Khiếu Nại – Tố Cáo

Mẫu đơn khiếu nại hành chính lần hai

Hướng dẫn người đọc cách viết mẫu đơn khiếu nại hành chính lần hai đúng quy định và cung cấp các thông tin liên quan đến thủ tục của hoạt động này.

Mẫu đơn tố cáo hành vi lấn chiếm đất

Hướng dẫn cho người đọc các thông tin cơ bản về trình tự, thủ tục của hoạt động tố cáo hành vi lấn chiếm đất. Những lưu ý kèm theo khi soạn thảo đơn tố cáo.

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại

Đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại phải đảm bảo đầy đủ nội dung và đúng luật. Hướng dẫn viết đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại

Một số vấn đề cơ bản về khiếu nại, mẫu đơn khiếu nại và đồng thời là cách viết một mẫu đơn khiếu nại bao gồm các phần về đối tượng, nội dung, yêu cầu trong mẫu đơn khiếu nại

Mẫu đơn tố cáo phá hoại tài sản

Hướng dẫn cho người đọc các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo đơn tố cáo phá hoại tài sản, hướng dẫn thủ tục, quy trình tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn

Mẫu đơn tố cáo xây dựng trái phép

Hướng dẫn cho người đọc các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo đơn tố cáo xây dựng trái phép, hướng dẫn thủ tục, quy trình tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn

Mẫu đơn tố cáo hành vi đe dọa giết người

Hướng dẫn mẫu đơn tố cáo hành vi đe dọa giết người, nội dung đơn tố cáo hành vi đe dọa giết người, hồ sơ kèm theo đơn tố cáo hành vi đe dọa giết người.

Mẫu đơn tố cáo tham nhũng

Cung cấp mẫu đơn tố cáo hành vi tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn, hưỡng dẫn cách viết và thủ tục nộp đơn để cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

  Hotline: 1900.63.63.87