Thủ tục cấp đổi sổ khi nhận chuyển nhượng nhà đất

Thủ tục cấp đổi sổ khi nhận chuyển nhượng nhà đất được thực hiện khi thuộc những trường hợp theo quy định pháp luật. Theo Luật Đất đai, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, phải thực hiện cả thủ tục cấp đổi sổ đỏ. Để làm rõ vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT.

Cấp đổi sổ đỏ khi chuyển nhượng nhà đấtCấp đổi sổ đỏ khi chuyển nhượng nhà đất

Các trường hợp thực hiện việc cấp đổi sổ khi nhận chuyển nhượng nhà đất

Theo điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, khi nhận chuyển nhượng nhà đất, người sử dụng đất phải thực hiện đăng ký biến động đất đai. Tuy nhiên, khi đăng ký biến động đất đai, nếu thuộc các trường hợp phải cấp đổi sổ, cơ quan có thẩm quyền thường lồng ghép hai thủ tục đăng ký biến động và cấp đổi sổ để cấp Giấy chứng nhận mới cho người nhận chuyển nhượng.

Căn cứ khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP, cấp đổi sổ đỏ khi nhận chuyển  nhượng nhà đất trong các trường hợp sau:

 • Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;
 • Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;
 • Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Như vậy, khi nhận chuyển nhượng nhà đất có xảy ra các trường hợp nêu trên, ngưới sử dụng đất sẽ thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai cùng với cấp đổi sổ.

>>Xem thêm: Dịch vụ xin cấp sổ đỏ nhanh, chuyên nghiệp tại Cần Thơ

Trình tự, thủ tục cấp đổi sổ khi nhận chuyển nhượng nhà đất

Hồ sơ thực hiện

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, hồ sơ đăng ký biến động đất đai và cấp đổi sổ khi nhận chuyển nhượng nhà đất bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.
 • Hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;
 • Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

>>Xem thêm: Mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất 

Trình tự, thủ tục cấp đổi sổ khi nhận chuyển nhượng

Quy trình cấp đổi sổ đỏQuy trình cấp đổi sổ đỏ

Căn cứ Điều 79 Nghị định 43/2024/NĐ-CP, trình tự thủ tục cấp đổi sổ đỏ gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Theo khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất thực hiện việc cấp đổi sổ sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai. Trong trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu thì có thể nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Khi đó, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Kiểm tra và giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 4: Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã

Thời hạn giải quyết thủ tục cấp đổi sổ khi chuyển nhượng

Căn cứ khoản 5 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính về đất đai do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá tổng thời gian thực hiện các thủ tục đó theo quy định tại Điều này.

Theo đó, trường hợp thực hiện thủ tục cấp đổi sổ cùng với đăng ký biến động đất đai khi chuyển nhượng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá tổng hai thời gian sau:

 • Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 07 ngày; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày;
 • Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày;

Ngoài ra, đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện từng loại thủ tục được tăng thêm 10 ngày

Các thời gian nêu trên được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

>>Xem thêm: Các loại thuế, phí cần đóng khi làm thủ tục cấp sổ đỏ

Tư vấn thủ tục cấp đổi sổ khi nhận chuyển nhượng

Luật sư hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp đổi sổLuật sư hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp đổi sổ

Luật Long Phan PMT cung cấp cho Quý khách hàng một số dịch vụ pháp lý sau:

 • Tư vấn thủ tục cấp đổi sổ khi nhận chuyển nhượng nhà đất;
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp đổi sổ khi nhận chuyển nhượng nhà đất;
 • Tư vấn các loại thuế khi thực hiện cấp đổi sổ;
 • Tư vấn thủ tục khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong trường hợp xảy ra tranh chấp trong việc cấp đổi sổ khi nhận chuyển nhượng nhà đất;
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước;
 • Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng trên Tòa án;
 • Hỗ trợ tư vấn các quy định liên quan đến vấn đề cấp đổi sổ.

Cấp đổi sổ đỏ khi nhận chuyển nhượng được thực hiện cùng với thủ tục đăng ký biến động đất đai khi xảy ra các trường hợp cấp đổi sổ. Bài viết trên đã cung cấp những thông tin cụ thể các trường hợp thực hiện việc cấp đổi sổ, trình tự thủ tục và thời gian giải quyết việc đăng ký biến động đất đai và cấp đổi sổ theo quy định của pháp luật. Nếu Quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn bởi luật sư nhà đất, hãy liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87 hoặc liên hệ Luật Long Phan PMT để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.

Scores: 4.8 (65 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87