Khởi Kiện

Mẫu đơn yêu cầu định giá lại tài sản tranh chấp

Tư vấn cách soạn đơn yêu cầu định giá lại, thẩm định lại tài sản đang tranh chấp khi có căn cứ về giá không phù hợp với giá thị trường hoặc Hội đồng thẩm định giá không khách quan.

Mẫu đơn khiếu nại trả đơn khởi kiện

Hướng dẫn cho người đọc các thông tin cơ bản về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết của hoạt động khiếu nại. Những lưu ý khi viết mẫu đơn khiếu nại trả lại đơn khởi kiện.

Mẫu đơn yêu cầu bắt buộc thi hành án hành chính

Mẫu đơn yêu cầu bắt buộc thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật. Những lưu ý về các trường hợp đặc biệt bị áp dụng biện pháp bắt buộc thi hành án hành chính.

Mẫu đơn khởi kiện đòi lại quyền nuôi con

Cách viết đơn khởi kiện đòi quyền nuôi con; hồ sơ, thủ tục và điều kiện tiến hành. Dịch vụ luật sư Long Phan PMT “tận tâm, uy tín, chất lượng"

Mẫu đơn yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự

Hướng dẫn cách thức viết đơn yêu cầu độc lập gửi cho Tòa án trong vụ án dân sự. Quy định của pháp luật tố tụng dân sự về giải quyết yêu cầu độc lập.

Mẫu đơn phản tố trong vụ án dân sự

Hướng dẫn chi tiết làm đơn phản tố gửi đến Toàn án trong vụ án dân sự. Cách thức thực hiện quyền phản tố theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa dân sự

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa dân sự. Những trường hợp được hoãn phiên tòa theo quy định của pháp luật hiện hành. Thủ tục nộp đơn xin hoãn phiên tòa dân sự.

Mẫu đơn kháng cáo dân sự

Hướng dẫn chi tiết cách thức làm đơn kháng cáo bản án đã tuyên của Tòa án. Trình tự, thủ tục kháng cáo theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Mẫu đơn khởi kiện bổ sung

Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn khởi kiện bổ sung đúng chuẩn quy định hiện hành. Quá trình tiếp nhận, giải quyết đơn khởi kiện bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

  Hotline: 1900.63.63.87