Dịch vụ xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ tại Cần Thơ mới nhất

Dịch vụ xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ tại Cần Thơ là dịch vụ hỗ trợ các bên thực hiện thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, nhà ở gắn liền với đất. Đây không phải là một thủ tục quá phức tạp, nhưng để thực hiện, Quý bạn đọc cần nắm rõ quy định về các trường hợp được xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ, các giấy tờ cần chuẩn bị và trình tự thực hiện xóa thế chấp sổ đỏ. Bài viết dưới đây Luật Long Phan PMT sẽ giúp Quý bạn đọc hiểu rõ về những vấn đề trên.

Xóa đăng ký thế chấp sổ đỏXóa đăng ký thế chấp sổ đỏ

Quy định pháp luật về xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ

Xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ là gì?

Xóa đăng ký thế chấp hay giải chấp sổ đỏ là việc xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, giải trừ thế chấp đối với tài sản là quyền sử dụng nhà ở, đất ở cùng tài sản khác gắn liền với đất khi tài sản đã chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm cho khoản nợ. Khi người nợ đã trả hết nợ, họ cần phải thực hiện thủ tục giải chấp sổ đỏ, xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo tài sản của mình không bị ảnh hưởng bởi biện pháp bảo đảm trước đó.

Điều kiện để xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ

Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm thì việc xóa đăng ký thế chấp được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp như sau:

 • Theo thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm;
 • Toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm bị chấm dứt;
 • Toàn bộ nội dung hoặc một phần nội dung hợp đồng bảo đảm bị hủy bỏ mà nội dung bị hủy bỏ có biện pháp bảo đảm đã được đăng ký;
 • Biện pháp bảo đảm đã được đăng ký được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác theo thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm;
 • Tài sản bảo đảm không còn; tài sản bảo đảm đã được xử lý xong bởi bên nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hoặc đã được xử lý xong bởi cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
 • Tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm đang là tài sản bảo đảm nhưng Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về tài sản gắn liền với đất;
 • Bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất là tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, là công dân Việt Nam trở thành công dân nước ngoài và không chuyển giao quyền nhận bảo đảm cho tổ chức, cá nhân khác có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Bên nhận bảo đảm là pháp nhân bị giải thể theo quy định của pháp luật;
 • Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án có nội dung về việc yêu cầu cơ quan đăng ký thực hiện xóa đăng ký.

Như vậy, khi rơi vào một trong hai trường hợp nêu trên, bên thế chấp có thể thực hiện việc xóa đăng ký thế chấp.

>> Xem thêm: Cách xóa đăng ký thế chấp đất vay ngân hàng

Điều kiện xóa thế chấpĐiều kiện xóa thế chấp

Trình tự, thủ tục xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ

Hồ sơ

Việc xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ hay giải chấp sổ đỏ đều có ý nghĩa giải phóng tài sản của người thế chấp sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, giúp họ được sử dụng lại tài sản. Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP hồ sơ xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ bao gồm các tài liệu sau:

 1. Phiếu yêu cầu xóa đăng ký thế chấp (01 bản chính): theo Mẫu số 03a tại Phụ lục kèm Nghị định số 99/2022/NĐ-CP
 2. Sổ đỏ (bản chính);
 3. Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký không phải là bên nhận bảo đảm và trên Phiếu yêu cầu không có chữ ký, con dấu (nếu có) của bên nhận bảo đảm thì nộp thêm giấy tờ, tài liệu sau đây (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực):
 • Văn bản có nội dung thể hiện việc bên nhận bảo đảm đồng ý xóa đăng ký hoặc xác nhận về việc hợp đồng bảo đảm đã chấm dứt, đã được thanh lý hoặc xác nhận về việc giải chấp trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên bảo đảm;
 • Hợp đồng hoặc văn bản khác đã có hiệu lực pháp luật chứng minh việc chuyển giao hợp pháp tài sản bảo đảm trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là người nhận chuyển giao hợp pháp tài sản bảo đảm;
 • Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đã có hiệu lực pháp luật hoặc Văn bản xác nhận kết quả thi hành án trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là cơ quan thi hành án dân sự;
 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền có nội dung về việc bên nhận bảo đảm là tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, là công dân Việt Nam trở thành công dân nước ngoài;
 • Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc giải thể pháp nhân.

>> Xem thêm: Thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Trình tự thực hiện

Căn cứ theo hướng dẫn tại mục 3.1 Phần II Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BTP ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tư pháp, trình tự thực hiện việc xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ gồm 2 bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ đã được chuẩn bị đến Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai;

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không đáp ứng các yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ từ chối đăng ký và gửi thông báo từ chối đăng ký bằng văn bản. Họ sẽ chuyển hồ sơ đăng ký cùng văn bản từ chối đăng ký để trả lại cho người yêu cầu đăng ký.

Trường hợp không có căn cứ từ chối thì Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả.

Bước 3: Trả kết quả đăng ký

Sau khi hoàn tất các thủ tục xóa đăng ký thế chấp, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trả kết quả cho người yêu cầu bằng văn bản hoặc qua đường bưu điện.

 Thủ tục xoá thế chấp tại Văn phòng đăng ký đất đai Thủ tục xoá thế chấp tại Văn phòng đăng ký đất đai

Thời hạn giải quyết

Căn cứ theo quy định tại điểm n khoản 2,  khoản 4 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì

 • Thời hạn giải quyết yêu cầu xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ là không quá 03 ngày kể từ ngày được hồ sơ hợp lệ, và không quá 13 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Thời gian trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Theo đó, Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm đăng ký và trả kết quả yêu cầu có đăng ký trong ngày nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Chi phí dịch vụ xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ

Lệ phí xoá đăng ký thế chấp sổ đỏ sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Tuỳ địa phương mà có mức lệ phí khác nhau (mục 3.1 Phần II Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BTP)

Đối với phí dịch vụ luật sư: phụ thuộc vào sự kiện, vụ việc cụ thể và mức độ phức tạp của vụ việc để xác định mức chi phí phù hợp. Công ty Luật Long Phan PMT đảm bảo hỗ trợ mức phí tối đa cho khách hàng nhưng vẫn mang lại hiệu quả pháp lý cao.

Dịch vụ luật sư xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ tại Cần thơ

Nội dung dịch vụ

Trong quá trình thực hiện thủ tục yêu cầu xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ, Luật sư tư vấn sẽ hỗ trợ khách hành thực hiện một số các công việc sau đây:

 • Tư vấn về hồ sơ, trình tự, thủ tục liên quan cách xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ;
 • Soạn thảo văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu hợp lệ xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.
 • Đại diện khách hàng làm việc với văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan có thẩm quyền liên quan để đăng ký xoá thế chấp;
 • Hướng dẫn, thực hiện thủ tục khiếu nại trong trường hợp bị từ chối xoá thế chấp sổ đỏ.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

Khi lựa chọn sử dụng dịch vụ xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Dưới đây là một số lợi ích khi lựa chọn sử dụng dịch vụ:

 • Tiết kiệm thời gian và thuận tiện;
 • Được hỗ trợ bởi đội ngũ luật sư chuyên môn;
 • Tư vấn chính xác và chi tiết;
 • Loại trừ rủi ro pháp lý.

>> Xem thêm: Hướng dẫn thế chấp quyền sử dụng đất hộ gia đình

Xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ là thủ tục pháp lý quan trọng thực hiện nhằm chấm dứt biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Trên đây là toàn bộ thông tin về bài viết dịch vụ xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ tại Cần Thơ. Quý bạn đọc có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm thì vui lòng liên hệ qua số Hotline 1900.63.63.87 của chúng tôi để được Luật sư đất đai hỗ trợ một cách nhanh chóng và kịp thời.

>> Một số bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 5 (60 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8