Hôn Nhân Gia Đình

Mẫu đơn yêu cầu cấp dưỡng sau khi ly hôn

Mẫu đơn yêu cầu cấp dưỡng sau ly hôn. Chủ thể có nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn. Phương thức cấp dưỡng. Chế tài khi không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Mẫu biên bản thỏa thuận tài sản vợ chồng

Hướng dẫn cho người đọc các thông tin cơ bản kh thỏa thuận tài sản chung của vợ chồng. Những điểm lưu ý khi soạn biên bản thỏa thuận tài sản vợ chồng.

Mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tư vấn cách soạn đơn xin xác nhân tình trạng độc thân với các nội dung như: thông tin của người yêu cầu và của người cần được xác nhận, mục đích sử dụng, lời cam đoan,…

Mẫu đơn đăng ký lại khai sinh

Tư vấn cách soạn một mẫu đơn đăng ký lại khai sinh theo quy định của pháp luật, lưu ý về các loại giấy tờ kèm theo và trình tự thủ tục khi thực hiện việc đăng ký.

Mẫu đơn đăng ký giám hộ

Tư vấn cách soạn đơn đăng ký giám hộ khi muốn thực hiện một số hành vi để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ trước pháp luật.

Mẫu đơn đăng ký chấm dứt giám hộ

Khi có căn cứ để chấm dứt giám hộ thì người giám hộ làm đơn chấm dứt theo quy định pháp luật, tư vấn các nội dung cơ bản khi điền tờ khai chấm dứt giám hộ.

Mẫu đơn đăng ký kết hôn

Hướng dẫn cá nhân thực hiện kê khai, soạn thảo mẫu đơn, thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn được ban hành theo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mẫu đơn đăng ký khai sinh

Mẫu đơn đăng ký khai sinh cho con theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn trình tự thủ tục đăng ký khai sinh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Mẫu đơn xin nhận con nuôi

Đơn xin nhận con nuôi là biểu mẫu dùng trong thủ tục xin nhận con nuôi. Hướng dẫn viết đơn xin nhận con nuôi theo quy định của pháp luật

Mẫu đơn xin nhận cha mẹ cho con

Hướng dẫn viết mẫu đơn xin xác nhận cha mẹ cho con đúng quy định pháp luật. Các lưu ý khi soạn thảo đơn xin xác nhận cha mẹ cho con

Mẫu giấy chứng nhận độc thân

Hướng dẫn cách thức viết giấy chứng nhận độc thân và tài liệu đi kèm. Thủ tục cấp giấy chứng nhận độc thân của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Hotline: 1900.63.63.87