Thủ tục giải quyết khi sổ đỏ bị cấp chồng lấn

Thủ tục giải quyết khi sổ đỏ bị cấp chồng lấn được pháp luật quy định như thế nào là thắc mắc của nhiều người bởi Sổ đỏ bị cấp chồng lấn là hiện tượng cùng một diện tích nhưng được ghi nhận trong sổ đỏ của hai gia đình. Sai sót này do cơ quan có thẩm quyền không kiểm tra và đo đạc kỹ khi cấp sổ đỏ cho hai nhà. Vậy thủ tục giải quyết sổ đỏ bị chồng lấn ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau đây để tìm hiểu về trình tự, thủ tục giải quyết vấn đề này.

Giải quyết khi sổ đỏ bị cấp chồng lấn

Giải quyết khi sổ đỏ bị cấp chồng lấn

Đất chồng lấn là gì?

Hiện nay, trong pháp luật Việt Nam nói chung và luật đất đai nói riêng không có định nghĩa như thế nào là đất chồng lấn. Tuy nhiên, dựa trên thực tế các tranh chấp về đất chồng lần thì có thể hiểu đất chồng lấn là phần đất được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận trên hai hay nhiều sổ đỏ của những cá nhân khác nhau, tức là một phần thửa đất có hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai chủ thể sở hữu khác nhau.

Xác định nguồn gốc đất

Đầu tiên, phải chứng minh được phần đất này có nguồn gốc như thế nào. Vì vậy, cần tiến hành xác định nguồn gốc đất xem phần đất chồng lấn thuộc về ai.

Để xác định được nguồn gốc đất, liên hệ và làm đơn xin cấp toàn bộ hồ sơ đất đai thửa đất, gửi Phòng Tài nguyên môi trường nơi được cấp GCNQSDĐ trước đây.

Sau khi có hồ sơ thửa đất, kiểm tra lại về các trình tự thủ tục, biên bản đo đạc trong bộ hồ sơ đã đầy đủ và chính xác chưa, nếu bộ hồ sơ đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục để cấp GCNQSDĐ thì có thể khẳng định, việc sai sót của UBND là đối với phần diện tích của gia đình bên cạnh. Bởi lẽ, trường hợp này phần đất chồng lấn đã được công nhận quyền sử dụng hợp pháp trước thời điểm gia đình bên cạnh được công nhận, nếu có sai sót trong đo đạc thực địa, thì việc sai sót đó là của gia đình bên cạnh.

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất bị chồng lấn

Tranh chấp đất bị chồng lấn

Đính chính Giấy chứng nhận

Sau khi đã xác định được nguồn gốc đất, thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo quy định tại Điều 106 Luật đất đai 2013:

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

 • Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
 • Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Để tiến hành thủ tục đính chính, hai nhà có phần đất chồng lấn nộp bản gốc giấy chứng nhận đã cấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trong trường hợp mà sự sai sót do việc sử dụng đất của hai gia đình thì ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì còn bổ sung thêm Đơn đề nghị đính chính.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

>>> Xem thêm:Thủ tục đính chính sổ nhà đất cấp bị sai thông tin

Thủ tục tách thửa đất khi sổ đỏ bị cấp chồng lấn

Hồ sơ tách thửa đất

Căn cứ khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, hồ sơ tách thửa bao gồm

 • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Tư vấn thủ tục tách thửa đất

Tách thửa đất

Trình tự, thủ tục tách thửa

Căn cứ Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thủ tục tách thửa do đất bị chồng lấn được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị tách thửa

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa đến Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc địa chính để chia tách thửa đất

Bước 3: Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách

Bước 4: Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

Bước 1: Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã

Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

Bước 1: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

Bước 2: Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời gian giải quyết thủ tục tách thửa

Thời hạn giải quyết không quá 20 ngày. Trong trường hợp đã nộp hồ sơ với đầy đủ giấy tờ mà chưa được giải quyết thì có thể liên hệ tới Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã để được giải quyết trong trường hợp nộp hồ sơ tại xã.

(Điểm đ khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất khi sổ đỏ bị cấp chồng lấn

 • Tư vấn xử lý khi đất của mình bị cấp sổ cho người khác
 • Đưa ra các ưu điểm và nhược điểm của từng phương thức để khách hàng lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất chồng lấn cụ thể
 • Tư vấn thủ tục kiện đòi hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai đối tượng
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giải quyết tranh chấp
 • Soạn thảo các đơn từ và các văn bản liên quan để gửi cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.
 • Nhận ủy quyền trực tiếp thực hiện yêu cầu của khách hàng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng cũng như trực tiếp làm việc với các cơ quan có thẩm quyền
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

>>>Xem thêm: Đất bị người khác đứng tên sổ đỏ thì lấy lại bằng cách nào?

Hiện nay, tranh chấp đất chồng lấn đang diễn ra ngày càng nhiều do các nguyên nhân khác nhau. Để giải quyết triệt để vấn đề này thì các bên tranh chấp cần phải lựa chọn một phương thức giải quyết phù hợp và thực hiện thủ tục tách thửa theo đúng quy định của pháp luật. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai về cấp chồng lấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được luật sư nhà đất tư vấn và hướng dẫn cụ thể nhất.

Scores: 4.49 (71 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

11 thoughts on “Thủ tục giải quyết khi sổ đỏ bị cấp chồng lấn

 1. Vy says:

  Đất ở của gia đình tôi có từ trước năm 1975, do cha mẹ để lại, sử dụng ổn định từ trước đến nay không có tranh chấp với các hộ liền kề. Đến năm 2000 tôi sửa chữa xây dựng nhà và sử dụng ổn định đến nay.
  + Năm 2019 tôi có đề nghị nhà nước đo đạc lại để xin cấp đổi giấy CN QSD đất thì phát hiện một nữa thừa đất của gia đình tôi bị cấp chồng giấy CN QSD đất của hộ kế bên, người ở cùng tổ giáp ranh giới với gia đình tôi, mặc dù giữa gia đình tôi và gia đình bà lợi không có giao dịch mua bán gì, không tranh chấp ranh giới. Nhà tôi được xây dựng nhà ở từ năm 2000 và có tường rào kiên cố giữa 2 nhà.
  + Hiện nay gia đình tôi đã nhiều lần đến gặp gia đình bà Kế bên để trao đổi và đề nghị ký tiếp giáp giữa 2 nhà để tôi xin giấy CN QSD đất, tuy nhiên gia đình kế bên, lúc đầu đã ký xong hết tất cả nhưng lúc sau thì bà Lợi lại không đồng ý yêu cầu hủy đơn và đòi tiền gia đình tôi gây khó khăn trong việc xin cấp giấy CN QSD đất của gia đình tôi.
  + Xét thấy đất do gia đình tôi sử dụng từ trước năm 1975, xây dựng năm 2000 sử dụng ổn định dến nay không tranh chấp với các hộ liền kề. Vậy tôi thấy do cán bộ trước đây đã đo đạc nhầm, cấp nhầm phần đất của tôi lên giấy QSD nhà kế bên….
  mong được giải đáp giúp với ạ

  • Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng says:

   Chào bạn, nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi phản hồi qua email. Bạn vui lòng xem mail để biết chi tiết.

 2. Tuyên hồ says:

  Sổ đỏ của tôi lại ghi số thửa của ông A
  Số thửa của tôi lại ghi vào sổ đỏ ông c
  Vậy có đính chính được không
  Thủ tục như thế nào

  • Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng says:

   Chào bạn, nội dung câu hỏi của bạn có những nội dung cần cụ thể, chi tiết hơn về thông tin thì mới có thể tư vấn được. Bạn vui lòng kết bạn qua số zalo: 0819700748 để trao đổi. Trân trọng./.

 3. Duy says:

  Gia đình tôi mua mảnh đất ruộng 5000m² từ năm 1999 và được cấp sổ từ đó đến nay, giờ gia đình bán thì bên môi giới báo mất gần 700m² ( đất bên môi giới giáp ranh đất GĐ tôi) trong khi tôi đo bằng app measure thì diện tích đủ so với sổ đỏ. Khi tôi xem bản đồ tổng thể thì ranh đất nằm rất sâu trong đất tôi ( ngày xưa địa chính đo và phân chia ranh giới đúng với diện tích và gia đình tôi sử dụng đến giờ nhưng vẽ bản đồ ko đúng với ranh giới,bản vẽ đc vẽ bằng tay) giờ GĐ tôi muốn sửa lại cho đúng thì phải làm như thế nào nếu bên giáp ranh ko chịu kí và muốn chiếm phần đất 700m² của GĐ tôi, xin chân thành cảm ơn

  • Trần Hường - Chuyên viên pháp lý says:

   Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Qúy khách vui lòng xem mail để biết chi tiết. Trân trọng./.

 4. Trương văn hữu says:

  Nhà hàng xóm xây bờ rào , gd tôi xây nha sát bờ rào đó thì nhà hàng xóm bảo còn đất của nhà họ bên phần đất của gd tôi , rồi đòi gd tôi bồi thường tiền cho họ , gd tôi k chấp nhận thì gd hàng xóm đi kiện ,địa chính về đo 2 thữa thìSổ hồng của nhà hàng xóm cấp chồng lên 1 phần của sổ đỏ của gđ toi ls cho tôi hỏi giờ như thế nào ạ

  • Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng says:

   Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Qúy khách vui lòng xem mail để biết chi tiết. Trân trọng./.

 5. Phan Hoàn says:

  Gia đình tôi hiện đang làm thủ tục tách thửa đất để chia ra làm sổ đỏ. Tuy nhiên trong quá trình đo đạc lại diện tích thì diện tích đất gia đình tôi có chồng lấn sang gia đình hàng xóm. Vậy xin hỏi để chia tách diện tích đất làm sổ đỏ ra làm 2 thì tôi cần làm những thủ tục gì. Lưu ý: Khi xây dựng cả 2 hộ gia đình xây cùng 1 lúc và k xảy ra tranh chấp gì. Xin cảm ơn!

 6. Trần Thị Dung says:

  Giá đình tôi có QSDĐ từ năm 1997 là 6000m2 , trước năm 2000 tôi có bán cho người liền kề một sào đất nhưng chưa tách sổ cũng như chưa ra pháp lý, chưa đóng mốc ranh giới, năm 2015 giá đình tôi đi làm xa, đến năm 2021 tôi về thì người này đã bán đất đi xa SS , và họ đã bán luôn đất của tôi, khi coi lại sổ thì được biết bên kia lần sáng gần một sào đất, và tôi đã gửi đơn đến uỷ ban xã thì được biết họ đã được cấp sổ đỏ, xin cho hỏi trường hợp này tôi phải làm gì để lấy lại số đất họ đã lấn chiếm của GĐ tôi, xin luật sư tư vấn giúp tôi, cảm ơn ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87