Khiếu Nại – Tố Cáo

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại

Đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại phải đảm bảo đầy đủ nội dung và đúng luật. Hướng dẫn viết đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại

Một số vấn đề cơ bản về khiếu nại, mẫu đơn khiếu nại và đồng thời là cách viết một mẫu đơn khiếu nại bao gồm các phần về đối tượng, nội dung, yêu cầu trong mẫu đơn khiếu nại

Mẫu đơn tố cáo phá hoại tài sản

Hướng dẫn cho người đọc các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo đơn tố cáo phá hoại tài sản, hướng dẫn thủ tục, quy trình tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn

Mẫu đơn tố cáo xây dựng trái phép

Hướng dẫn cho người đọc các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo đơn tố cáo xây dựng trái phép, hướng dẫn thủ tục, quy trình tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn

Mẫu đơn tố cáo hành vi đe dọa giết người

Hướng dẫn mẫu đơn tố cáo hành vi đe dọa giết người, nội dung đơn tố cáo hành vi đe dọa giết người, hồ sơ kèm theo đơn tố cáo hành vi đe dọa giết người.

Mẫu đơn tố cáo tham nhũng

Cung cấp mẫu đơn tố cáo hành vi tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn, hưỡng dẫn cách viết và thủ tục nộp đơn để cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Mẫu đơn khiếu nại ô nhiễm môi trường

Tư vấn cho người đọc các nội dung cần có khi soạn thảo đơn khiếu nại hành vi ô nhiễm môi trường như thông tin cần thiết, bằng chứng, nơi nộp đơn.

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

Hướng dẫn người đọc cách viết đơn khiếu nại quyết định hành chính, tư vấn nơi nộp đơn, thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật.

Mẫu đơn tố cáo cán bộ viên chức

Hướng dẫn thủ tục làm đơn tố cáo cán bộ, viên chức vi phạm quy định của pháp luật. Trình tự thực hiện tố cáo tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Hotline: 1900.63.63.87