Chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài là hành vi pháp lý đang diễn ra phổ biến trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, đồng thời, tạo sự linh hoạt trong đầu tư. Quy trình, thủ tục cũng như điều kiện để chuyển dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài được pháp luật Việt Nam. Mời Quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề trên.

quy dịnh pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tưQuy định pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư

>> Xem thêm: Thủ Tục Chuyển Nhượng Dự Án Đầu Tư Có Sử Dụng Đất

Quy định pháp luật đầu tư về chuyển nhượng dự án đầu tư

Dự án đầu tư là gì?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

>> Xem thêm: Thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư

Chuyển nhượng dự án đầu tư là gì?

Chuyển nhượng dự án đầu tư là sự chuyển dịch một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư khi đáp ứng các điều kiện luật định về chuyển nhượng dự án.

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật đầu tư 2020 thì Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật đầu tư;
 • Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật đầu tư;
 • Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;
 • Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);
 • Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

>> Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Sau khi đáp ứng điều kiện để chuyển nhượng dự án đầu tư thì thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 41, Điều 46 Luật đầu tư 2020

 1. Đối với chủ trương đầu tư của Chính phủ:
 • Hồ sơ chuyển nhượng được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển nhượng dự án đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên, Thủ tướng Chính phủ chỉ định cơ quan đăng ký đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho toàn bộ dự án.
 1. Chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:
 • Hồ sơ được gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư.
 1. Đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp trên, việc chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

>> Xem thêm: Thủ Tục Điều Chỉnh Dự Án Đầu Tư

thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tưThủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

>>> Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp cho người nước ngoài

Các loại thuế phải nộp khi chuyển nhượng dự án đầu tư nước ngoài

Khi chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thì các thuế phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ khoản 2 Điều 16 Chương V Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản: “2. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản”

các loại thuế phải nộp khi chuyển nhượng dự án đầu tưCác loại thuế phải nộp khi chuyển nhượng dự án đầu tư

Khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thì các chủ đầu tư cần có những người am hiểu pháp luật nhằm giúp họ hoàn tất nhanh chóng thủ tục để chuyển nhượng. Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm của Luật Long Phan, chúng tôi cam kết tận tâm phục vụ Quý khách hàng. Ngoài ra, Qúy khách hàng có thể xem thêm bài viết Dịch vụ luật sư pháp lý dự án đầu tư để hiểu rõ hơn về dịch vụ tư vấn pháp luật của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến quy định về chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu quý bạn đọc có thắc mắc hoặc có nhu cầu gặp trực tiếp Luật sư doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời những thắc mắc về các quy định hoặc cần Tư vấn luật doanh nghiệp, đừng ngần ngại hãy gọi cho chúng tôi thông qua hotline 1900.63.63.87. Xin cảm ơn

Scores: 5 (66 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8