Hướng bảo vệ người mua đất không biết đang có tranh chấp tại tòa án

Khi chuyển nhượng thửa đất mà không tìm hiểu kỹ có khả năng dẫn đến tranh chấp. Bài viết này cung cấp thông tin về hướng bảo vệ người mua đất không biết đang có tranh chấp tại tòa án. Từ đó, giúp quý khách tránh khỏi những rủi ro pháp lý và bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của mình.

Hướng bảo vệ người mua đất không biết đang có tranh chấp tại tòa án

Hướng bảo vệ người mua đất không biết đang có tranh chấp tại tòa án

Tranh chấp quyền sử dụng đất là gì

Tranh chấp quyền sử dụng đất là những tranh chấp giữa các bên với nhau về việc ai có quyền sử dụng hợp pháp đối với một mảnh đất nào đó. Trên thực tế, ta thường gặp các loại tranh chấp về ranh giới đất; tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong các quan hệ ly hôn, thừa kế; tranh chấp đòi lại đất (đất đã cho người khác mượn sử dụng mà không trả lại, hoặc tranh chấp giữa người dân tộc thiểu số với người đi xây dựng vùng kinh tế mới v.v…)

Quy định của pháp luật về bảo vệ người thứ ba ngay tình

Trong giao dịch dân sự, người thứ ba ngay tình được hiểu là người chiếm hữu không có căn cứ pháp lý đối với tài sản nhưng không biết và không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật. Theo quy định tại Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015 thì quyền lợi của người thứ ba ngay tình được pháp luật bảo vệ:

 • Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng đối tượng của giao dịch là tài sản không phải đăng ký đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch được xác lập, thực hiện với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại Điều 167 của Bộ luật;
 • Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu;
 • Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giao dịch dân sự với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa.
 • Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao dịch dân sự với người này không bị vô hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều 133 nhưng có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch được xác lập với người thứ ba phải hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.

>>> Xem thêm: Những quy định giải quyết đất đang tranh chấp

Giải quyết khi mua nhà đất đang có tranh chấp đất tại tòa án

Giải quyết khi mua nhà đất đang có tranh chấp đất tại tòa án

Giải quyết khi mua nhà đất đang có tranh chấp đất tại tòa án

Các hướng giải quyết khi mua nhà đất đang có tranh chấp tại tòa án gồm: thương lượng, hòa giải và khởi kiện

Thương lượng

Hai bên tranh chấp sẽ cùng chủ động liên lạc, gặp mặt và cùng nhau thương lượng, thống nhất và thỏa thuận để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất cho các bên mà không có sự tham gia của bên thứ ba độc lập nào.

Hòa giải

Trường hợp không thể tự thương lượng được thì có thể tìm bên với sự hỗ trợ của bên thứ ba hòa giải, và điều này được thực hiện hoàn toàn dựa trên thiện chí của các bên.

Khi tiến hành hòa giải, các bên được thỏa thuận lựa chọn ra một bên trung gian, độc lập, có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết tranh chấp để đưa ra các lời khuyên về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP, tranh chấp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất không phải là điều kiện bắt buộc, người khởi kiện mà có thể khởi kiện luôn tại Tòa án nhân dân.

Khởi kiện

Căn cứ Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, khi khởi kiện, cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ khởi kiện bao gồm:

 • Đơn khởi kiện (theo mẫu số 23-DS theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP).
 • Giấy tờ của người khởi kiện như: Căn cước công dân/chứng minh nhân dân.
 • Biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan.
 • Biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp.
 • Tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm như hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng mua bán.

Người khởi kiện nộp đơn tại Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương tại.

 • Nơi bị đơn cư trú, làm việc;
 • Nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn nếu các đương sự thỏa thuận với nhau bằng văn bản.
 • Nếu không biết nơi cư trú, làm việc của bị đơn thì nguyên đơn có thể nộp tại Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết theo điểm a khoản 1 Điều 40 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Sau khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện để đến Tòa làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Sau thời gian chuẩn bị và xem xét điều tra vụ kiện, thẩm phán mở phiên tòa xét xử cấp sơ thẩm.

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án sơ thẩm thì Tòa án sẽ tổ chức hòa giải; trường hợp các bên hòa giải không thành thì Tòa án sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nếu không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc đình chỉ.

>>> Xem thêm: Mua nhà đất đang có tranh chấp xử lý như thế nào

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp chuyển nhượng đất đai

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, thẩm quyền giải quyết tranh chấp chuyển nhượng đất đai thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tại:

 • Nơi bị đơn cư trú, làm việc.
 • Nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn nếu các đương sự thỏa thuận với nhau bằng văn bản.

Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định thời gian chuẩn bị xét xử tối đa là không quá 06 tháng, kể từ ngày thụ lý, bao gồm:

 • Không quá 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.
 • Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì có thể gia hạn nhưng không quá 02 tháng.

Luật sư tư vấn hướng bảo vệ người mua đất không biết đang có tranh chấp tại tòa án

Luật sư tư vấn hướng bảo vệ người mua đất không biết đang có tranh chấp tại tòa án

Luật sư tư vấn hướng bảo vệ người mua đất không biết đang có tranh chấp tại tòa án

Luật sư tư vấn hướng bảo vệ người mua đất không biết đang có tranh chấp tại tòa án:

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến việc mua nhà đất đang xảy ra tranh chấp;
 • Hướng dẫn soạn thảo đơn, hồ sơ và chuẩn bị giấy tờ đính kèm;
 • Đưa ra hướng xử lý vấn đề nhằm giúp khách hàng giải quyết tranh chấp;
 • Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Giải thích các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Luật sư đại diện, trực tiếp tham gia tại Tòa án để bảo vệ quyền lợi ích của thân chủ trong quá trình xảy ra tranh chấp;
 • Hỗ trợ giải quyết công việc tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Qua bài viết trên, Luật Long Phan đã giải đáp cho Quý khách về hướng bảo vệ người mua đất không biết đang có tranh chấp tại tòa án. Nếu Quý khách còn bất cứ thắc mắc gì hay có nhu cầu được tư vấn cụ thể hơn hoặc các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ Luật Long Phan qua số Hotline 1900.63.63.87.

Scores: 4.7 (66 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Hotline: 1900.63.63.87