Soạn đơn yêu cầu không thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai

Yêu cầu không thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai trường hợp tranh chấp quyền sử dụng  đất đang được giải quyết tại Tòa án và phát hiện người đang chiếm hữu đất chuyển nhượng phần đất này đang bán đất cho chủ thể khác. Nếu không áp dụng các biện pháp ngăn chặn, việc được chuyển nhượng này sẽ gây rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết vụ án. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT sẽ làm rõ vấn đề trên và cung cấp dịch vụ luật sư giải quyết sự vụ, mời quý độc giải tham khảo.

Đơn yêu cầu không thực hiện thủ tục đăng ký biến độngĐơn yêu cầu không thực hiện thủ tục đăng ký biến động

Trường hợp cần yêu cầu không thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai

Trên thực tế, khi xảy ra tranh chấp, không ít trường hợp nhằm tẩu tán tài sản mà người đang chiếm hữu tài sản hoặc đang giữ tài sản có tranh chấp có những hành vi chuyển giao tài sản đang tranh chấp đó cho người khác hay có thể gọi là bên thứ ba.

Căn cứ Điều 121 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, để bảo vệ quyền lợi của mình, đương sự có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp ngăn chặn không thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Qua việc xem xét yêu cầu trên, việc chuyển nhượng, đăng ký đất đai có thể được tạm dừng thực hiện.

Trường hợp cần yêu cầu ngăn chặn chuyển nhượng đất đaiTrường hợp cần yêu cầu ngăn chặn chuyển nhượng đất đai

>>>Xem thêm: Thủ tục ngăn chặn giao dịch nhà đất khi có thông báo thụ lý vụ án của Tòa

Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn đăng ký biến động đất đai

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp ngăn chặn đăng ký biến động đất đai, người yêu cầu phải nộp cho tòa án hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 133 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, hồ sơ cần chuẩn bị trong trường hợp trên gồm các tài liệu dưới đây:

Thứ nhất, Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn;
  • Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
  • Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
  • Tóm tắt nội dung tranh chấp hoặc hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
  • Lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
  • Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể.

Thứ hai, chứng cứ để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ, Tòa án sẽ xem xét và quyết định về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn đăng ký biến động đất đai dựa trên các thông tin và bằng chứng được cung cấp.

Trình tự, thủ tục giải quyết

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 133 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, trình tự, thủ tục giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sẽ được diễn ra như sau:

Thứ nhất, đối với yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong trường hợp được người yêu cầu nộp cho Tòa án trong thời gian giải quyết vụ án:

  • Trường hợp Tòa án nhận đơn yêu cầu trước khi mở phiên tòa thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu người yêu cầu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm hoặc ngay sau khi người đó thực hiện xong biện pháp bảo đảm quy định tại Điều 136 của Bộ luật này thì Thẩm phán phải ra ngay quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu không chấp nhận yêu cầu thì Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu;
  • Trường hợp Hội đồng xét xử nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử xem xét, thảo luận, giải quyết tại phòng xử án. Nếu chấp nhận thì Hội đồng xét xử ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay hoặc sau khi người yêu cầu đã thực hiện xong biện pháp bảo đảm quy định tại Điều 136 của Bộ luật này. Việc thực hiện biện pháp bảo đảm được bắt đầu từ thời điểm Hội đồng xét xử ra quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm, nhưng người yêu cầu phải xuất trình chứng cứ về việc đã thực hiện xong biện pháp bảo đảm trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án; nếu không chấp nhận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Hội đồng xét xử phải thông báo ngay tại phòng xử án và ghi vào biên bản phiên tòa.

Thứ hai, đối với yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được nộp cùng với đơn khởi kiện theo khoản 2 Điều 111 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015: Sau khi nhận được đơn yêu cầu cùng với đơn khởi kiện và chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công ngay một Thẩm phán thụ lý giải quyết đơn yêu cầu.

Trong thời hạn 48 giờ, kể từ thời điểm nhận được đơn yêu cầu, Thẩm phán phải xem xét và ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu không chấp nhận yêu cầu thì Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu biết.

Trình tự yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặnTrình tự yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn

>>>Xem thêm: Cách viết đơn ngăn chặn gửi Tòa án phong tỏa tài sản khi có đơn khởi kiện

Dịch vụ soạn thảo đơn ngăn chặn thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai

Nội dung dịch vụ

Luật Long Phan PMT hân hạnh cung cấp dịch vụ soạn thảo đơn ngăn chặn thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, cũng như các dịch vụ liên quan khác. Với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về lĩnh vực pháp lý liên quan đến đất đai, chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách những vấn đề được liệt kê dưới đây nhưng không giới hạn gồm:

Thứ nhất, Soạn thảo đơn ngăn chặn thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu và phân tích trường hợp của quý khách, sau đó soạn thảo đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn chính xác và chất lượng. Các đơn từ trên sẽ hỗ trợ quý khách rất nhiều trong quá trình bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Thứ hai, Soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp cơ quan chức năng vi phạm các quy định tố tụng trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, chúng tôi cũng sẵn sàng soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền lợi của quý khách.

Thứ ba, Tư vấn, hướng dẫn trình tự và thủ tục.

Bên cạnh việc soạn thảo đơn, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn và hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện việc ngăn chặn thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng hiểu rõ và tuân thủ đúng quy trình pháp lý để đạt được kết quả tốt nhất.

Với sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực này, chúng tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ quyền lợi của quý khách. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin và tài liệu liên quan đến trường hợp của quý khách một cách cẩn thận và chỉ sử dụng cho mục đích soạn thảo và tư vấn pháp lý.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Quy trình cung cấp dịch vụ Luật sư soạn thảo đơn yêu cầu không thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai được thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.

Bước 2: Nghiên cứu vụ việc và tư vấn sơ bộ ban đầu.

Bước 3: Báo phí dịch vụ pháp lý.

Bước 4: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Bước 5: Khách hàng thanh toán theo tiến độ đã thỏa thuận và Luật sư thực hiện nội dung các công việc.

Bước 6: Hoàn thành các công việc và thanh lý hợp đồng.

Chi phí

Phí dịch vụ pháp lý được xác định tùy theo từng vụ việc và thường dựa trên các yếu tố sau:

  • Tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc;
  • Thời gian, chi phí đầu tư công sức và kinh nghiệm của Luật sư.

Việc lựa chọn liên hệ, làm việc với tổ chức hành nghề luật sư là một điều rất quan trọng và cần thiết trong việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án nói chung và việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn nói riêng. Khi sử dụng dịch vụ luật sư tới từ Luật Long Phan PMT, quý khách không chỉ tiết kiệm được thời gian, công sức của mình mà còn bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nếu còn thắc mắc thêm về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư dân sự, Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

Scores: 5 (52 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88