Doanh Nghiệp – Đầu Tư

Mẫu nội quy công ty

Hướng dẫn chi tiết cách thức soạn thảo nội quy công ty đúng quy định của pháp luật. Một số vấn đề pháp lý có liên quan đến hiệu lực của nội quy.

Mẫu điều lệ công ty

Mẫu điều lệ công ty là văn bản bắt buộc phải có để một công ty có thể hoạt động, ấn điịnh các nguyên tắc về cách thức vận hành và quản lý doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc  biểu mẫu điều lệ và những thông tin pháp lý […]

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải có văn bản thông báo. Hướng dẫn viết mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

Hướng dẫn viết mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh và kèm theo một số lưu ý khi soạn thảo mẫu đơn thông báo tạm ngừng kinh doanh

  Hotline: 1900.63.63.87