Hướng dẫn thủ tục xin tạm hoãn thi hành án nhà đất

0

Xin tạm hoãn thi hành án nhà đất là quyền của đương sự. Tuy nhiên không phải mọi trường hợp xin tạm hoãn đều được chấp nhận. Pháp luật thi hành án quy định cụ thể và rõ ràng về các việc xin tạm hoãn. Phạm vi bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc biết được vấn đề pháp lý nêu trên.

Cơ quan thi hành có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hoãn thi hành án của đương sự

Thi hành án nhà đất là gì? Hoãn thi hành án là gì?

Thi hành án nhà đất là hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, người được thi hành án, người phải thi hành án và các chủ thể khác trong việc thực hiện bản án/quyết định tranh chấp đất đai đã có hiệu lực của tòa án.

Hoãn thi hành án dân sự là chuyển việc thi hành bản án, quyết định dân sự sang thời điểm khác muộn hơn thời điểm đã được quyết định.

Hoãn thi hành án là một thủ tục mà cơ quan thi hành án dân sự thường xuyên áp dụng, là việc cơ quan thi hành án dân sự quyết định tạm dừng việc tổ chức thi hành bản án, quyết định khi có căn cứ pháp luật quy định. Hoãn thi hành án tác động trực tiếp đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án và người phải thi hành án.

Hoãn thi hành án tranh chấp đất đai được hiểu là việc chuyển việc thi hành bản án, quyết định giải quyết tranh chấp sang thời điểm muộn hơn thời điểm quyết định thi hành án ban đầu.

Điều kiện hoãn thi hành án nhà đất

Điều kiện để xin hoãn thi hành án tranh chấp đất đai được quy định theo pháp luật

Theo quy định tại (khoản 1 Điều 48 Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014), điều kiện hoãn thi hành án tranh chấp đất đai bao gồm:

 • Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án
 • Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định
 • Đương sự đồng ý hoãn thi hành án, việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời gian hoãn, có chữ ký của đương sự, trong thời gian hoãn thi hành án thì phải thi hành án không chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đường sự có thỏa thuận khác
 • Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết, tài sản được kê biên nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm
 • Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định pháp luật
 • Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận
 • Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan
 • Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định.

Thời điểm tiếp nhận yêu cầu hoãn thi hành án

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế.

Trường hợp cơ quan thi hành án nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít hơn 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền quyết định hoãn thi hành án khi xét thấy cần thiết. 

Thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án.

Thủ tục hoãn thi hành án nhà đất

Thủ tục hoãn thi hành án nhà đất là việc giải quyết tranh chấp dân sự được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà cụ thể là trách nhiệm của Cơ quan thi hành án dân sự.

Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định tiếp tục thi hành án sau thời gian hoãn

Nội dung đơn

 • Ngày, tháng, năm làm đơn
 • Tên đơn (Mẫu đơn xin tạm hoãn thi hành án)
 • Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết (Cục thi hành án)
 • Họ tên, nơi cư trú, số điện thoại người thi hành án
 • Thi hành theo bản án số/ngày/ có hiệu lực thi hành kể từ ngày…
 • Trình bày lý do xin tạm hoãn thi hành án
 • Thời hạn xin tạm hoãn
 • Cam kết
 • Ghi rõ họ và tên

Thủ tục thực hiện

Bước 1: Người có quyền yêu cầu nộp đơn tạm hoãn thi hành án đến cơ quan thi hành án dân sự.

Bước 2: Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định hoãn thi hành án tranh chấp đất đai

 • Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án hoăc phải ra ngay quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền.
 • Trường hợp khi cơ quan thi hành án nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít hơn 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế mà đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự khi xét thấy cần thiết có quyền quyết định hoãn thi hành án.
 • Trường hợp vụ việc đã được thi hành một phần hoặc đã được thi hành xong thì cơ quan thi hành án dân sự phải có văn bản thông báo ngay cho người yêu cầu hoãn thi hành án.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi căn cứ hoãn thi hành án không còn, hết thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền hoặc khi nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền kháng nghị về việc không có căn cứ kháng nghị thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định tiếp tục thi hành án.

Bước 3: Ra quyết định tiếp tục thi hành án

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi căn cứ hoãn thi hành không còn, hết thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định tiếp tục thi hành án.

Hoãn thi hành án dân sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong những trường hợp cần thiết.

Bài viết trên đây cũng đã phần nào giúp bạn đọc nắm được thủ tục xin tạm hoãn thi hành án nhà đất. Trong trường hợp không thể tự mình thực hiện được, quý bạn đọc có thể liên hệ chúng tôi đã nhận được sự tư vấn và hỗ trợ về thủ tục xin tạm hoãn thi hành án một cách nhiệt tình nhất. Xin cảm ơn.

Scores: 4.7 (11 votes)

Luật sư: Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87