Tiền tái định cư khi thu hồi đất có được xem là di sản thừa kế

Tiền tái định cư khi thu hồi đất có được xem là di sản thừa kế vốn là vấn đề được các người thừa kế đặc biệt quan tâm sau khi nhà nước thu hồi đất. Điều này liên quan đến nhiều mối quan hệ giữa các thành viên hộ gia đình và cơ quan chức năng. Để biết rõ những quy định của pháp luật hiện hành về tiền tái định cư khi thu hồi đất có được xem là di sản thừa kế, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT.

Tiền tái định cư khi thu hồi đất

Tiền tái định cư khi thu hồi đất

Các trường hợp được bồi thường tái định cư khi thu hồi đất

Căn cứ Điều 74 Luật Đất đai 2013 về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 75 thì được bồi thường. Bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Theo Điều 79 Luật Đất đai 2013 và Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định có 02 trường hợp được bồi thường đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam như sau:

 • Nếu thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền.
 • Khi thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Như vậy, không phải lúc nào Nhà nước thu hồi đất cũng được bồi thường tái định cư mà phải đáp ứng theo các quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất

Tiền bồi thường tái định cư có được xem là di sản thừa kế?

Tiền bồi thường tái định cư là khoản bồi thường khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất và người dân sẽ được hưởng bồi thường theo quy định tại Điều 74 Luật Đất đai 2013.

Khi có quyết định bồi thường tái định cư của cơ quan có thẩm quyền và bồi thường bằng tiền là một trong những hình thức đền bù. Khi đó người được đền bù sẽ được nhận số tiền tương ứng với giá đất cụ thể với loại đất bị thu hồi. Khoản tiền này được quyền sở hữu của người đứng tên trên đất bị thu hồi. Từ đó nó vẫn được xác lập là phần tài sản được thừa kế khi chủ sở hữu chết theo quy định Điều 612 Bộ luật dân sự 2015.

Trong trường hợp người được bồi thường tái định cư chết mà vẫn chưa nhận được tiền bồi thường thì tiền bồi thường này có được coi là di sản thừa kế không thì xét khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định bồi thường, khi đó đã xác lập số tiền này thuộc về người được bồi thường nên vẫn được xem là di sản thừa kế.

Bên cạnh đó, hiện nay quan điểm của Tòa án khi giải quyết các vụ án thì tiền hỗ trợ tái định cư vẫn được xem là di sản thừa kế. Cụ thể, tại nội dung Án lệ số 34/2020 về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường có quy định: “[5]… di sản của cụ D, cụ C để lại là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 38, Tờ bản đồ số 13 đã bị thu hồi theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21-7-2010 của Ủy ban nhân dân thành phố V nhưng giá trị quyền sử dụng đất của người có đất bị thu hồi vẫn được pháp luật bảo đảm theo quy định của Luật Đất đai nên hai cụ có quyền lập di chúc định đoạt tài sản trên cho ông D1…”.

Như vậy, hiện nay, tiền bồi thường tái định cư được xem là di sản thừa kế.

>>> Xem thêm: Tiền đền bù giải tỏa có phải là di sản thừa kế không?

Tiền tái định cư là di sản thừa kế

Tiền tái định cư là di sản thừa kế

Thủ tục nhận thừa kế với tiền tái định cư khi thu hồi đất

Thừa kế theo di chúc

Thủ tục khai nhận thừa kế với tiền tái định cư theo di chúc sẽ tuân thủ theo quy định về thừa kế của Bộ luật Dân sự 2015.

1. Bước 1: Công bố nội dung di chúc

Sau khi người để lại di chúc chết, các thành viên trong gia đình có thể tiến hành mở thừa kế và sẽ được công bố nội dung di chúc từ người quản lý di chúc.

2. Bước 2: Tổ chức họp gia đình về di sản thừa kế

Các thành viên sẽ họp để thống nhất trong việc định đoạt, phân chia đối với di sản thừa kế theo di chúc của người để lại di sản.

3. Bước 3: Tiến hành khai nhận di sản thừa kế theo di chúc.

Các cá nhân có tên được hưởng di sản trong di chúc sẽ tiến hành khai nhận di sản thừa kế theo di chúc tại Ủy ban nhân dân xã phường hoặc Văn phòng công chứng.

>>>Xem thêm: Phân chia di sản thừa kế là nhà đất được thực hiện thế nào nếu có tranh chấp

Thừa kế theo pháp luật

Đối với khai nhận di sản thừa kế với tiền tái định cư theo pháp luật cũng sẽ tuân thủ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

1. Bước 1: Mở phiên họp gia đình

Các thành viên được hưởng di sản thừa kế sẽ họp để thỏa thuận về vấn đề phân chia di sản thừa kế.

Các thành viên có thể tự thỏa thuận với nhau hoặc yêu cầu Tòa án phân chia di sản thừa kế theo pháp luật. Lúc này việc chia di sản thừa kế sẽ được tuân theo quy định pháp luật dân sự về thừa kế và pháp luật tố tụng dân sự.

2. Bước 2: Lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

Các thành viên trong gia đình sẽ lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên đối với di sản thừa kế. Văn bản này phải công chứng.

3. Bước 3: Phân chia di sản thừa kế

Các thành viên tiến hành phân chia theo thỏa thuận trước đó.

4. Bước 4: Nhận kết quả phân chia di sản thừa kế

Bên cạnh đó, thủ tục khai nhận di sản thừa kế phải tuân theo quy định của pháp luật công chứng. Thủ tục khai nhận di sản tại phòng công chứng được thực hiện theo quy định tại Điều 57, Điều 58 Luật công chứng như sau:

1. Bước 1: Người yêu cầu công chứng nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng công chứng gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Sơ yếu lý lịch của người được nhận di sản thừa kế
 • Bản sao căn cước công dân, hộ khẩu của những người trong gia đình;
 • Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp xác lập giao dịch thông qua người đại diện);
 • Giấy chứng tử của cha, mẹ;
 • Di chúc (nếu có);
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là di sản thừa kế của cha mẹ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, giấy phép mua bán, hợp thức hóa nhà do Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp , sổ tiết kiệm, cổ phiếu, giấy chứng nhận cổ phần…).
 • Quyết định thu hồi đất.

2. Bước 2: Công chứng viên ra thông báo để niêm yết tại UBND xã, phường, thị trấn nơi người để lại di sản thường trú cuối cùng.

Công chứng viên hẹn ngày lên ký kết văn bản khai nhận/thỏa thuận phân chia di sản sau khi nhận lại bản niêm yết thừa kế có xác nhận của UBND phường, xã mà không có tranh chấp, khiếu kiện.

3. Bước 3: Đến ngày hẹn, người thừa kế mang theo toàn bộ bản chính các giấy tờ đã nộp cho phòng công chứng đến ký kết văn bản khai nhận/thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

Như vậy, thủ tục thừa kế đối với tiền tái định cư khi thu hồi đất sẽ được thực hiện theo quy định như trên.

>>>Xem thêm: Thủ tục nhận di sản thừa kế là phần bồi thường do bị thu hồi đất

Luật sư tư vấn thừa kế tiền tái định cư khi thu hồi đất

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn về thừa kế tiền tái định cư khi thu hồi đất, luật sư của Luật Long Phan PMT sẽ thực hiện các hoạt động như sau:

 • Tư vấn các quy định liên quan đến tái định cư khi thu hồi đất và quy định về thừa kế;
 • Tư vấn thủ tục nhận tiền đền bù thu hồi đất của cha mẹ đã mất
 • Tư vấn về trình tự thủ tục tiến hành thừa kế tiền tái định cư;
 • Tư vấn soạn thảo các văn bản liên quan, chuẩn bị hồ sơ để làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền về thừa kế tiền tái định cư khi thu hồi đất;
 • Hỗ trợ soạn thảo tài liệu, giấy tờ có liên quan;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp di sản thừa kế là nhà ở tái định cư
 • Luật sư đại diện theo ủy quyền, trực tiếp thực hiện, giải quyết vấn đề về thừa kế tiền tái định cư khi thu hồi đất.

Tư vấn thủ tục thừa kế tiền tái định cư

Tư vấn thủ tục thừa kế tiền tái định cư

Khi thu hồi đất Nhà nước có bồi thường tái định cư bằng tiền cho cá nhân, hộ gia đình và nó cũng được xem là di sản thừa kế. Tiền tái định cư khi thu hồi đất được thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và được khai nhận theo thủ tục dân sự về thừa kế. Nếu bạn có thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp đất thừa kế, hãy liên hệ Luật Long Phan PMT qua hotline 1900.63.63.87 để được luật sư hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.

Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.5 (43 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87