Dịch vụ luật sư dân sự

23/07/2022 15:34

Nhu cầu sử dụng DỊCH VỤ LUẬT SƯ DÂN SỰ đang dần trở thành xu hướng phổ biến hiện nay bởi tính NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ, TIẾT KIỆM mà dịch vụ mang lại. Các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự sẽ được tư vấn và giải quyết bởi đội ngũ Luật sư có chuyên môn, nghiệp vụ cao, đảm bảo triệt tiêu các rủi ro pháp lý về sau. Công ty Luật Long Phan tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư dân sự uy tín hàng đầu với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng giải quyết mọi vướng mắc nêu trên.

Tổng quan về pháp luật dân sự

Các vấn đề liên quan đến nhân thân

Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về các chế định liên quan đến nhân thân như sau:

Năng lực hành vi dân sự

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân được xác định theo các mức độ khác nhau căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của cá nhân đó, được quy định từ Điều 19 đến Điều 24 của Bộ luật này.

Căn cứ vào các quy định về năng lực hành vi dân sự, pháp luật dân sự phân biệt và chia năng lực hành vi dân sự của cá nhân thành các mức độ:

 1. Năng lực hành vi đầy đủ
 2. Năng lực hành vi một phần
 3. Mất năng lực hành vi dân sự
 4. Hạn chế năng lực hành vi dân sự
 5. Có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi

Tuyên bố mất tích

Tuyên bố mất tích là một trong những thủ tục pháp lý được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015. Việc tuyên bố một người mất tích mang tính chất quan trọng, giúp bảo vệ quyền lợi, lợi ích của những người liên quan ở nhiều khía cạnh, như: Quan hệ dân sự; Hôn nhân gia đình; Kinh doanh; Thương mại; Lao động,… Các quy định liên quan đến tuyên bố mất tích đối với cá nhân như việc quản lý tài sản, hủy quyết định tuyên bố mất tích được quy định trong Điều 68 và Điều 70 của Bộ luật này.

Tuyên bố chết

Tương tự tuyên bố mất tích, việc tuyên bố cá nhân chết là một chế định đặc biệt nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và các chủ thể liên quan. Các điều kiện để tuyên bố một cá nhân là đã chết và hậu quả pháp lý đối với người bị tuyên bố là đã chết cũng như việc hủy bỏ quyết định tuyên bố chết được quy định cụ thể từ Điều 71 đến Điều 73 của Bộ luật Dân sự 2015.

Chế định giám hộ, đại diện

Giám hộ và đại diện theo pháp luật là hai chế định khác nhau cùng bảo vệ quyền lợi cho cùng một đối tượng (đương sự) là người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật dân sự. Việc xác định người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ cho người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) là rất quan trọng, góp phần bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo quy định pháp luật.

Chế độ pháp lý của pháp nhân và các tổ chức khác

Chế độ pháp lý của pháp nhân

Pháp nhân là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội,… theo quy định của pháp luật.

Bộ luật Dân sự 2015 quy định một số vấn đề quan trọng về pháp nhân như: Điều kiện để trở thành pháp nhân; Quốc tịch của pháp nhân, tài sản của pháp nhân, thành lập, chi nhánh, đại diện pháp nhân, năng lực pháp luật dân sự và trách nhiệm dân sự của pháp nhân và các hoạt động hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chấm dứt, phá sản pháp nhân,…

Chế độ pháp lý của các tổ chức khác không phải là pháp nhân

BLDS năm 2015 không hạn chế sự tham gia các quan hệ pháp luật dân sự của các tổ chức không có tư cách pháp nhân, thậm chí còn ghi nhận và đảm bảo cho các thực thể pháp lý này tham gia các quan hệ pháp luật phù hợp với địa vị pháp lý của tổ chức này. Cách thức tham gia quan hệ pháp luật cũng như tư cách pháp lý của những tổ chức không phải là pháp nhân có những điểm đặc thù nhất định,  tùy theo từng loại tổ chức mà chế độ pháp lý sẽ được quy định khác nhau.

Giao dịch dân sự và hợp đồng dân sự

Giao dịch dân sự và hợp đồng dân sự là hai khái niệm dễ bị nhầm lẫn với nhau. Khi tham gia vào các giao dịch và hợp đồng dân sự, sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề pháp lý liên quan như: Điều kiện có hiệu lực của giao dịch, hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu; giao kết hợp đồng; thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng,…

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là loại trách nhiệm bồi thường không phát sinh từ quan hệ hợp đồng; là trách nhiệm dân sự của bên có lỗi (cố ý hoặc vô ý), gây hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, gây hại đến danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc các chủ thể khác.

Thừa kế

Thừa kế là một chế định của pháp luật dân sự, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động, thành quả lao động của họ được chuyển sang cho những người thừa kế của họ. Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về chia thừa kế trong các trường hợp chia thừa kế theo di chúc và chia thừa kế theo pháp luật, cụ thể được quy định từ Điều 624 đến Điều 655.

Chế định chia thừa kế trong pháp luật dân sự có từ lâu đời

Các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là một quan hệ rộng và phức tạp bao gồm các lĩnh vực như: kinh doanh thương mại, hôn nhân – gia đình,… Do có yếu tố nước ngoài mà quan hệ dân sự thuộc loại này có khả năng chịu sự điều chỉnh của nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, khiến cho việc giải quyết các vấn đề pháp lý trong quan hệ giữa các bên trở nên phức tạp. Vì vậy, việc xác định một quan hệ dân sự là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; xác định, lựa chọn và áp dụng hệ thống pháp luật phù hợp là vô cùng quan trọng để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh.

Trình tự, thủ tục xét xử vụ án dân sự, giải quyết yêu cầu dân sự, thi hành bản án/quyết định giải quyết vụ việc dân sự

Bộ luật Dân sự 2015 quy định, hướng dẫn khá chi tiết về trình tự, thủ tục xét xử vụ án dân sự, giải quyết yêu cầu dân sự, thi hành bản án/quyết định giải quyết vụ việc dân sự.

Về trình tự, thủ tục xét xử vụ án dân sự sơ thẩm

Một vụ án dân sự được xét xử sơ thẩm phải tuân theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, bao gồm các bước:

 1. Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết
 2. Nhận đơn khởi kiện và thụ lý vụ án
 3. Tiến hành hòa giải
 4. Chuẩn bị xét xử và mở phiên tòa sơ thẩm xét xử

Về trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu dân sự

Tương tự trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự phát sinh và được giải quyết theo trình tự:

 1. Nộp đơn tại Tòa án có thẩm quyền
 2. Thụ lý đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
 3. Chuẩn bị giải quyết việc dân sự
 4. Mở phiên họp giải quyết việc dân sự

Về trình tự, thủ tục thi hành bản án/quyết định giải quyết vụ việc dân sự

Trình tự thi hành án thực hiện theo quy trình:

 1. Hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án dân sự;
 2. Cấp bản án, quyết định cho đương sự;
 3. Chuyển giao bản án, quyết định;
 4. Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án
 5. Ra quyết định thi hành án.

Luật sư dân sự Luật Long Phan chúng tôi tiếp nhận, cung cấp dịch vụ pháp lý giải quyết tất cả những nội dung pháp lý nêu trên từ tư vấn cho đến trực tiếp tham gia giải quyết.

Các nội dung công việc của dịch vụ luật sư dân sự

Dịch vụ luật sư dân sự theo sự vụ

Tư vấn pháp luật dân sự

 • Tư vấn về giao dịch dân sự: Điều kiện có hiệu lực, hình thức của giao dịch dân sự; Giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý, bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu
 • Tư vấn về nghĩa vụ và hợp đồng dân sự: Các vấn đề pháp lý liên quan đến giao kết hợp đồng; Các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng; Các vấn đề liên quan đến sửa đổi, chấm dứt hợp đồng; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Tư vấn về đại diện: Đại diện theo pháp luật; Đại diện theo ủy quyền; Thời hạn và phạm vi đại diện
 • Tư vấn về thời hạn, thời hiệu: Cách tính thời hạn, thời hiệu; Trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện; Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện
 • Tư vấn về quyền sở hữu đối với tài sản: Nguyên tắc, thời điểm xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản, chiếm hữu có căn cứ pháp luật; Xác lập quyền đối với bất động sản liền kề
 • Tư vấn pháp luật về thừa kế: Thừa kế theo di chúc; Thừa kế theo pháp luật; Thanh toán và phân chia di sản
 • Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ: Xác lập quyền đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý, tại Việt Nam và nước ngoài; Gia hạn các văn bằng bảo hộ, Thủ tục khiếu nại và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

Luật sư hỗ trợ tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý của khách hàng

Soạn thảo đơn từ, văn bản

 • Soạn thảo đơn từ, tài liệu liên quan đến di chúc
 • Soạn thảo các loại hợp đồng theo yêu cầu
 • Soạn thảo các văn bản liên quan đến yêu cầu dân sự, tranh chấp dân sự

Trực tiếp tham gia thực hiện thủ tục, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ

 • Đại diện ủy quyền thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của khách hàng
 • Gặp gỡ, trao đổi với đối tác, nhà đầu tư, nhà cung cấp,… để nắm được tình hình, diễn biến sự việc đồng thời đưa ra phương án, cách xử lý tốt nhất cho các bên
 • Sàng lọc, thu thập thông tin, yêu cầu khi giao kết hợp đồng
 • Đại diện ủy quyền tham gia giải quyết các thủ tục tố tụng dân sự với cơ quan nhà nước

Dịch vụ luật sư riêng cho gia đình, cho cá nhân

Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, gia đình và doanh nghiệp là một dịch vụ luật sư đặc thù, là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo tối đa uy tín, bí mật; phòng ngừa và loại trừ, giảm thiểu những rủi ro pháp lý cho khách hàng mà mình được bảo vệ, tránh những tranh chấp không đáng có.

Hầu hết tất cả những tranh chấp pháp lý phát sinh từ công việc và các mối quan hệ cá nhân của khách hàng đã ký kết hợp đồng dịch vụ luật sư riêng đều có thể trở thành đối tượng mà luật sư đó phải tư vấn và trực tiếp tham gia xử lý. Có thể hình dung công việc của một luật sư riêng qua các nhiệm vụ như:

 • Dịch vụ luật sư riêng về tư vấn pháp luật: tư vấn pháp luật về thủ tục hành chính; Xác lập – bảo vệ – chấm dứt quyền sở hữu tài sản; Pháp luật về hợp đồng, bồi thường thiệt hại; Thừa kế, quyền sử dụng đất, pháp luật hôn nhân gia đình , pháp luật hình sự,…
 • Dịch vụ luật sư riêng giải quyết tranh chấp và tham gia tố tụng, tranh tụng: tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp về kinh tế, hành chính, lao động, đất đai, thừa kế, đòi bồi thường thiệt hại,… và tham gia hỗ trợ các thủ tục tố tụng, tranh tụng tại các cơ quan có thẩm quyền
 • Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân về đại diện/ủy quyền: Đại diện/ủy quyền giải quyết tranh chấp, trung gian hòa giải, đàm phán các giao dịch dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện,…

Quy trình tiếp nhận và cung cấp dịch vụ

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Khách hàng và Luật Long Phan ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;
 • Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và xử lý các công việc tư vấn cho khách hàng cũng như thực hiện công việc tại tòa án các cấp;
 • Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý tại tòa án và tư vấn hướng giải quyết tiếp theo cho đến khi tranh chấp được giải quyết;

Cam kết chất lượng dịch vụ

Với tôn chỉ “Tận tâm – Uy tín – Hiệu quả”, công ty Luật Long Phan cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ luật sư dân sự. Bên cạnh đảm bảo về chất lượng dịch vụ pháp lý, đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy định pháp luật, đúng lương tâm, đạo đức hành nghề của một luật sư, chúng tôi còn mang đến sự hài lòng và an tâm đến quý khách hàng.

Không chỉ thế, dịch vụ luật sư dân sự của công ty Luật Long Phan  luôn luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, cống hiến tri thức pháp luật đến khách hàng, mang lại hiệu quả công việc cho khách hàng.

Bên cạnh những quyền lợi và cam kết về chất lượng dịch vụ, công ty Luật Long Phan còn có một ưu đãi đặc biệt đối với những khách hàng đã tin tưởng và đã sử dụng dịch vụ luật sư dân sự của công ty đó là chính sách hậu mãi. Cụ thể là khi đã quý khách hàng đã sử dụng qua dịch vụ của công ty luật chúng tôi thì đến những lần sử dụng tiếp theo, quý khách hàng có thể sẽ được tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý MIỄN PHÍ.

Phí dịch vụ luật sư được tính thế nào?

Phí cố định

 • Tiêu chí để đưa ra mức phí: Căn cứ theo đối tượng hợp đồng. Trường hợp khách hàng cần hỗ trợ chuyên sâu về vấn đề cụ thể, mức phí sẽ được cập nhật phù hợp, có HỖ TRỢ giảm phí để đảm bảo quyền và lợi ích cho khách hàng.
 • Trong trường hợp phát sinh những tình tiết mới, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng PHỤ LỤC hợp đồng.
 • Phương thức thanh toán được chia làm 2 đợt như sau:
 1. Đợt 1: Ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng
 2. Đợt 2: Ngay sau khi có kết quả giải quyết công việc

Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận về mức phí cụ thể cho từng đợt.

Cách thức thanh toán: Bằng TIỀN MẶT hoặc CHUYỂN KHOẢN thông qua tài khoản ngân hàng của công ty luật.

Giá dịch vụ sẽ không bao gồm thuế, lệ phí, phí Nhà nước mà khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật.

Phí kết quả

 • Để đảm bảo tính công bằng, nhanh chóng, hiệu quả khi sử dụng dịch vụ, các bên có thể tiến hành ký hợp đồng hứa thưởng.
 • Ngay sau khi việc thực hiện đạt kết quả thì khách hàng sẽ chi trả phí.
 • Đảm bảo chi phí phù hợp với nội dung công việc.

Ngoài ra, căn cứ vào Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật Long Phan sẽ MIỄN PHÍ dịch vụ pháp lý trong một số trường hợp sau:

 • Hoàn cảnh neo đơn, đặc biệt khó khăn
 • Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
 • Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
 • Người khuyết tật có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn
 • Các vụ án có dấu hiệu oan sai mà người dân có hoàn cảnh khó khăn không có chi phí theo đuổi công lý

Phương thức liên hệ luật sư dân sự của công ty Luật Long Phan

Liên hệ trực tiếp

Để các tranh chấp xảy ra trong lĩnh vực dân sự được giải quyết nhanh chóng, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại 1900636387 để được các Luật sư dân sự tư vấn tận tâm.

Công ty Luật Long Phan  cam kết đem đến cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn dân sự, nhờ đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp, Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với chất lượng dịch vụ tư vấn dân sự của chúng tôi. Chỉ một thao tác đơn giản, quý khách hàng hãy nhấc máy lên vào gọi cho chúng tôi qua số Hotline 1900636387 để được tư vấn luật kịp thời.

Liên hệ trực tuyến

Luật Long Phan nhận hỗ trợ dịch vụ luật sư trực tuyến qua các hình thức như sau:

 • Tư vấn pháp luật qua EMAIL: pmt@luatlongphan.vn
 • Tư vấn pháp luật qua FACEBOOK: Fanpage Luật Long Phan
 • Tư vấn luật qua ZALO Luật Long Phan
 • Cần dịch vụ luật sư dân sự vui lòng liên hệ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 1900 63.63.87
 • Gặp trực tiếp luật sư dân sự tại TRỤ SỞ CÔNG TY: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3, TP. HCM
 • Tại Văn Phòng Luật sư Quận Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, TP.HCM

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu về dịch vụ Luật sư dân sự của Long Phan. Nếu quý khách gặp khó khăn, vướng mắc pháp lý khi tham gia vào các quan hệ pháp luật dân sự như: giao dịch dân sự, thừa kế, thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước,… hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư dân sự, vui lòng liên hệ tới Hotline 1900636387 để được Luật sư hỗ trợ tư vấn kịp thời. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc. Xin cảm ơn!

Scores: 4.78 (43 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87