Chủ nhà có được thế chấp nhà đang cho thuê

Chủ nhà có được thế chấp nhà đang cho thuê là vấn đề pháp lý mà chủ nhà hay người thuê nhà cần được giải đáp khi chủ nhà muốn thế chấp nhà ở đang được cho thuê. Quy trình thế chấp nhà đang cho thuê cần phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến thế chấp nhà đang cho thuê theo pháp luật hiện hành.

Thế chấp nhà đang cho thuêThế chấp nhà đang cho thuê

Nhà đang cho thuê thì chủ nhà có được thế chấp không?

Theo pháp luật hiện hành, nhà đang cho người khác thuê thì chủ nhà vẫn được quyền thế chấp. Cụ thể, căn cứ khoản 1 Điều 146 Luật Nhà ở 2014, chủ sở hữu nhà ở có quyền thế chấp nhà ở đang cho thuê nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết trước về việc thế chấp. Bên thuê nhà ở được được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, nhà đang cho thuê vẫn có thể được thế chấp. Tuy nhiên bên cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết về việc thế chấp và bên thuê nhà vẫn được tiếp tục thuê đến hết hiệu lực hợp đồng thuê nhà ở.

Điều kiện để thế chấp nhà đang cho thuê

Để thực hiện được việc thế chấp nhà đang cho thuê thì cần đáp ứng các điều kiện luật định.

Theo khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở 2014 quy định điều kiện đối với nhà được thế chấp:

 • Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;
 • Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;
 • Không bị kê biên để thi hành án hoặc chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với điều kiện về chủ thể có quyền thế chấp, căn cứ theo khoản 1 Điều 119 Luật Nhà ở 2014, chủ thể có quyền thế chấp đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật về dân sự;
 • Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự (người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được tự mình thực hiện thế chấp, trừ trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người hạn chế năng lực hành vi dân sự);
 • Nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, trừ trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Như vậy, khi thế chấp nhà ở mà không đáp ứng các điều kiện trên theo quy định của pháp luật sẽ không được thực hiện.

>>> Xem thêm: Có được thế chấp nhà đang cho thuê? Thủ tục thế chấp nhà đang cho thuê.

Điều kiện thế chấp nhà ở đang cho thuêĐiều kiện thế chấp nhà ở đang cho thuê

Thủ tục thế chấp nhà đang cho thuê

Hồ sơ cần chuẩn bị

Căn cứ Điều 27 Nghị định 99/2022/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm:

 • Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a tại Phụ lục (01 bản chính) đính kèm Nghị định 99/2022/NĐ-CP;
 • Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng bảo đảm có công chứng, chứng thực trong trường hợp Luật Đất đai, Luật Nhà ở, luật khác có liên quan quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
 • Giấy chứng nhận (bản gốc), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định 99/2022-NĐ-CP này.

Như vậy, người yêu cầu đăng ký cần nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thế chấp nhà ở đến Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký đất đai) để thực hiện việc đăng ký thế chấp.

Cơ sở pháp lý: Điều 10 Nghị định 99/2022/NĐ-CP

>>> Xem thêm: Hệ quả của hợp đồng thế chấp đã công chứng vô hiệu như thế nào?

Trình tự, thủ tục thực hiện

Các bước thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp nhà ở đang cho thuê được quy định như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ nhà nộp hồ sơ đăng ký thế chấp nhà ở cho Văn phòng đăng ký đất đai theo một trong các cách thức sau:

 • Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;
 • Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính;
 • Qua thư điện tử

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, nếu không có căn cứ từ chối thì Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật nội dung đăng ký vào Sổ đăng ký và Giấy chứng nhận;
 • Văn phòng đăng ký đất đai chứng nhận nội dung đăng ký và thời điểm đăng ký vào Phiếu yêu cầu đăng ký.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 13, Điều 14, 35 Nghị định 99/2022/NĐ-CP

Như vậy, bên đăng ký thế chấp cần thực hiện kỹ các bước theo quy định để tránh sai sót và kéo dài thời gian không đáng có.

Người thuê nhà có thể tiếp tục ở nhà đang thế chấp không?

Theo pháp luật hiện hành, người thuê nhà vẫn có thể tiếp tục ở nhà đang bị thế chấp, cụ thể như sau:

Căn cứ theo Điều 146 Luật Nhà ở 2014, khi chủ sở hữu thực hiện việc thế chấp nhà ở đang cho thuê thì chủ nhà sẽ phải thông báo cho bên thuê biết. Trong trường hợp này, bên thuê nhà ở được được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở.

Trường hợp nhà ở đang thuê bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp bên thuê nhà ở vi phạm các quy định về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở tại khoản 2 Điều 132 Luật nhà ở 2014.

Ngoài ra theo Điều 34 Nghị định 21/2021/NĐ-CP có quy định về việc thế chấp liên quan đến tài sản cho thuê:

 • Trường hợp tài sản đang cho thuê, cho mượn được dùng để thế chấp thì bên thế chấp phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.
 • Việc tài sản thế chấp đang được cho thuê, cho mượn bị xử lý theo trường hợp quy định tại Điều 299 của Bộ luật Dân sự không làm chấm dứt hợp đồng thuê, hợp đồng mượn; bên thuê, bên mượn được tiếp tục thuê, mượn cho đến khi hết thời hạn theo hợp đồng.

Như vậy, người thuê nhà có thể tiếp tục ở nhà đang thế chấp đến hết thời hạn của hợp đồng.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Dịch vụ tư vấn về thế chấp nhà đang cho thuê

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn về thế chấp nhà đang cho thuê, luật sư của Luật Long Phan PMT sẽ thực hiện các hoạt động sau:

 • Tư vấn thủ tục thế chấp nhà khi đang cho thuê.
 • Tư vấn các quy định liên quan đến thế chấp tài sản.
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ khi thực hiện thế chấp nhà ở đang cho thuê.
 • Tư vấn soạn thảo phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp.
 • Hướng dẫn quy trình gửi hồ sơ yêu cầu đăng ký thế chấp nhà đang cho thuê đến Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Đại diện theo ủy quyền hỗ trợ khách hàng thực hiện quá trình thế chấp nhà ở đang cho thuê; giải quyết các tranh chấp trong quá trình thực hiện thế chấp;
 • Tư vấn, giải quyết các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình thế chấp nhà ở.

Tư vấn thế chấp nhà đang cho thuêTư vấn thế chấp nhà đang cho thuê

Như vậy, chủ nhà vẫn được phép thế chấp nhà đang cho thuê nếu như đáp ứng đã điều kiện theo quy định pháp luật. Bài viết đã giải đáp một số vấn đề liên quan đến thế chấp nhà đang cho thuê, điều kiện, trình tự thủ tục thực hiện thế chấp nhà ở đang cho thuê. Nếu bạn cần hỗ trợ trong quá trình thực hiện thế chấp nhà ở, hãy liên hệ Luật Long Phan PMT qua hotline 1900.63.63.87 để được Luật sư nhà đất hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả.

Scores: 5 (44 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87