Tài sản cha mẹ chồng cho, ly hôn có được chia không?

Tài sản cha mẹ chồng cho, ly hôn có được chia không là câu hỏi được quan tâm từ các cặp vợ chồng cũng như những thành viên trong gia đình. Việc cho tặng từ cha mẹ chồng trong thời kỳ hôn nhân có thể xem là tài sản chung trừ khi hai bên vợ chồngthỏa thuận khác. Do vậy, Luật Long Phan PMT xin cung cấp các kiến thức pháp lý về việc chia tài sản chung của vợ chồng và những câu hỏi liên quan đến tài sản của cha mẹ chồng khi ly hôn sẽ được giải đáp qua bài viết này

Tài sản cha mẹ chồng cho, ly hôn có được chia không?

Tài sản cha mẹ chồng cho, ly hôn có được chia không?

Quy định về tài sản chung và tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân

Tài sản chung:

 • Tài sản chung của vợ chồng gồm: tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
 • Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
 • Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Lưu ý: Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Tài sản riêng:

 • Tài sản riêng của vợ, chồng gồm: tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
 • Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định

Cơ sở pháp lý: Điều 33, Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

 • Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.
 • Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.
 • Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

>>>Xem thêm: Cách phân chia nhà được xây trên đất của chồng khi ly hôn

Cơ sở pháp lý: Điều 46 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định

Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn

Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó

Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

 • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
 • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
 • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
 • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng

>>>Xem thêm: Vợ chồng chia tài sản khi ly hôn như thế nào?

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Cơ sở pháp lý: Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình

Một số câu hỏi về chia tài sản

Tài sản cha mẹ chồng cho, ly hôn có được chia không?

Như đã nêu ở trên, tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bao gồm tài sản chung và tài sản riêng.

Tài sản chung:

 • Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định ; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
 • Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
 • Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Tài sản riêng:

 • Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
 • Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định

Trong trường hợp cha mẹ chồng cho chung hoặc tài sản được bố mẹ tặng cho riêng nhưng vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung thì sẽ được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Còn không, nếu bố mẹ tặng cho riêng con của mình một mảnh đất hợp đồng cho tặng chỉ đứng tên một người thì đó là tài sản riêng của người đó.

Cơ sở pháp lý: Điều 33, Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Khi nào được chia tài sản cha mẹ chồng cho nếu ly hôn?

Trường hợp 1: Ba mẹ chồng tặng cho và đã sang tên cho hai vợ chồng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng như nhà ở, đất đai. Tất nhiên, trên giấy đó phải có tên hai vợ chồng. Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, thì đây được xem là tài sản chung. Khi ly hôn, quyền sử dụng đó sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Việc tặng cho phải được công chứng, chứng thực theo quy định Bộ luật Dân sự 2015

Trường hợp 2: Ba mẹ chồng chỉ tặng riêng cho con trai nhưng người chồng nhập tài sản riêng ấy vào tài sản chung, hai vợ chồng cần phải thực hiện thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung thì khi ly hôn người vợ vẫn được chia phần tài sản ấy

Cơ sở pháp lý: Điều 33, Điều 43, Điều 46 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014; Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015

Luật sư tư vấn về cách chia tài sản khi cha mẹ chồng tặng cho

Luật sư tư vấn về cách chia tài sản khi cha mẹ chồng tặng cho

Luật sư tư vấn về chia tài sản khi ly hôn

 • Tư vấn thủ tục ba mẹ chồng tặng cho nhà đất cho vợ chồng;
 • Tư vấn việc đứng tên nhà đất của vợ chồng;
 • Tư vấn thủ tục ly hôn;
 • Tư vấn xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng;
 • Tư vấn thủ tục phân chia tài sản chung của vợ chồng;
 • Tranh luận tại tòa và bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho đương sự khi tranh chấp về tài sản chung;
 • Hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh về các tài sản.

Tài sản do cha mẹ chồng tặng có thể là tài sản chung hoặc tài sản riêng tùy theo sự thỏa thuận của hai vợ chồng và việc chuyển nhượng tài sản ấy. Qua đó giúp chúng ta hiểu thêm về các loại tài sản khi trong thời kỳ hôn nhân cũng như khi ly hôn. Bài viết trên cung cấp các thông tin về tài sản và việc tặng cho tài sản giữa gia đình nhà chồngcon dâu, nếu Quý đọc giả có vấn đề cần tư vấn hoặc thắc mắc vui lòng liên hệ đến Long Phan PMT qua Hotline 1900.63.63.87 để được Luật sư Hôn nhân và Gia đình tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.9 (49 votes)

: Thạc Sỹ - Luật Sư Võ Mộng Thu

Thạc sĩ Luật sư Võ Mộng Thu - Thạc sĩ Luật sư 10 năm kinh nghiệm tố tụng, tranh chấp lao động, doanh nghiệp. Là LS thường trực Công ty Luật Long Phan PMT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Hotline: 1900.63.63.87