Giải quyết tranh chấp hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án

Giải quyết tranh chấp hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án là các phương án, phương thức giải quyết mâu thuẫn giữa các bên tham gia đấu giá khi kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án bị hủy. Khi có căn cứ về hành vi vi phạm khi hủy kết quả đấu giá, người mua được tài sản có quyền khởi kiện đến Tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT sẽ làm rõ về vấn đề trên, mời quý khách tham khảo.

Giải quyết tranh chấp hủy kết quả bán đấu giá tài sản

Giải quyết tranh chấp hủy kết quả bán đấu giá tài sản

Kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án bị hủy trong trường hợp nào?

Căn cứ Điều 76 Luật Đấu giá tài sản 2016, Điều 102 Luật Thi hành án Dân sự 2008 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 34 Điều 1 Luật Thi hành án Dân sự sửa đổi 2014), kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án được hủy trong các trường hợp sau:

 • Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;
 • Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản 2016;
 • Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016;
 • Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;
 • Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp kể trên, kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án sẽ bị hủy.

Chủ thể có quyền khởi kiện hủy kết quả đấu giá tài sản để thi hành án

Căn cứ khoản 2 Điều 102 Luật Thi hành án Dân sự 2008, (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 34 Điều 1 Luật Thi hành án Dân sự sửa đổi 2014), người mua được tài sản bán đấu giá, Chấp hành viên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, nếu có căn cứ chứng minh có vi phạm trong quá trình bán đấu giá tài sản.

Như vậy, nếu có căn cứ chứng minh có vi phạm trong quá trình bán đấu giá tài sản,  chủ thể có quyền khởi kiện đến Tòa án để giải quyết tranh chấp về hủy kết quả đấu giá tài sản để thi hành án gồm: người mua được tài sản bán đấu giá, Chấp hành viên.

Những ai có quyền khởi kiện

Những ai có quyền khởi kiện

Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp về hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ khoản 13 Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, tranh chấp hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Căn cứ Điều 35, Điều 37, Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, khi có tranh chấp xảy ra, thẩm quyền của Tòa án được xác định như sau:

 • Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú, làm việc hoặc đặt trụ sở sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác).
 • Đối với tranh chấp mà có đương sự ở nước ngoài theo khoản 3 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì do Tòa án Nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

Như vậy, tùy vào từng trường hợp khác nhau, tranh chấp hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án sẽ thuộc về Tòa án Nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

>>>Xem thêm: Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự

Hồ sơ cần chuẩn bị

Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, người khởi kiện cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các tài liệu, chứng cứ sau:

 • Đơn khởi kiện – được trình bày theo Mẫu số 23 – DS ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP.
 • Giấy tờ pháp lý người khởi kiện: Căn cước công dân; Chứng minh dân nhân còn hiệu lực pháp luật; Hộ chiếu.
 • Các tài liệu liên quan đến kết quả bán đấu giá tài sản phải thi hành án;
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh các vi phạm, sai phạm khi kết quả bán đấu giá tài sản phải thi hành án bị hủy.

Lưu ý: Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

Như vậy, để tránh lãng phí thời gian khi phải bổ sung hồ sơ, người khởi kiện cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu được liệt kê ở trên.

>>>Xem thêm: Hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự bao gồm những gì?

Thủ tục giải quyết

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án tại Tòa án được thực hiện như sau:

1. Bước 1: Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Căn cứ theo quy định của Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì người khởi kiện có nộp đơn khởi kiện qua các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Nộp qua đường bưu điện;
 • Nộp tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (nếu có).

2. Bước 2: Tòa án xem xét đơn và thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

3. Bước 3: Thông báo thụ lý sau khi người khởi kiện nộp lại biên lai tạm ứng án phí

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

4. Bước 4: Tiến hành thủ tục hòa giải và chuẩn bị xét xử

Thời hạn chuẩn bị xét xử là 04 tháng. Thời hạn trên có thể được gia hạn nhưng không quá 01 tháng trong trường hợp có trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng hoặc vụ án có tình tiết phức tạp.

Căn cứ Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, trong thời hạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán  thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 • Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật này;
 • Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác;
 • Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng;
 • Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án;
 • Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật này;
 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn;
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật này.

5. Bước 5: Xét xử sơ thẩm vụ án

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

6. Bước 6: Xét xử phúc thẩm vụ án trong trường hợp có kháng cáo, kháng nghị.

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 186 đến Điều 315 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Luật sư tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản để thi hành án

Để hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền lợi của mình khi kết quả bán đấu giá tài sản sản thi hành án bị hủy, Luật Long Phan PMT cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ như sau:

 • Tư vấn các trường hợp kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án bị hủy;
 • Tư vấn chi tiết về trình tự, thủ tục khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án;
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản – đơn từ và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đính kèm;
 • Nhận đại diện theo ủy quyền để nhân danh, thay mặt khách hàng tiến hành thủ tục khởi kiện đến Tòa án để giải quyết tranh chấp;
 • Cử luật sư tham gia phiên tòa để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề khác liên quan đến giải quyết tranh chấp hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án.

Luật sư tư vấn và đưa ra hướng giải quyết

Luật sư tư vấn và đưa ra hướng giải quyết

>>>Xem thêm: Hướng dẫn giải quyết tranh chấp kết quả bán đấu giá tài sản

Như vậy, khi có căn cứ chứng minh sai phạm khi hủy kết quả bán đấu giá tài sản, người mua được tài sản bán đấu giá hoặc chấp hành viên có quyền khởi kiện đến Tòa án. Chi tiết về trình tự, thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án đã được trình bày chi tiết, cụ thể trong bài viết trên. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư, quý khách hãy liên hệ với Luật Long Phan PMT qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.6 (37 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87