Thủ tục tặng cho nhà đất khi người tặng cho đang nằm viện

Thủ tục tặng cho nhà đất khi người tặng cho đang nằm viện thủ tục được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người tặng cho. Tuy nhiên, việc sang tên quyền sử dụng đất sẽ gặp khó khăn khi người tặng cho nằm viện bởi hợp đồng tặng cho có thể bị từ chối công chứng, chứng thực. Để làm rõ vấn đề này, Luật Long Phan PMT sẽ thông tin chi tiết đến Quý bạn đọc qua bài viết dưới đây.

Tặng cho nhà đất khi người tặng cho đang nằm việnTặng cho nhà đất khi người tặng cho đang nằm viện

Một số điều kiện tặng cho nhà đất

Điều kiện về hình thức tặng cho

Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai, khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 quy định việc tặng cho nhà đất phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Điều này cũng được Bộ luật Dân sự 2015 ghi nhận tại khoản 1 Điều 459 như sau:

Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

Điều kiện về người tặng cho

Điều kiện về người tặng cho là điều kiện về chủ thể tham gia giao dịch dân sự. Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015, người tặng cho nhà đất phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sjw được xác lập;
 • Tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

Khoản 1 Điều 125 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định, khi giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này phải do người đại diện của họ xác lập, thực hiện hoặc đồng ý, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Có được tặng cho nhà đất khi đang nằm viện không?

Pháp luật hiện hành không cấm việc tặng cho nhà đất khi đang nằm viện. Việc công chứng, chứng thực trong trường hợp này sẽ được thực hiện ngoài trụ sở cơ quan, tổ chức thực hiện việc công chứng, chứng thực. Cụ thể:

 • Khoản 2 Điều 44 Luật Công chứng 2014 quy định các trường hợp công chứng ngoài trụ sở khi người yêu cầu là: người già yếu, không thể đi lại được; người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án; người có lý do chính đáng không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng;
 • Khoản 1 Điều 10 Nghị định 23/2015/NĐ-CP việc chứng thực hợp đồng, giao dịch, chứng thực chữ ký ngoài trụ sở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác.

Tuy nhiên, trường hợp tình trạng sức khỏe của người tặng cho dẫn đến việc người tặng cho không còn minh mẫn hoặc thuộc các trường hợp có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi của mình thì tổ chức hành nghề công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực có thể từ chối việc công chứng, chứng thực. Điều này dẫn đến các bên không thể thực hiện thủ tục tặng cho tài sản theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn tặng cho nhà đất có điều kiện theo quy định pháp luật

Thủ tục tặng cho nhà đất khi người tặng cho đang nằm viện

Thủ tục tặng cho nhà đất khi đang nằm việnThủ tục tặng cho nhà đất khi đang nằm viện

Trình tự thực hiện thủ tục tặng cho nhà đất gồm:

Bước 1: Lập hợp đồng tặng cho.

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Bước 2: Công chứng hoặc chứng thực hợp đồng tặng cho theo quy định.

Bước 3: Khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ.

Bước 4: Thực hiện thủ tục sang tên tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Sau khi hoàn tất thủ tục công chứng hoặc chứng thực hợp đồng tặng cho, các bên cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày tặng cho theo điểm a khoản 4 và khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013. Quy trình thực hiện như sau:

Nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai 

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Hợp đồng tặng cho có công chứng;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tặng cho tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp tặng cho bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất;
 • Giấy tờ tùy thân;
 • Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
 • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Nhận kết quả

Ngoài ra, trường hợp tặng cho đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần tặng cho trước khi thực hiện thủ tục tặng cho.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục vừa tách thửa vừa sang tên sổ đỏ

Tư vấn thủ tục tặng cho nhà đất

Tư vấn thực hiện tặng cho nhà đấtTư vấn thực hiện tặng cho nhà đất

 • Tư vấn các quy định pháp luật về tặng cho, điều kiện tặng cho nhà đất;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho nhà đất;
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục tặng cho theo quy định;
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn giải quyết khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng đồng tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Khiếu nại, tố cáo sai phạm trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính khi tặng cho;
 • Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho (nếu có);
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan.

Việc xác định thủ tục tặng cho nhà đất khi người tặng cho đang nằm viện giúp giải quyết nhu cầu cần thiết của các bên. Việc đang nằm viện sẽ không còn là trở ngại nếu các bên trong quan hệ tặng cho hiểu rõ quy định của pháp luật về vấn đề này. Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn luật đất đai, Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 1900.63.63.87 hoặc email pmt@luatlongphan.vn để được luật sư tư vấn kỹ hơn.

Scores: 4.9 (46 votes)

: Luật sư Trần Tiến Lực

Luật sư Trần Tiến Lực- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư cộng sự tại công ty Luật Long Phan PMT. Nhiều năm kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp giao dịch nhà ở, đất đai, di chúc; đại diện khách hàng tham gia tố tụng; thực hiện các thủ tục về đầu tư, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ. Chuyên môn cao, tư vấn hiệu quả pháp lý doanh nghiệp; soạn thảo, đàm phán hợp đồng; xây dựng, ban hành, kiểm soát các văn bản pháp lý của doanh nghiệp; pháp lý dự án; pháp luật lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87