Lao Động

Quy định về thuê lại lao động

Điều kiện và ình thức hợp đồng thuê lại lao động; Quyền và nghĩa vụ các bên; Cơ chế bảo vệ người lao động khi bị cho thuê lại.

Mẫu đơn kêu cứu khi bị đuổi việc

Tư vấn cách soạn đơn kêu cứu khi bị đuổi việc, sa thải trái pháp luật. Hướng dẫn các lưu ý khi soạn thảo và nơi nộp văn bản này để được các cơ quan xem xét giải quyết.

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Những điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và những lưu ý khi làm hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn

Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn, những lưu ý khi làm hợp đồng xác định thời hạn đúng pháp luật và điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Mẫu nội quy lao động công ty

Nội dung cơ bản của mẫu nội quy lao động công ty. Hướng dẫn người đọc cách viết mẫu nội quy, những lưu ý khi soạn thảo nội quy lao động công ty.

Mẫu hợp đồng lao động thử việc

Hướng dẫn chi tiết cách thức soạn thảo hợp đồng thủ việc đúng quy định của pháp luật. Quyền lợi của người lao động trong quá trình thử việc.