Xây Dựng

Mẫu công văn yêu cầu nghiệm thu công trình

Hướng dẫn thực hiện việc nghiệm thu công trình xây dựng, công trình xây lắp. Quy trình tiến hành nghiệm thu, lập biên bản, hoàn công, bàn giao

Mẫu công văn yêu cầu xác nhận công nợ

Hướng dẫn làm biên bản xác nhận công nợ với hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ Cơ sở yêu cầu trả nợ và bằng chứng giải quyết tranh chấp

Mẫu thông báo tạm dừng thi công

Hướng dẫn viết các mẫu thông báo tạm dừng thi công. Quy định của pháp luật và những lưu ý quan trọng liên quan đến các mẫu thông báo tạm dừng cụ thể

Mẫu công văn yêu cầu thanh toán

Hướng dẫn viết các mẫu công văn yêu cầu thanh toán theo quy định mới nhất. Một số lưu ý quan trọng trong quá trình soạn thảo mẫu đơn yêu cầu.

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng-Tim mốc

Hướng dẫn cách soạn thảo mẫu biên bản bàn giao mặt bằng-Tim mốc và các biên bản có liên quan. Lưu ý một số điểm liên quan đến nội dung biên bản.

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm vật liệu

Tư vấn về mẫu biên bản lấy mẫu thí nghiệm vật liệu, nội dung biên bản lấy mẫu thí nghiệm vật liệu, lưu ý khi viết biên bản lấy mẫu thí nghiệm vật liệu

Mẫu biên bản kiểm tra – đo đạc

Tư vấn về mẫu biên bản kiểm tra – đo đạc, nội dung biên bản kiểm tra - đo đạc, lưu ý khi viết biên bản kiểm tra – đo đạc trong xây dựng công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng thi công

Tư vấn biên bản nghiệm thu khối lượng thi công, nội dung biên bản nghiệm thu khối lượng thi công, lưu ý viết biên bản nghiệm thu khối lượng thi công

  Hotline: 1900.63.63.87