Thủ tục chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại

Chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại là việc các nhà đầu tư thỏa thuận thông qua hợp đồng để quyết định thực hiện hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư nhà ở thương mại. Tuy nhiên, để thực hiện chuyển nhượng một dự án bất động sản, các bên cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Bài viết này sẽ giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về thủ tục, điều kiện trong chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại 2022.

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư nhà ở thương mại.Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư nhà ở thương mại.

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư nhà ở thương mại

Chủ đầu tư dự án bất động sản được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Không làm thay đổi mục tiêu của dự án.
 • Không làm thay đổi nội dung của dự án.
 • Bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.

Điều kiện đối với dự án bất động sản:

 • Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt.
 • Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.
 • Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

Điều kiện đối với chủ thể:

 • Đối với chủ đầu tư chuyển nhượng: phải có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.
 • Đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng: phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, nội dung dự án.

Căn cứ pháp luật: Điều 48 và điều 49 của Luật Kinh doanh Bất động sản 2014.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư nhà ở thương mại

Hồ sơ chuẩn bị

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng theo mẫu số 08a và 08b quy định tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP.

Hồ sơ dự án, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng bao gồm:

 • Văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);
 • Quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng (bản sao có chứng thực);
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ hoặc phần dự án đề nghị chuyển nhượng (bản sao có chứng thực).
 • Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểm chuyển nhượng theo Mẫu số 09a và 09b quy định tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP.

Đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng:

 • Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án theo Mẫu số 10a và 10b quy định tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn điều lệ (bản sao có chứng thực).
 • Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai hoặc phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất đối với doanh nghiệp đang hoạt động.
 • Nếu là doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: Điều 12 và điều 13 của Nghị định 76/2015/NĐ-CP.

Mẫu chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại.

>>>CLICK: Tải mẫu chuyển nhượng

Thủ tục chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại.Thủ tục chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại.

Trình tự, thủ tục thực hiện.

Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

Bước 2: Quyết định cho phép chuyển nhượng.

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng, trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết.
 • Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thì trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bước 3: Ký kết hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao dự án.

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng, các bên hoàn thành ký kết hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao dự án.
 • Trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng, chủ đầu tư chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ sở pháp lý: Điều 51 của bộ Luật Kinh doanh Bất động sản 2014.

Thẩm quyền giải quyết chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại.

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS đối với các dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.
 • Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.

Cơ sở pháp lý: Điều 50 của bộ Luật Kinh doanh Bất động sản 2014.

Dịch vụ tư vấn thủ tục chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại.Dịch vụ tư vấn thủ tục chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại.

Luật sư tư vấn thủ tục chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại.

 • Tư vấn về những quy định mới nhất về thủ tục chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại.
 • Hướng dẫn soạn thảo đơn, cung cấp hồ sơ và chuẩn bị giấy tờ đính kèm.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về điều kiện chuyển nhượng.
 • Thực hiện các thủ tục đề nghị chuyển nhượng nhà ở thương mại tại Uỷ ban nhân cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.
 • Kiểm tra và cập nhật tình trạng xử lý yêu cầu chuyển nhượng nhà ở thương mại tại Uỷ ban nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại là một chủ trương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư sản sẻ bớt gánh nặng cũng như tìm được nguồn vốn đầu tư hiệu quả nhanh chóng. Nếu quý khách còn bất kỳ vướng mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết các thủ tục về chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại của chúng tôi xin hãy vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn qua hotline 1900.63.63.87 để được Luật Long Phan hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn.

Scores: 5 (35 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87