Biểu Mẫu

Quy định về thuê lại lao động

Điều kiện và ình thức hợp đồng thuê lại lao động; Quyền và nghĩa vụ các bên; Cơ chế bảo vệ người lao động khi bị cho thuê lại.

Mẫu đơn yêu cầu cấp dưỡng sau khi ly hôn

Mẫu đơn yêu cầu cấp dưỡng sau ly hôn. Chủ thể có nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn. Phương thức cấp dưỡng. Chế tài khi không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Mẫu hợp đồng thuê nhà nguyên căn

Hợp đồng thuê nhà nguyên căn được quy định thế nào. Hợp đồng bao gồm những nội dung gì. Những lưu ý khi xác lập hợp đồng thuê nhà nguyên căn.

Mẫu đơn xin ân giảm án tử hình

Hình phạt, về án tử hình, đối tượng được xin ân giảm án tử hình, chủ thể có thẩm quyền chấp thuận ân giảm án tử hình, đơn xin ân giảm án tử hình

  Hotline: 1900.63.63.87