thể:

 • Tuyển dụng nhân viên;
 • Giao kết hợp đồng với nhà cung cấp;
 • Khách hàng;
 • Bên mua và các đối tác kinh doanh.

Đăng ký bằng sáng chế

 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp bằng sáng chế;
 • Thi hành theo bằng sáng chế;
 • Khởi tố đối với hành vi vi phạm ở cấp độ hành chính và tư pháp;
 • Tư vấn khiếu nại, xử lý hành vi vi phạm và giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn về quy trình tra cứu và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và nước ngoài…;
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu và đăng kí nhãn hiệu công ty;
 • Tư vấn bảo hộ Nhãn hiệu hàng hoá, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế/Giải pháp hữu ích;
 • Đại diệnkhách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký tại Việt Nam và các quốc gia khác.

Tư vấn giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

 • Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 • Giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn luật về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải (nếu có);
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp hoặc các Cơ quan tiến hành tố tụng khác.

Soạn thảo đơn từ, văn bản

 • Chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục
 • Soạn đơn từ, công văn liên quan
 • Liên hệ, làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền
 • Đại diện theo khách hàng thực hiện các thủ tục theo yêu cầu.

Trực tiếp tham gia thực hiện thủ tục, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ

 • Nghiên cứu hồ sơ, thông tin về vụ việc, đối chiếu với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và làm việc với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện tham gia đối thoại trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ;
 • Hướng dẫn khách hàng hoặc đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
 • Cử luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng;
 • Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong giai đoạn tố tụng;
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giai đoạn thi hành án;

Quy trình tiếp nhận và cung cấp dịch vụ

Các vấn đề liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ

Các vấn đề liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ

Về cách thức tiếp nhận hồ sơ và thực hiện công việc cho khách hàng như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng;

Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;

Bước 3: Khách hàng và Luật Long Phan PMT ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;

Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và xử lý các công việc tư vấn cho khách hàng cũng như thực hiện công việc tại tòa án các cấp;

Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý tại tòa án và tư vấn hướng giải quyết tiếp theo cho đến khi tranh chấp được giải quyết;

Cam kết chất lượng dịch vụ

Với tôn chỉ “Tận tâm – uy tín – hiệu quả”, công ty Luật Long Phan PMT cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ luật sư tranh tụng. Bên cạnh đảm bảo về về chất lượng dịch vụ pháp lý, đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy định pháp luật, đúng lương tâm, đạo đức hành nghề của một luật sư, chúng tôi còn mang đến sự hài lòng và an tâm đến quý khách hàng.

Không chỉ thế, dịch vụ luật sư tranh tụng của công ty Luật Long Phan PMT luôn luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn nổ lực hết mình, cống hiến tri thức pháp luật đến khách hàng, mang lại hiệu quả công việc cho khách hàng.

Bên cạnh những quyền lợi và cam kết về chất lượng dịch vụ, công ty Luật Long Phan PMT còn có một ưu đãi đặc biệt đối với những khách hàng đã tin tưởng và đã sử dụng dịch vụ luật sư tranh tụng của công ty đó là chính sách hậu mãi. Cụ thể là khi đã quý khách hàng đã sử dụng qua dịch vụ của công ty luật chúng tôi thì đến những lần sử dụng tiếp theo, quý khách hàng có thể sẽ được tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý MIỄN PHÍ.

Phí dịch vụ luật sư được tính thế nào?

Tại Long Phan PMT, phí của dịch vụ luật sư có 02 loại, bao gồm:

 • Phí cố định: Mức chi phí này sẽ được các bên thỏa thuận ngay từ đầu sau khi luật sư nghiên cứu hồ sơ, vụ việc cụ thể.
 • Phí kết quả: Phí này được các bên thỏa thuận dựa trên sự vụ đặc thù, chỉ thanh toán sau khi thực hiện có kết quả, các bên giao kết bằng phụ lục hợp đồng hay hợp đồng pháp lý độc lập.

Tùy vào nhu cầu thực tế, Công ty luật luôn sẵn sàng hỗ trợ xây dựng riêng cho quý khách hàng gói dịch vụ riêng biệt đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng.

Các phương thức liên hệ luật sư sở hữu trí tuệ Luật Long Phan PMT

Luật Long Phan PMT nhận hỗ trợ dịch vụ luật sư trực tuyến 24/7 qua các hình thức như sau:

 • Tư vấn pháp luật qua EMAIL: pmt@luatlongphan.vn
 • Tư vấn pháp luật qua FACEBOOK: Fanpage Luật Long Phan
 • Tư vấn luật qua ZALO: 0939 846 973
 • Cần dịch vụ luật sư tranh tụng vui lòng liên hệ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 1900 63.63.87

Gặp trực tiếp luật sư tranh tụng tại trụ sở công ty: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3, TP. HCM

 • Tại Văn Phòng Luật sư Quận 1: Tầng trệt, Tòa nhà Packsimex, số 52 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
 • Tại Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Tại Chi nhánh Cần Thơ: số 207 Nguyễn Tri Phương, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Bài viết trên là nội dung liên quan đến vấn đề lợi ích của việc thuê luật sư sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Trong trường hợp quý bạn đọc có thắc mắc về các công việc luật sư sẽ hỗ trợ khi xảy ra tranh chấp hay có nhu cầu Tư vấn luật sở hữu trí tuệ vui lòng gọi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được Tư vấn luật kịp thời. Xin cảm ơn!

Scores: 4.91 (56 votes)