Nhà Đất

Mẫu đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai

Hướng dẫn chi tiết cách thức soạn thảo đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã. Trình tự, thủ tục hòa giải và khởi kiện hiện hành.

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Đơn đăng ký biến động đất đai, nội dung đơn đăng ký biến động đất đai, lưu ý khi viết đơn đăng ký biến động đất đai, thủ tục đăng ký biến động đất đai

Mẫu đơn xin cung cấp thông tin đất đai

Tư vấn về đơn xin cung cấp thông tin đất đai, nội dung đơn xin cung cấp thông tin đất đai, trình tự thủ tục hồ sơ xin cung cấp thông tin đất đai

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Hướng dẫn chi tiết cách lập giấy ủy quyền sử dụng đất cho người khác và tài liệu cần có. Quy định pháp luật về phạm vi công việc được phép ủy quyền.

Mẫu đơn đổi đất giữa hai gia đình

Hướng dẫn các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo đơn đổi đất giữa hai gia đình, thủ tục, quy trình tiếp nhận xử lý và giải quyết

Mẫu đơn tranh chấp lối đi chung

Hướng dẫn người đọc các nội dung khi phải soạn thảo đơn tranh chấp lối đi chung, thủ tục, quy trình tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn

Mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất

Hướng dẫn cho người đọc các nội dung cần thiết khi phải soạn thảo đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất, quy trình tiếp nhận xử lý và giải quyết

  Hotline: 1900.63.63.87