Chồng chết vợ có được hưởng thừa kế không?

Chồng chết vợ có được hưởng thừa kế khôngtài sản chung được chia như thế nào.là những câu hỏi mà các cặp hôn nhân hiện nay đang rất thắc mắc. Nếu như chồng chết thì tài sản đó sẽ được chia theo thừa kế .hay chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân cũng như khi xảy ra tranh chấp thừa kế không có di chúc .thì giải quyết như thế nào sẽ được hướng dẫn thông qua bài viết dưới đây.

Chồng chết vợ có được hưởng thừa kế không

Chồng chết vợ có được hưởng thừa kế không

Quy định về thừa kế khi người chồng chết

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế,.nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, .bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

>>>Xem thêm: Vợ đã ly hôn có được hưởng thừa kế từ chồng cũ không?

Như vậy, khi người chồng chết, những người được thừa kế ưu tiên bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi

Cơ sở pháp luật: Điều 651 Bộ luật dân sự 2015

Hình thức thừa kế theo quy định

Thừa kế theo di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Hình thức của di chúc được lập bằng văn bản hoặc bằng miệng.

Người lập di chúc có quyền cho người được hưởng thừa kế theo di chúc khi người chết có để lại di chúc.và di chúc đó có hiệu lực pháp luật, người thừa kế vào thời điểm mở thừa kế còn sống hoặc cơ quan, .tổ chức vẫn còn tồn tại và không từ chối việc nhận di sản.

Cơ sở pháp lý: Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015

Thừa kế theo pháp luật

Trường hợp người chế không để lại di chúc hoặc di chúc do người đó để lại không hợp pháp.thì di sản của người đó sẽ được chia theo pháp luật. Hoặc trong trường hợp người chết để lại di chúc chỉ chia một phần tài sản.còn một phần không chia thì phần không chia sẻ được thực hiện chia thừa kế theo pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Điều 649 Bộ luật Dân sự 2015

Hàng thừa kế thứ nhất khi người chồng mất

Hàng thừa kế thứ nhất khi người chồng mất

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế

Tranh chấp thừa kế sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Theo đó Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết. Cụ thể Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

 • Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình;
 • Tranh chấp về kinh doanh, thương mại;
 • Tranh chấp về lao động

Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

 • Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm;
 • Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn
 • Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

Như vậy đối với các tranh chấp mà tài sản thừa kế là động sản thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế sẽ là tòa án nơi cư trú của bị đơn có thẩm quyền. Cần lưu ý, đối với các trường hợp tranh chấp thừa kế là bất động sản (như nhà ở, quyền sử dụng đất).thì tòa án có thẩm quyền giải quyết là nơi có bất động sản.

Cơ sở pháp lý: Điều 35, Điều 39, Điều 40 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Một số câu hỏi về thừa kế khi người chồng mất

Chồng chết vợ có được hưởng thừa kế không?

Về thừa kế được chia theo di chúc hoặc theo pháp luật

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

>>>Xem thêm: Xử lý tài sản thừa kế của những người chết cùng thời điểm

Quyền thừa kế của vợ khi chồng chết

Quyền thừa kế của vợ khi chồng chết

Về hôn nhân

 • Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết.thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng,.trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.
 • Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi,.trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.
 • Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc.chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự.
 • Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định,.trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác.

Lưu ý: Nếu người chồng có chỉ định người thừa kế theo di chúc thì sẽ di chúc sẽ được thực hiện sau khi người chồng mất.

Như vậy, người vợ là hàng thừa kế đầu khi người chồng mất nên việc thừa kế sẽ được ưu tiên và chia đôi tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Cơ sở pháp lý: Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 66 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Ngoài người vợ thì ai có quyền yêu cầu chia tài sản khi người chồng mất?

Những người có quyền yêu cầu chia tài sản theo thứ tự sau đây:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Lưu ý: Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

>>>Xem thêm: Phân chia thừa kế bằng hiện vật được pháp luật quy định như thế nào?

Cơ sở pháp lý: Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015

Trường hợp nào thừa kế không phụ thuộc vào di chúc khi chồng mất?

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Lưu ý: Đối với người từ chối nhận di sản hoặc người không được hưởng quyền di sản theo quy định thì không thể áp dụng đối với quy định trên

Cơ sở pháp lý: Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015

Luật sư tư vấn về thừa kế trường hợp chồng chết

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về việc chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản sau khi người chồng mất;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế của người chồng;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền;
 • Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử;

Khi người chồng chết, người vợ không chỉ có quyền thừa kế phần di sản để lại của người chồng.mà còn có được phần tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của cả hai hoặc có sự thoả thuận trước. Ngoài ra, cha mẹ, con ruột, con riêng của chồng cũng được hưởng thừa kế theo pháp luật. Để giải quyết tranh chấp nếu có xảy ra mâu thuẫn trong thừa kế,.xin lòng liên hệ đến LUẬT LONG PHAN qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được các luật sư tư vấn, hỗ trợ tận tình. Xin cảm ơn!

Scores: 4.7 (51 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87