Biểu Mẫu

Mẫu công văn tiếng anh

Cung cấp một số biểu mẫu công văn tiếng anh thông dụng, hướng dẫn cách soạn mẫu công văn tiếng anh và một số lưu ý khi soạn công văn tiếng anh.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Một số vấn đề cơ bản trong chuyển nhượng cổ phần đồng thời là cách viết, những lưu ý trong một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoàn chỉnh.

Mẫu hợp đồng giao khoán công việc

Một vấn đề cơ bản về hợp đồng giao khoán, các lưu ý đồng thời là cách viết một hợp đồng giao khoán công việc hoàn chỉnh.

MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Một số vấn đề cơ bản về thanh lý hợp đồng, thời điểm thanh lý hợp đồng đồng thời là cách viết một mẫu biên bản thanh lý hợp đồng hoàn chỉnh.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ

Hướng dẫn viết giấy đề nghị thanh toán công nợ chuẩn 2020 và cách thức tiến hành nhắc nợ. Các lưu ý khi soạn thảo văn bản đề nghị thanh toán

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

Hướng dẫn chi tiết cách viết đơn ủy quyền hợp lệ. Những sai sót cần tránh khi viết giấy ủy quyền và các trường hợp không cần văn bản ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền công ty

Hướng dẫn chi tiết cách viết giấy ủy quyền cho công ty. Những sai sót cần tránh về hình thức và phạm vi khi ủy quyền và hiệu lực của văn bản.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế

Tư vấn các thủ tục khi muốn thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế, các căn cứ, nội dung thông báo và hồ sơ tài liệu liên quan quy định của pháp luật.

Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

Cách soạn thảo phụ lục hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật, tư vấn các lưu ý khi viết phụ lục và nộ dung cần có trong mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng.

Mẫu đơn đề nghị công an giải quyết

Tư vấn các thủ tục khi muốn yêu cầu công an giải quyết thông qua đơn đề nghị, hướng dẫn cách viết đơn và chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan quy định của pháp luật.

Mẫu đơn xin xác nhận quyền thừa kế

Một số nội dung cơ bản của bản tường trình nhân thân khi nhận thừa kế, mẫu bản tường trình nhân thân và đồng thời là cách viết chi tiết văn bản này.

Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật

Mô tả: Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị giám định thương tật đúng luật cho các trường hợp bị suy giảm khả năng lao động, tai nạn lao động và bị thương tích

  Hotline: 1900.63.63.87