Thủ tục kiện đòi hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai đối tượng

1

Kiện đòi hủy sổ đỏ do cấp sai đối tượng là trường hợp khá phổ biến. Trên thực tế, nguyên nhân cấp sai đối tượng thông thường xuất phát từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phạm vi bài viết dưới đây xin hướng dẫn quý bạn đọc về thủ tục khởi kiện liên quan đến vấn đề này.

Sổ đỏ bị cấp sai đối tượng là do cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm

Ai được quyền yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Căn cứ Điều 99 Luật Đất đai 2013 thì những người sau đây sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

 • Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai;
 • Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;
 • Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;
 • Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;
 • Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;
 • Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
 • Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;
 • Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ ?

Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình

Căn cứ Điều 105 Luật đất đai 2013 thì những cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ là:

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
 • Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tham khảo thêm: Tư vấn xử lý khi đất của mình bị cấp sổ cho người khác

Trường hợp cấp sai đối tượng thì xử lý như thế nào?

Văn phòng đăng ký đất đai thu hồi sổ đỏ bị cấp sai đối tượng

Nếu như sổ đỏ được cấp sai quy định tại Điều 106 Luật đất đai 2013, căn cứ khoản 4 Điều khoản 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP xử lý như sau:

 • Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định nêu trên;
 • Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;
 • Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như quy định nêu trên thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Tham khảo thêm: Khiếu nại giải quyết tranh chấp đất lên ủy ban nhân dân

Thủ tục khởi kiện hủy sổ đỏ trong trường hợp cơ quan Nhà nước giải quyết không thỏa đáng

Có hai hướng khởi kiện trong trường hợp này, đó là: Khởi kiện Dân sự và Khởi kiện Hành chính.

Thứ nhất, trường hợp khởi kiện Dân sự

Trong trường hợp này, ta sẽ khởi kiện chính người có tên trên sổ đỏ. Căn cứ Điều 26, Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì đối tượng tranh chấp lúc này là bất động sản nên chỉ có Tòa án huyện nơi có bất động sản mới có thẩm quyền giải quyết.

Đối với thủ tục khởi kiện trong trường hợp này có một điều kiện đặc biệt đó là: Người bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp trước tiên phải gửi đơn yêu cầu hòa giải đến UBND xã nơi có bất động sản tranh chấp theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 04/2017/NQ-HĐTP.

Trường hợp hòa giải không thành, người bị xâm phạm quyền lợi mới được quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp huyện, nơi có bất động sản để giải quyết theo thủ tục chung.

Hồ sơ khởi kiện bao gồm:

 • Đơn khởi kiện
 • Biên bản hòa giải tại xã
 • Tất cả tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền bị xâm phạm.

Thứ hai, trường hợp khởi kiện Hành chính

Căn cứ khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013; khoản 2 Điều 3 Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là quyết định hành chính. Vì vậy, đây là đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính

Căn cứ khoản 4 Điều 32 Luật tố tụng hành chính 2015 thì trong trường hợp này, Tòa án nhân dân cấp tỉnh là Tòa án có thẩm quyền giải quyết hủy Quyết định cá biệt trái pháp luật có liên quan.

Hồ sơ khởi kiện bao gồm:

 • Đơn khởi kiện
 • Tất cả tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền bị xâm phạm.

>> Tham khảo thêm: Mẫu đơn yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

==>>CLICK TẢI MẪU ĐƠN YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu có bất kì nội dung vướng mắc, cần sự hỗ trợ của luật sư khởi kiện hoặc tư vấn luật đất đai, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900636387 để được hỗ trợ tận tình, uy tín và hiệu quả. Trân trọng.

Scores: 4.5 (4 votes)

Luật sư: Sỹ Ngọc Thùy Trang

Tôi là Sỹ Ngọc Thùy Trang hiện là chuyên viên pháp lý tại công ty Luật Long Phan PMT. Với kiến thức của mình về lao động, tôi luôn hỗ trợ những người gặp vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp lao động, thủ tục khởi kiện và các vấn đề khác có liên quan. Hy vọng bằng sự nhiệt huyết và tận tình của mình có thể giúp cho nhiều người giải quyết các vấn đề của các bạn.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

1 Bình luận

1 bình luận trên “Thủ tục kiện đòi hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai đối tượng

 1. Xin chào VP Luật Sư. Gia đình tôi có 1 ô đất trên sổ đỏ 1000m2. trong đo 200m2 đất ở. 800m2 đất sủ dụng lâu dài. Sổ đỏ được cấp năm 1994 và đứng tên bố tôi. Từ năm 1994 đến nay k có tranh chấp. Đất này là ông bà nội để lại. ông bà nội có 6 người con, bố tôi là con trưởng chịu trách nhiệm thờ cúng ông bà ( bố tôi đã mất năm 2004.. giờ tôi và mẹ tôi thay bố tôi thờ ông bà, nhà thờ ông bà làm trên ô đất này ). 5 ngừoi em của bố tôi ( 3 người hiện tại đã mất)­ đã đi thoát ly từ lâu, ai cũng có gia đình ổn định. Tôi vùa làm 1 ngôi nhà 150m2 trên ô đất này. Hiên tại có 2 ông chú tôi còn sống, trong đó chú Út làm ỏ viện kiểm soát TP Hà Nội nhưng đã về hưu. Các chú muốn làm lại nhà thờ mới trên ô đất này và tách riêng một trích lục đứng tên tập thể 6 người con trong nhà. Nhưng ô đất này lại chạy cắt ngang cổng nhà tôi, chắn mặt tiền nhà tôi nên mẹ con tôi không đồng ý. Chú út bên luật bảo nếu mẹ con tôi không đồng ý xẽ kiện ra tòa và yêu cầu tòa án chia 6 ô đất đó ra. Vậy tôi muốn hỏi Vp Luật Sư. Ô đất này ông bà để lại nhưng đã đứng tên bố tôi từ năm 1994 thì các chú có được quền chia đất ở đây nua không. Xin cảm ơn VP.

  Hotline: 1900.63.63.87