Thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất

Thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất mà các chủ đầu tư cần lưu ý để thực hiện gia hạn hợp đồng thuê đất theo đúng quy định. Việc thành lập các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất đem đến cho các chủ đầu tư những lợi ích đáng kể bởi các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Bài viết dưới đây chúng tôi thông tin đến Quý bạn đọc thủ tục, thời hạn gia hạn và các vấn đề pháp lý khác có liên đến hợp đồng thuê  đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp

Thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp

Thời hạn được phép thuê đất đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất là bao lâu?

Căn cứ khoản 1 Điều 51 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi tài khoản 36 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề theo thời hạn của dự án đầu tư.

Trường hợp thời hạn của dự án đầu tư dài hơn thời hạn sử dụng đất còn lại của khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề thì doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp nhưng tổng thời hạn sử dụng đất không quá 70 năm và phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với diện tích đất được gia hạn sử dụng.

Như vậy thời hạn thuê đất đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo thời hạn của dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong trường hợp thời hạn của dự án đầu tư dài hơn thời hạn sử dụng đất còn lại của khu công nghiệp, khu chế xuất thì chủ đầu tư phải xin phép cơ quan nhà nước điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp nhưng tổng thời hạn sử dụng đất không quá 70 năm.

Chủ thể nào được phép thuê đất để đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất?

Tại Điều 149 Luật Đất đai 2013 quy định những chủ thể sau được phép sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất:

Thứ nhất, Nhà nước cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm. Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Thứ hai, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng và có các quyền và nghĩa vụ như sau:

 • Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật Đất đai 2013;
 • Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 175 của Luật Đất đai 2013.

Thứ ba, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất đã được Nhà nước giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất trước ngày 01/7/2014 (Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành) thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn còn lại của dự án mà không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn thực hiện dự án nếu có nhu cầu được Nhà nước xem xét cho thuê đất.

Thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất

Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gia hạn hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Bản sao của một trong các giấy tờ sau đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:
 • Quyết định đầu tư bổ sung có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất;
 • Giấy phép đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất;
 • Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất;
 • Quyết định chủ trương đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư phù hợp với thời gian xin gia hạn sử dụng đất.
 • Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Thủ tục xin gia hạn

Thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất khu công nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức đầu tư hoàn thiện lại, nếu như hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn để thẩm định trong cùng ngày làm việc.
 • Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày mà nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất khu công nghiệp, thẩm định hồ sơ gia hạn sử dụng đất lập Tờ trình UBND tỉnh để người sử dụng đất gửi Văn phòng UBND tỉnh.
 • Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh ký Quyết định gia hạn sử dụng đất.

Bước 3: Nhận kết quả

 • Hồ sơ và tờ trình tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường nếu trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện hoặc Văn bản trả lại hồ sơ nếu trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện.
 • Quyết định gia hạn thời gian sử dụng đất tại Văn phòng UBND tỉnh.

Gia hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp tại cơ quan thẩm quyền

Gia hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp tại cơ quan thẩm quyền

Tư vấn thủ tục gia hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất

 • Tư vấn cấc chủ thể có quyền thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất
 • Tư vấn thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất
 • Hướng dẫn  trình tự, thủ tục xin gia hạn hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

Tư vấn thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp

Tư vấn thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp

Chủ đầu tư thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất trong một thời hạn nhất định. Sau thời hạn này, nếu pháp luật cho phép gia hạn thì chủ đầu tư thực hiện thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc hay nhu cầu tư vấn luật đất đai thì hãy liên hệ Luật Long Phan PMT qua Hotline: 1900.63.63.87 để được luật sư nhà đất tư vấn và hỗ trợ

Scores: 4.6 (51 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87