Doanh Nghiệp – Đầu Tư

Mẫu giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn bạn đọc các lưu ý cần thiết khi viết mẫu thông báo về Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mẫu Giấy đề nghị đính kèm theo phụ lục 02/2019/TT-BKHĐT.

Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Những vấn đề liên quan tới thông báo thay đổi chủ sở hữu DNTN. Thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp

  Hotline: 1900.63.63.87