Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo xử lý thế nào?

Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo xử lý thế nào? Để công dân có thể bảo vệ được quyền lợi của mình trước hành vi xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo cần cung cấp đủ tài liệu chứng cứ. Để hành vi xâm phạm bị xử lý cần xác định được có đủ cơ sở để cấu thành tội danh hay chưa. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin liên quan để giải quyết về hành vi xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo.

Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo

Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo

Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện như thế nào

Công dân có quyền khiếu nại khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo khoản 1, Điều 7, Luật Khiếu nại 2011.

Công dân được quyền tố cáo trực tiếp khi thấy có các hành vi trái pháp luật mà không bị cản trở hay tác động của bất cứ một cá nhân, tổ chức nào khác bởi quyền tố cáo. Đây là những hành vi được xác lập đối với mỗi công dân là quyền độc lập của mỗi cá nhân được Nhà nước trao quyền. Các nhân tố cáo một trong 2 nhóm hành vi sau theo khoản 1, điều 2, Luật Tố cáo 2018:

 • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ
 • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo thì công dân cần thực hiện đúng và đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến quyền khiếu nại, tố cáo của mình.

Xem thêm: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo – Luật Long Phan

Hướng dẫn soạn đơn tố cáo

Hướng dẫn soạn đơn tố cáo

Cấu thành tội danh về Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo

Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo có các dấu hiệu sau:

Về hành vi có một trong các hành vi sau:

 • Có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tố cáo. Được hiểu là người phạm tội đã sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình (như một phương tiện phạm tội) để làm cho người khác không thực hiện được việc khiếu nại, tố cáo (như thủ trưởng ra lệnh cấm nhân viên không khiếu nại…)
 • Có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc cản trở việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo. Được hiểu là người có chức vụ, quyền hạn đã sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm cho việc xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo không được tiến hành hoặc tuy tiến hành nhưng rất khó khăn.
 • Có hành vi của người có trách nhiệm cố ý không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét khiếu nại, tố cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo. Được hiểu là người phạm tội cố tình không thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành của cơ quan có thẩm quyền.
 • Có hành vi trả thù người khiếu nại, tố cáo: Được hiểu là xuất phát từ việc người bị hại có khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật nên người bị khiếu nại, tố cáo đã có hành vi trái pháp luật người khiếu nại, tố cáo nhằm gây thiệt hại cho họ về vật chất hoặc tinh thần.

Về hậu quả. Đối với hành vi cố ý không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo thì việc gây thiệt hại cho ngươi khiếu nại, tố cáo là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

 • Khiếu nại được hiểu là việc công dân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo, đề nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ công chức khi cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • Tố cáo được hiểu là việc công dân theo qui định của pháp luật vê khiêu nại tố cáo báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, người có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
 • Nếu hành vi trả thù gây thiệt hại nhưng cấu thành một tội phạm khác độc lập với tình tiết định khung của tội này thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh đó mà không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này. Còn nếu hành vi trả thù đó cũng phạm vào một tội độc lập nhưng không có tình tiết định khung vì động cơ trả thù thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội gồm tội này và tội tương ứng đó.

Mặt khách thể

Khách thể của tội xâm phạm này là quyền khiếu nại, tố cáo được pháp luật bảo vệ.

Mặt chủ quan

Lỗi của tội xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo thì người phạm tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo thực hiện hành vi của mình do cố ý.

Mục đích của tội xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo. Mục đích của tội này có nhiều mục đích khác nhau như: vì lợi ích vật chất, vì danh vọng, địa vị xã hội…

Mặt chủ thể

Chủ thể của tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại các Điều 12, 13  Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Đối với tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo chỉ những người đủ 16 tuổi trở lên mới có thể là chủ thể của tội phạm này, vì tội phạm này khoản 1 là tội phạm ít nghiêm trọng còn khoản 2 là tội phạm nghiêm trọng.

Đơn khiếu nại gửi cho ai

Đơn khiếu nại gửi cho ai

Cách thức xử lý đối với Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo

Căn cứ tại Điều 166 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về hình thức xử lý như sau:

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

 • Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc thi hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 • Có tổ chức;
 • Trả thù người khiếu nại, tố cáo;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo;
 • Dẫn đến biểu tình;
 • Làm người khiếu nại, tố cáo tự sát.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Xem thêm: Thời hạn giải quyết khiếu nại trong vụ án hình sự

Luật sư tư vấn cách giải quyết khi bị xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

 • Tư vấn các quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo và vấn đề pháp lý khác có liên quan;
 • Hỗ trợ, hướng dẫn soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo;
 • Làm việc với cơ quan nhà nước;
 • Tư vấn các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo
 • Thực hiện soạn thảo và nộp đơn khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của khách hàng
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, tòa án
 • Các công việc khác theo yêu cầu.

Khi bị xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo cần cung cấp tài liệu minh chứng, vì vậy Luật sư tư vấn và hướng dẫn Quý khách để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu quý bạn đọc có thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 1900.63.63.87 hoặc liên hệ trực tiếp với Công ty Luật Long Phan PMT của chúng tôi để được tư vấn luật hình sự một cách nhanh chóng và kịp thời.

Scores: 4.7 (67 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8