Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án là một phần không thể thiếu trong quá trình chuyển nhượng và tái cấu trúc doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình này đồng thời đặt ra một loạt các yêu cầu và thủ tục pháp lý, trong đó việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đóng vai trò quan trọng. Cùng Luật Long Phan PMT tìm hiểu về thủ tục này qua bài viết dưới đây nhé.

Điều chỉnh giấy chứng nhận chuyển nhượng dự án đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận chuyển nhượng dự án đầu tư

Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ vào Điều 40 và khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 quy định điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 • Thay đổi tên dự án đầu tư
 • Thay đổi nhà đầu tư
 • Thay đổi mã số dự án đầu tư
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng
 • Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư
 • Thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động)
 • Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư
 • Thay đổi hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có)
 • Thay đổi các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

>>>Xem thêm: Các trường hợp phải điều chỉnh thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều kiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện căn cứ theo Điều 46 Luật đầu tư 2020 như sau:

 • Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư;
 • Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có). Trường hợp chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực;
 • Các thông tin điều chỉnh phải chính xác, đầy đủ, hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Nhà đầu tư không vi phạm các nội dung quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

Tư vấn soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án

Hồ sơ

Hồ sơ để thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án căn cứ theo khoản 1 Điều 44 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau: (nếu có).
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

>>>Xem thêm: Mẫu Văn Bản Đề Nghị Điều Chỉnh Dự Án Đầu Tư Đầy Đủ, Mới Nhất 2024

Thủ tục

Điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương:

 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đầu tư có thẩm quyền.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh.

CCPL: Điều 36 Nghị định Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương.

Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ:

 • Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ tại Bộ kế hoạch và đầu tư.
 • Trong thời hạn 63 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã thay đổi cho nhà đầu tư.

CCPL: Điều 44 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

 • Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Trong thời hạn 55 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã thay đổi cho nhà đầu tư.

CCPL: Điều 45 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế:

 • Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Trong thời hạn 48 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã thay đổi cho nhà đầu tư.

CCPL: Điều 46 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Hỗ trợ giải quyết thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hỗ trợ giải quyết thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

>>>Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2024

Luật sư tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án

Quý đọc giả có thể tham khảo thêm một số dịch vụ liên quan đến đầu tư chuyển nhượng dự án của chúng tôi như:

 • Tư vấn quy định pháp luật liên quan về điều chỉnh chủ trương đầu tư;
 • Tư vấn trình tự thủ tục thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư;
 • Đại diện theo ủy quyền, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Để đảm bảo thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật thì quý đọc giả cần phải hiểu được các trường hợp và điều kiện để thực hiện thủ tục này. Việc sử dụng dịch vụ luật sư để thực hiện thủ tục là sự lựa chọn đúng và cần thiết. Nếu quý đọc giả có thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm: 

Scores: 4.6 (31 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8