Thủ tục sang tên sổ đỏ sau khi tách thửa

Thủ tục sang tên sổ đỏ sau khi tách thửa được tiến hành khi sang tên sổ đỏ do chuyển nhượng, tặng cho, nhận thừa kế. Mặc dù trình tự, thủ tục không quá phức tạp nhưng vẫn phải trang bị kiến thức cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật Long Phan PMT sẽ cung cấp các thông tin, kiến thức pháp lý liên quan.

Thủ tục sang tên sổ đỏ sau khi tách thửaThủ tục sang tên sổ đỏ sau khi tách thửa

Các trường hợp sang tên sổ đỏ sau khi tách thửa

Sang tên Sổ đỏ là cách thường gọi để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Căn cứ khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định:

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Đồng thời, theo điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải đăng ký biến động.

Như vậy, trong những trường hợp sau phải đăng ký biến động:

 • Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác;
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Cá nhân sử dụng đất để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật;
 • Tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục sang tên sổ đỏ sau khi tách thửa

Hồ sơ sang tên sổ đỏ

Đối với trường hợp sang tên Sổ đỏ khi nhận thừa kế:

 • Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK của Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành ngày 29/9/2017;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận;
 • Giấy tờ về quyền hưởng di sản thừa kế. Trường hợp người thừa kế là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;
 • Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (nếu có);
 • Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01/LPTB của Bộ Tài chính ban hành ngày 29/9/2021;
 • Giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

Đối với trường hợp sang tên Sổ đỏ khi nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cần chuẩn bị thêm các văn bản:

 • Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải thể hiện tổng diện tích nhận chuyển quyền;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất đã công chứng hoặc chứng thực;
 • Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tặng cho tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp tặng cho bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

Trình tự sang tên sổ đỏ sau khi tách thửa

Việc sang tên giấy chứng nhận sau khi đã hoàn tất thủ tục tách thửa sẽ trải qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ sang tên Sổ đỏ

Bước 2: Nộp hồ sơ sang tên Sổ đỏ

 • Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh.
 • Hộ gia đình, cá nhân nộp tại UBND cấp xã nơi có đất (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu

Bước 3: Tiếp nhận, giải quyết

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.
 • Sau khi nhận được thông báo nộp tiền (thuế, lệ phí) thì nộp theo thông báo.
 • Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thông tin chuyển nhượng, tặng cho vào Giấy chứng nhận.

Bước 4: Trả kết quả

 • Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được trao trực tiếp cho người sử dụng đất.
 • Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ gửi cho Ủy ban nhân dân nơi đã nộp hồ sơ để trả kết quả cho người dân tại địa phương.
 • Kết quả phải trả cho người sử dụng đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

( Cơ sở pháp lý: Điều 60, 61,62 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ngày 15/5/2014)

Cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏCơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013, thẩm quyền cấp sổ đỏ được quy định như sau:

 • UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là UBND cấp tỉnh) có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
 • UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận.
 • UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là UBND cấp huyện) có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đấtở tại Việt Nam.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho người dân được quy định cụ thể. Đối với tổ chức do UBND cấp tỉnh cấp; hộ gia đình, cá nhân do UBND cấp huyện có thẩm quyền cấp.

Căn cứ Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ngày 15/5/2014 trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi theo khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013; đã được cấp Giấy chứng nhận mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì được cấp giấy chứng nhận tại văn phòng đăng ký đất đai đối với các đối tượng sau:

 • Tổ chức, cơ sở tôn giáo;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục vừa tách thửa vừa sang tên sổ đỏ

Luật sư tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ sau khi tách thửa

Luật sư tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏLuật sư tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ

 • Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ sau khi tách thửa.
 • Tư vấn thủ tục khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong trường hợp xảy ra tranh chấp trong việc sang tên sổ đỏ.
 • Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Liên hệ và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình sang tên sổ đỏ.

Thủ tục sang tên sổ đỏ sau khi tách thửa có nhiều hồ sơ, thủ tục và cần phải nộp hồ sơ tại đúng cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết. Vì vậy cần phải trang bị kiến thức pháp lý phù hợp để thực hiện được việc sang tên sổ đỏ sau khi tách thửa. Trường hợp Quý bạn đọc có thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn đất đai, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

Scores: 5 (64 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87