Mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng mới năm 2024

Mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng là điều cần quan tâm khi bị lừa đảo qua mạng, các hành vi khác nhằm chiếm đoạt tài sản,… Để bảo vệ cho quyền lợi của chính mình, Quý khách cần có mẫu đơn tố giác phù hợp để gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng phù hợp với pháp luật và thẩm quyền giải quyết tố giác theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng

Mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng mới năm 2023

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng

Người dân có quyền được tố giác tội phạm, ngoài ra đây cũng là trách nhiệm khi thấy tội phạm cần phải báo cáo tới chính quyền địa phương nơi có hành vi vi phạm xảy ra hoặc nơi phát hiện ra tội phạm. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp tội phạm diễn biến phức tạp và xảy ra không chỉ 1 địa điểm mà các địa điểm khác nhau.

Căn cứ khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT – BCA – BQP – BNN&PTNT – VKSNDTC quy định về nơi nộp đơn tố giác tội phạm bao gồm các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nhận đơn tố giác sau:

 • Cơ quan điều tra;
 • Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;
 • Viện kiểm sát các cấp;
 • Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an Tòa án các cấp; Cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác.

Vậy theo quy định trên thì cá nhân có thể nộp đơn tố giác tội phạm tại các cơ quan, tổ chức trên. Các cơ quan, tổ chức trên có trách nhiệm phải tiếp nhận đơn tố cáo và không được phép từ chối tiếp nhận đơn tố cáo và không được phép từ chối tiếp nhận đơn tố giác tội phạm.

Mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

(Về hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng……….sinh năm: ……., trú tại:…………………………………………….)

Kính gửi:

 • Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra…;
 • Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân…..;

Tôi là: …………………………… Sinh năm: ……………………

Chứng minh nhân dân số: ……………do …………cấp ngày………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………

Tôi làm đơn này tố giác hành vi vi phạm ……….. của ông/bà ………sinh năm …….., trú tại:……………………………….

Nội dung vụ việc như sau:

Ngày …./…/20………..………………………

Hành vi vi phạm pháp luật hình sự của đối tượng ……………….được thể hiện như sau:

……………………………………………

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông/bà……………………….đã vi phạm điều ….., luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin tường trình, báo cáo sự việc và đề nghị các Quý cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp của đối tượng bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông/bà……………………………..

Nay bằng đơn này và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, kính đề nghị các Quý cơ quan xác minh điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng……..để bảo đảm việc tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Những tài liệu kèm theo gồm có:

–  …………………………….                                                           NGƯỜI TỐ GIÁC

>>Tải mẫu: Đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua 

 Tội phạm lừa đảo qua mạngTội phạm lừa đảo qua mạng

Hướng dẫn cách viết đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng

Đơn tố giác tội phạm đều phải có đầy đủ các nội dung bao gồm nơi gửi đơn, gửi tới người nào, cơ quan nào, thông tin đầy đủ của người tố giác, người bị tố giác, ghi rõ nội dung tố giác là gì và không thể thiếu phần nội dung yêu cầu giải quyết. Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ trên nội dung yêu cầu của đơn tố giác kết hợp với việc điều tra, chuyên môn nghiệp vụ và quy định của pháp luật để giải quyết.

Đơn tố giác tội phạm thể hiện quyền của công dân trong việc tố giác hành vi vi phạm pháp luật của người khác xâm phạm trực tiếp quyền lợi hợp pháp của mình hoặc của cộng đồng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề.

>>Xem thêm: Cách viết đơn tố giác tội phạm

Thủ tục tiếp nhận đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng

Thủ tục tiếp nhận đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng như sau:

Bước 1: Cá nhân nộp đơn tố giác hành vi lừa đảo qua mạng chiếm đoạt tài sản đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận tố giác tội phạm

Bước 2: Tổ chức tiếp nhận đơn tố giác

Cơ quan điều tra phải tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ, Viện kiểm sát các cấp phải tổ chức trực nghiệp vụ 24/24 giờ để tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác.

Phân loại và chuyển ngay cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Địa điểm tiếp nhận phải đặt ở nơi thuận tiện, có biển ghi tên cơ quan và thông báo rộng rãi để mọi người biết.

 • Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an phải bố trí cán bộ trực để tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.
 • Các cơ quan, tổ chức khác khi có tố giác, tin báo về tội phạm thì phải phân công người tiếp nhận.

Bước 3: Phân loại tố giác

Cơ quan điều tra sau khi tiếp nhận tố giác phải tiến hành phân loại trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận.

 • Trường hợp tố giác thuộc thẩm quyền thì giải quyết theo quy định.
 • Nếu có căn cứ xác định tố giác không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì chuyển ngay tố giác đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi có căn cứ xác định.
 • Trong trường hợp không thể chuyển ngay thì phải thông báo bằng các hình thức liên lạc nhanh nhất cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền biết.

 Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (trừ Đội An ninh ở Công an cấp huyện) sau khi tiếp nhận tố giác phải tiến hành phân loại trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận.

 • Trường hợp tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền thì giải quyết theo quy định.
 • Nếu có căn cứ xác định tố giác không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì chuyển ngay tố giác đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi có căn cứ xác định.
 • Trong trường hợp không thể chuyển ngay thì phải thông báo bằng các hình thức liên lạc nhanh nhất cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền biết.

Viện kiểm sát sau khi tiếp nhận tố giác phải chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận. Trong trường hợp không thể chuyển ngay thì phải thông báo bằng hình thức liên lạc nhanh nhất cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền biết.

Đội An ninh ở Công an cấp huyện khi tiếp nhận tố giác thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận. Trong trường hợp không thể chuyển ngay thì phải thông báo bằng hình thức liên lạc nhanh nhất cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền biết.

Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm thì thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Đối với tố giác, tin báo về hành vi phạm tội quả tang; tố giác, tin báo về hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc được dư luận xã hội quan tâm; tố giác, tin báo về tội phạm đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội hoặc rõ người bị tố giác:

 •  Có căn cứ cho rằng người đó có thể bỏ trốn, có căn cứ và cần thiết phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn thì Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an lập biên bản tiếp nhận, báo ngay bằng các hình thức liên lạc nhanh nhất cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền;
 • Tổ chức ngay lực lượng đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, người bị hại, người làm chứng hoặc những người có liên quan; xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch của người bị tố giác, bị hại và những người có liên quan; phát hiện, tạm giữ, bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm và chuyển tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận;
 • Đối với các xã ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo, điều kiện đi lại khó khăn thì thời hạn chuyển tố giác, tin báo về tội phạm không quá 48 giờ kể từ khi tiếp nhận;

Trường hợp 2: Đối với tố giác, tin báo về tội phạm không thuộc trường hợp quy định trên thì:

 • Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai của người tố giác, báo tin về tội phạm, lấy lời khai người bị tố giác, người bị hại, người làm chứng và những người có liên quan;
 • Có mặt kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc, vẽ sơ đồ nơi xảy ra vụ việc, bảo vệ hiện trường; xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch của người bị tố giác, bị hại và những người có liên quan;
 • Xác minh sơ bộ thông tin về hậu quả thiệt hại; phát hiện, tạm giữ, bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.
 • Thời hạn kể từ khi tiếp nhận đến khi chuyển tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền không quá 07 ngày.

Bước 4: Giải quyết tố giác

 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết, Thủ trưởng Cơ quan điều tra trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc quyền thụ lý, giải quyết hoặc ra Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tổ chức, chỉ đạo thụ lý, giải quyết và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.
 • Đối với tố giác sau khi tiếp nhận đã rõ về dấu hiệu của tội phạm, đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự thì Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không phải ra Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết, cấp trưởng Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quy định tại khoản 2 Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 trực tiếp chỉ đạo việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, phân công Cán bộ điều tra thuộc quyền hoặc ra Quyết định phân công cấp phó trong việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.
 • Đối với tố giác, tin báo về tội phạm sau khi tiếp nhận đã rõ về dấu hiệu của tội phạm, đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự thì cấp trưởng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không phải ra Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.
 • Kết thúc quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan đã thụ lý, giải quyết phải ra một trong các quyết định quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Việc tạm đình chỉ, phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được thực hiện theo quy định tại Điều 148, Điều 149 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Cơ sở pháp lý: Điều 145, 146, 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Điều 7, 8 và 9 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN-PTNT-VKSNDTC sửa đổi bổ sung bởi Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSND.

>>Xem thêm: Lừa đảo qua mạng bị xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng

Luật sư sẽ tư vấn soạn thảo đơn tố giác tội phạm lừa đảo như sau:

 • Soạn đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng
 • Soạn đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự
 • Điều tra, xác minh bằng chứng, chứng cứ tội phạm lừa đảo qua mạng
 • Làm việc với bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
 • Làm việc với cơ quan điều tra tội phạm lừa đảo qua mạng
 • Tham gia các buổi hỏi cung, làm việc trực tiếp với bị cáo tại cơ quan điều tra, hỗ trợ thu thập tài liệu chứng cứ về hành lừa đảo qua mạng
 • Xem xét lỗi, từ đó đưa ra phương án tốt nhất để bảo vệ cho thân chủ của mình…

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạngLuật sư tư vấn đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng

Tội lừa đảo qua mạng ngày càng phổ biến và gây nhiều thiệt hại và mất an ninh trật tự trên không gian mạng. Đòi tiền bị lừa đảo qua mạng vô cùng phức tạp và khó khăn vì nhiều trường hợp không xác định được chủ thể thực hiện hành vi lừa đảo. Vì vậy, khi bị lừa đảo hãy liên hệ cơ quan có thẩm quyền can thiệp tiến hành điều tra hành vi phạm tội này. Nếu cần tư vấn, soạn thảo tố cáo khi bị lừa đảo qua mạng hãy liên hệ dịch vụ luật sư hình sự qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tốt nhất.

>> Bài viết liên quan về lừa đảo qua mạng có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.66 (32 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87