Mẫu Hợp Đồng

Mẫu hợp đồng hứa thưởng

Hướng dẫn người đọc cách soạn mẫu hợp đồng hứa thưởng, lưu ý các nội dung như sự thỏa thuận của các bên về việc bên hứa thưởng sẽ trả thưởng/tặng cho như thế nào.

Mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU)

Hướng dẫn chi tiết cách thức soạn thảo biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) theo quy định của pháp luật hiện hành. Giá trị pháp lý của biên bản ghi nhớ.

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

Tư vấn các nội dung cơ bản của hợp đồng thuê nhà ở theo quy định pháp luật hiện hành, các lưu ý khi soạn hợp đồng cho thuê để tránh phát sinh tranh chấp sau này.

Mẫu hợp đồng mượn nhà

Cho mượn, cho ở nhờ là việc người có nhà đất cho người khác mượn, ở nhờ trên nhà đất mà họ làm chủ. Hướng dẫn các bên cách soạn hợp đồng cho mượn nhà.

Mẫu hợp đồng lao động của viên chức

cung cấp mẫu hợp đồng lao động cho viên chức miễn phí, hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Mẫu hợp đồng đổi đất

Quy định của pháp luật về hợp đồng hoán đổi, nội dung, cách viết mẫu hợp đồng hoán đổi đất cũng như là một số lưu ý về thủ tục của hợp đồng này.

Mẫu hợp đồng giữ đất

Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng gửi giữ tài sản, một số lưu ý, các phần chính trong mẫu hợp đồng này cũng như cách viết một hợp đồng gửi giữ đất hoàn chỉnh.

Mẫu hợp đồng thuê đất

Một số quy định pháp luật về hợp đồng thuê đất, lưu ý khi xác lập, nội dung chính của hợp đồng và đồng thời là cách viết một hợp đồng thuê đất hoàn chỉnh.

Mẫu hợp đồng vay tiền

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân, mẫu hợp đồng vay tiền pháp nhân, lãi suất vay tiền đúng với quy định của pháp luật và những lưu ý khi viết hợp đồng vay tiền.

Mẫu hợp đồng tặng cho nhà đất có điều kiện

Mẫu hợp đồng tặng cho nhà đất có điều kiện theo quy định của pháp luật, những lưu ý khi làm hợp đồng tặng cho nhà có điều kiện và một số vấn đề thường gặp trong hợp đồng tặng cho có điều kiện.

Mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng

Hướng dẫn cho người đọc các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng cùng các lưu ý đi kèm, hậu quả pháp lý có thể xảy ra

  Hotline: 1900.63.63.87