Biểu Mẫu

Mẫu đơn trình báo mất tài sản

Tải xuống mẫu đơn trình báo mất tài sản mới nhất. Luật sư tư vấn hướng dẫn soạn thảo đơn trình báo theo quy định, hỗ trợ lấy lại tài sản nhanh chóng.

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

Tải xuống mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế mới nhất. Luật sư tư vấn các nguyên tắc soạn thảo phụ lục hợp đồng kinh tế và một số dạng thông dụng.

Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình

Tải xuống mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất. Luật sư tư vấn giải quyết các vấn đề phát sinh khi ly hôn thuận tình nhanh chóng và thỏa đáng nhất.

Mẫu đơn tố cáo tham nhũng

Cung cấp mẫu đơn tố cáo hành vi tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn, hưỡng dẫn cách viết và thủ tục nộp đơn để cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Mẫu đơn xin bảo lãnh tạm trú

Tải xuống mẫu đơn xin bảo lãnh tạm trú mới nhất. Luật sư tư vấn hướng dẫn, soạn thảo đơn xin bảo lãnh tạm trú và các vấn đề pháp lý liên quan khác

Mẫu đơn tố cáo cán bộ viên chức

Hướng dẫn thủ tục làm đơn tố cáo cán bộ, viên chức vi phạm quy định của pháp luật. Trình tự thực hiện tố cáo tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa dân sự

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa dân sự. Những trường hợp được hoãn phiên tòa theo quy định của pháp luật hiện hành. Thủ tục nộp đơn xin hoãn phiên tòa dân sự.

Mẫu đơn yêu cầu hoãn thi hành án dân sự

Hướng dẫn người đọc cách viết mẫu đơn yêu cầu hoãn thi hành án dân sự cũng như các thông tin cơ bản về thủ tục của hoạt động này.

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại

Tải xuống mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại mới nhất✔️ Cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng chặt chẽ - uy tín toàn quốc.

  Hotline: 1900.63.63.87