Tư vấn tranh chấp hợp đồng mua bán đất đai tại Cần Thơ

Tư vấn tranh chấp hợp đồng mua bán đất đai là dịch vụ đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Do nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày càng tăng cao kéo theo những tranh chấp hợp đồng mua bán đất đai cũng nhiều hơn, các tình huống phát sinh tranh chấp cũng phức tạp và đa dạng hơn. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn tranh chấp hợp đồng mua bán đất đai tại Cần Thơ của Công ty Luật Long Phan PMT.

Tranh chấp hợp đồng mua bán đất đaiTranh chấp hợp đồng mua bán đất đai

Điều kiện để hợp đồng mua bán đất đai có hiệu lực

Theo quy định tại Điều 500 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng mua bán đất đai là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015. Theo đó, giao dịch dân sự phải đáp ứng điều kiện về chủ thể, mục đích, nội dung và hình thức

Về các chủ thể trong hợp đồng:

 • Nếu là cá nhân: phải có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự được quy định theo Điều 16, Điều 19 Bộ luật Dân sự 2015.
 • Nếu là pháp nhân: phải có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự theo khoản 2 Điều 86 Bộ luật Dân sự 2015.

Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội

Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện: Sự tự nguyện của một bên (hành vi pháp lý đơn phương) hoặc sự tự nguyện của các bên trong một quan hệ dân sự (hợp đồng) là một trong các nguyên tắc được quy định tại Khoản 2 Điều 3 BLDS: Tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Vi phạm sự tự nguyện của chủ thể là vi phạm pháp luật.

Hình thức giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật: Giao dịch dân sự có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Người xác lập giao dịch dân sự có quyền lựa chọn hình thức của giao dịch dân sự đó. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt thì pháp luật mới có yêu cầu về hình thức buộc các chủ thể phải tuân thủ theo (yêu cầu phải lập thành văn bản, phải có chứng nhận, chứng thực, đăng ký, xin phép)

Để thửa đất được phép chuyển nhượng quyền sử dụng thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai 2013b) Đất không có tranh chấp
 • Đất không có tranh chấp được hiểu là đất mà người sử dụng thửa đất đó không có tranh chấp liên quan nào với một chủ thể khác, không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với chính thửa đất đó.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án: Kê biên là biện pháp cưỡng chế thi hành án mà Tòa án thực hiện để ngăn cản những hành vi trái pháp luật đối với tài sản trong quá trình giải quyết tranh chấp. Do đó nếu mà đất đang trong giai đoạn kê biên để thi hành án thì sẽ không được chuyển nhượng.
 • Trong thời hạn sử dụng đất

Về nội dung hợp đồng

Căn cứ Điều 501 Bộ luật Dân sự 2015, nội dung hợp đồng mua bán đất đai được quy định như sau:

 1. Quy định chung về hợp đồng và nội dung của hợp đồng thông dụng có liên quan trong Bộ luật Dân sự được áp dụng với hợp đồng về quyền sử dụng đất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo đó, hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

( khoản 2 Điều 398 Bộ luật Dân sự 2015)

 1. Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về hình thức hợp đồng

Hình thức của hợp đồng mua bán đất đai phải được lập thành văn bản, có công chứng chứng thực.

Việc công chứng, chứng thực là điều kiện bắt buộc mà hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng phải đáp ứng để có hiệu lực.

Cơ sở pháp lý: Điều 502 Bộ luật Dân sự 2015, điểm a Khoản 2 Điều 167 Luật Đất đai 2013.

>>> Xem thêm: Những điều cần biết trước khi ký hợp đồng mua bán đất đai

>>> Xem thêm: Tranh chấp đất đai mua bán bằng giấy viết tay

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán đất đai

Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồngPhương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Thương lượng

Phương thức giải quyết hợp đồng mua bán đất đai thông qua thương lượng là quá trình các bên tranh chấp cùng nhau bàn thỏa thuận để tìm ra phương án giải quyết tranh chấp.

Thương lượng tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không mang tính ràng buộc mà có ý nghĩa khuyến khích các bên tự thực hiện, tiến hành tùy thuộc vào ý chí thống nhất của các bên. Kết quả của việc thương lượng phụ thuộc vào thái độ thiện chí, hợp tác của các bên tranh chấp.

Khởi kiện

Đối với tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì các bên có thể trực tiếp khởi kiện đến Tòa án mà không cần phải trải qua thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Các bên tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 26, Điều 35, Điều 37, Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

Theo quy định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Thời hiệu này chỉ được Tòa án áp dụng khi có yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc (khoản 2 Điều 184 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015).

>>> Xem thêm: Hướng dẫn giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất

Dịch vụ tư vấn tranh chấp hợp đồng mua bán đất đai tại Cần Thơ

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồngLuật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng

Nội dung dịch vụ

 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán đất đai;
 • Đề xuất phương án giải quyết khi tranh chấp hợp đồng mua bán đất đai;
 • Soạn thảo hồ sơ, đơn từ cần thiết cho các thủ tục hành chính, trong quá trình tố tụng;
 • Đại diện khách hàng làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền;
 • Đại diện với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn, soạn thảo và thực hiện thủ tục khiểu nại, tố cáo hành vi vi phạm trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan.

Tranh chấp hợp đồng mua bán đất đai là dạng tranh chấp phổ biến trong tranh chấp hợp đồng nói riêng và tranh chấp dân sự nói chung. Khi tình trạng giao dịch đất đai diễn ra khắp nơi thì tranh chấp hợp đồng mua bán đất là một trong những vấn đề đáng chú ý. Hiện nay, Công ty Luật Long Phan PMT cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn tranh chấp hợp đồng mua bán đất đai đảm bảo chất lượng, uy tín tại Cần Thơ. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan hoặc cần tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty Luật Long Phan PMT qua hotline 1900.63.63.87 để được luật sư hỗ trợ kịp thời.

Scores: 5 (42 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88