Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin ân giảm án tử hình

Hình phạt, về án tử hình, đối tượng được xin ân giảm án tử hình, chủ thể có thẩm quyền chấp thuận ân giảm án tử hình, đơn xin ân giảm án tử hình

  Hotline: 1900.63.63.87