Nhà Đất

Mẫu đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai

Hướng dẫn chi tiết cách thức soạn thảo đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã. Trình tự, thủ tục hòa giải và khởi kiện hiện hành.

Mẫu đơn yêu cầu giữ nguyên hiện trạng nhà đất đang tranh chấp

Mẫu đơn yêu cầu giữ nguyên hiện trạng nhà đất đang tranh chấp là khi việc tranh chấp đất đai cần sự hỗ trợ giữ nguyên hiện trạng đất đang tranh chấp từ chính quyền địa phương trong thời gian chờ giải quyết của tòa để vụ việc được giải quyết theo đúng trình tự, […]

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Đơn đăng ký biến động đất đai, nội dung đơn đăng ký biến động đất đai, lưu ý khi viết đơn đăng ký biến động đất đai, thủ tục đăng ký biến động đất đai

Mẫu đơn xin cung cấp thông tin đất đai

Tư vấn về đơn xin cung cấp thông tin đất đai, nội dung đơn xin cung cấp thông tin đất đai, trình tự thủ tục hồ sơ xin cung cấp thông tin đất đai

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Hướng dẫn chi tiết cách lập giấy ủy quyền sử dụng đất cho người khác và tài liệu cần có. Quy định pháp luật về phạm vi công việc được phép ủy quyền.

Mẫu đơn đổi đất giữa hai gia đình

Hướng dẫn cho người đọc các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo đơn đổi đất giữa hai gia đình, hướng dẫn thủ tục, quy trình tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn

Mẫu đơn tranh chấp lối đi chung

Hướng dẫn cho người đọc các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo đơn tranh chấp lối đi chung, hướng dẫn thủ tục, quy trình tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn

Mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất

Hướng dẫn cho người đọc các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất, hướng dẫn thủ tục, quy trình tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn

  Hotline: 1900.63.63.87