Giải pháp hữu ích là gì? Hồ sơ, thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

Đăng ký giải pháp hữu ích là một trong những quyền được quy định trong Luật Sở hữu trí luật. Bài viết này Luật Long Phan cung cấp thông tin về cách thức đăng ký giải pháp hữu ích cũng như các hồ sơ thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

Hồ sơ, thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là gì?

Giải pháp hữu ích là một trong những tài sản trí tuệ có giá trị lớn đối với doanh nghiệp.

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Điều kiện bảo hộ đối với giải pháp hữu ích

Để được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì một giải pháp hữu ích phải đáp ứng các điều kiện về tính mới, về khả năng áp dụng công nghiệp và không thuộc các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa giải pháp hữu ích theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019).

Về tính mới của giải pháp hữu ích:

 • Giải pháp hữu ích chưa bị bộc lộ công khai dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Trước ngày ưu tiên cấp văn bằng bảo hộ thông tin về giải pháp đó chưa được sử dụng, công khai, mô tả dưới bất kỳ hình thức nào dù ở trong nước hay nước ngoài.

Tuy nhiên, giải pháp hữu ích vẫn sẽ không bị mất tính mới trong một số trường hợp sau:

 • Người khác biết được thông tin về giải pháp mà tự ý công bố không được sự đồng ý của người nộp đơn và ngày công bố nằm trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Người có quyền đăng ký công bố giải pháp dưới dạng báo cáo khoa học trong thời hạn 6 tháng trước ngày nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ.
 • Giải pháp hữu ích được trưng bày tại triển lãm quốc gia Việt Nam hoặc tại triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Thông tin về giải pháp hữu ích chỉ có một số lượng người nhất định biết có thể là người giúp tìm ra giải pháp, cung cấp thông tin, người đã có những giúp đỡ nhất định để chủ văn bằng tạo ra giải pháp đó. Chủ văn bằng phải kiểm soát được số lượng người biết, biết rõ về họ cũng như những thông tin về giải pháp xin cấp văn bằng bảo hộ mà họ năm giữ.

Về khả năng áp dụng công nghiệp của giải pháp hữu ích:

Khả năng áp dụng công nghiệp được hiểu là những mô tả về bản chất của giải pháp cùng với những thông tin về điều kiện kỹ thuật được nêu một cách đầy đủ trong đơn cho phép những người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực đó có thể tạo ra, sử dụng, khai thác nhiều lần tạo ra nhiều kết quả giống nhau và giống với kết quả được mô tả trong đơn.

Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa giải pháp hữu ích:

 • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học.
 • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
 • Cách thức thể hiện thông tin;
 • Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
 • Giống thực vật, giống động vật;
 • Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
 • Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

Thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

Thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký theo một trong hai hình thức như sau:

 • Nộp đơn đăng ký trực tiếp;
 • Gửi đơn đăng ký qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Cục sở hữu trí tuệ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

 • Trường hợp đơn hợp lệ về hình thức, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn;
 • Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ: Lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối; Ấn định thời hạn 02 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/ sửa chữa không đạt yêu cầu/ không có ý kiến phản đối/ ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

 • Cục sở hữu trí tuệ chỉ tiến hành thẩm định nội dung khi có đơn yêu cầu thẩm định nội dung.
 • Cục sở hữu trí tuệ đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

 • Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
 • Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và người đăng ký sáng chế nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Hồ sơ đăng ký giải pháp hữu ích

Hồ sơ đăng ký giải pháp hữu ích gồm:

 • Bản tờ khai yêu cầu cấp Bằng giải pháp hữu ích được quy định pháp luật do Cục sở hữu công nghiệp ban hành.
 • Ảnh chụp tất cả các góc nhìn về sản phẩm cần đăng ký với cơ quan nhà nước và bản vẽ sản phẩm. Ảnh chụp, bản vẽ nộp đều phải thể hiện rõ nét và đầy đủ đặc điểm của sản phẩm về dáng của sản phẩm.
 • Người nộp hồ sơ cần lập ba bản mô tả chi tiết về sản phẩm. Riêng bản mô tả sáng chế phải bao hàm nội dung về phần mô tả và phạm vi bảo hộ của sản phẩm. Về phần mô tả sản phẩm người lập hồ sơ cần chú trọng một số các điều kiện sau: lập bản về phần mô tả phải bộc lộ được về các đặc điểm, đặc tính, kiểu dáng, bản chất của sản phẩm một cách đầy đủ, thể hiện mang tính chất tạo dáng mới, đặc điểm mang tính khác biệt so với sáng chế khác, sản phẩm hoàn toàn phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ được lập; trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể hiện nhiều phương án thì tại phần mô tả người lập hồ sơ phải thể hiện rõ ràng, cụ thể các phương án đã nêu và nêu rõ các đặc điểm mang tính khác biệt giữa phương án với nhau. Phần phạm vi sáng chế trong đơn đăng ký cũng phải nêu quy định chi tiết về các đặc điểm tạo dáng mà chủ sở hữu muốn cơ quan nhà nước bảo hộ cho sản phẩm.
 • Giấy uỷ quyền hoặc hợp đồng ủy quyền hoặc giấy chứng nhận thừa kế hoặc biên bản thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn ;
 • Bản sao một số giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với sản phẩm: tài liệu về việc nộp đơn đầu tiên hoặc chứng từ/tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm;
 • Chứng từ nộp phí nộp phí theo quy định pháp luật.

Luật sư hỗ trợ tư vấn thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

Luật sư hỗ trợ tư vấn thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

Luật sư hỗ trợ tư vấn thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

Dịch vụ hỗ trợ tư vấn trong lĩnh vực đăng ký giải pháp hữu ích bao gồm:

 • Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký giải pháp hữu ích;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký giải pháp hữu ích và nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích tại Cục sở hữu trí tuệ;
 • Tiếp nhận và gửi Quý khách hàng bản gốc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích;
 • Tiến hành các thủ tục, gia hạn, chuyển nhượng, xử lý vi phạm giải pháp hữu ích.

Qua bài viết trên, Luật Long Phan đã giải đáp cho Quý khách về thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích. Nếu Quý khách còn bất cứ thắc mắc gì hay có nhu cầu được tư vấn cụ thể hơn hoặc các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Long Phan PMT qua số Hotline 1900.63.63.87.

Scores: 4.9 (54 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87