Mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng mới năm 2023

Mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng là điều Quý khách cần quan tâm khi bị lừa đảo qua mạng, các hành vi khác nhằm chiếm đoạt tài sản,… Để bảo vệ cho quyền lợi của chính mình, Quý khách cần có mẫu đơn tố giác phù hợp để gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng mới năm 2023 phù hợp với pháp luật và thẩm quyền giải quyết tố giác theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng mới năm 2022Mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng mới năm 2023

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng

Người dân có quyền được tố giác tội phạm, ngoài ra đây cũng là trách nhiệm khi thấy tội phạm cần phải báo cáo tới chính quyền địa phương nơi có hành vi vi phạm xảy ra hoặc nơi phát hiện ra tội phạm. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp tội phạm diễn biến phức tạp và xảy ra không chỉ 1 địa điểm mà các địa điểm khác nhau.

Căn cứ khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT – BCA – BQP – BNN&PTNT – VKSNDTC quy định về nơi nộp đơn tố giác tội phạm bao gồm các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nhận đơn tố giác sau:

 • Cơ quan điều tra;
 • Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;
 • Viện kiểm sát các cấp;
 • Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an Tòa án các cấp; Cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác.

Vậy theo quy định trên thì cá nhân có thể nộp đơn tố giác tội phạm tại các cơ quan, tổ chức trên. Các cơ quan, tổ chức trên có trách nhiệm phải tiếp nhận đơn tố cáo và không được phép từ chối tiếp nhận đơn tố cáo và không được phép từ chối tiếp nhận đơn tố giác tội phạm (Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT – BCA – BQP – BTC – BNN&PTNN – VKSNSTC)

Ngoài ra, khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT – BCA – BQP – BTC – BNN&PTNN – VKSNSTC quy định về tổ chức hoạt động của nơi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm như sau:

“Cơ quan điều tra phải tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ, Viện kiểm sát các cấp phải tổ chức trực nghiệp vụ 24/24 giờ để tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (kể cả tin báo về tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng); phân loại và chuyển ngay cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Địa điểm tiếp nhận phải đặt ở nơi thuận tiện, có biển ghi tên cơ quan và thông báo rộng rãi để mọi người biết.

Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an phải bố trí cán bộ trực để tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Các cơ quan, tổ chức khác khi có tố giác, tin báo về tội phạm thì phải phân công người tiếp nhận”.

Mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

(Về hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng……….sinh năm: ……., trú tại:…………………………………………….)

Kính gửi:

 • Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra…;
 • Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân…..;

Tôi là: …………………………… Sinh năm: ……………………

Chứng minh nhân dân số: ……………do …………cấp ngày………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………

Tôi làm đơn này tố giác hành vi vi phạm ……….. của ông/bà ………sinh năm …….., trú tại:……………………………….

Nội dung vụ việc như sau:

Ngày …./…/20………..………………………

Hành vi vi phạm pháp luật hình sự của đối tượng ……………….được thể hiện như sau:

……………………………………………

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông/bà……………………….đã vi phạm điều ….., luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin tường trình, báo cáo sự việc và đề nghị các Quý cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp của đối tượng bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông/bà……………………………..

Nay bằng đơn này và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, kính đề nghị các Quý cơ quan xác minh điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng……..để bảo đảm việc tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Những tài liệu kèm theo gồm có:

–  …………………………….                                                           NGƯỜI TỐ GIÁC

 Tội phạm lừa đảo qua mạngTội phạm lừa đảo qua mạng

Hướng dẫn cách viết đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng

Đơn tố giác tội phạm đều phải có đầy đủ các nội dung bao gồm nơi gửi đơn, gửi tới người nào, cơ quan nào, thông tin đầy đủ của người tố giác, người bị tố giác, ghi rõ nội dung tố giác là gì và không thể thiếu phần nội dung yêu cầu giải quyết. Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ trên nội dung yêu cầu của đơn tố giác kết hợp với việc điều tra, chuyên môn nghiệp vụ và quy định của pháp luật để giải quyết.

Đơn tố giác tội phạm thể hiện quyền của công dân trong việc tố giác hành vi vi phạm pháp luật của người khác xâm phạm trực tiếp quyền lợi hợp pháp của mình hoặc của cộng đồng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề.

Thủ tục tiếp nhận đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng

Căn cứ theo Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT – BCA – BQP – BTC – BNN & PTNT – VKSNDTC về việc tổ chức tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

 • Cơ quan điều tra phải trực ban hình sự 24/24 giờ, Viện kiểm sát các cấp phải trực nghiệp vụ 24/24 giờ để tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác về tội phạm, phân loại và chuyển ngay cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an phải bố trí cán bộ trực để tiếp nhận tố giác về tội phạm. Các cơ quan, tổ chức khác khi có tố giác, tin báo về tội phạm thì phải phân công người tiếp nhận.
 • Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khi nhận được tố giác về tội phạm qua dịch vụ bưu chính, điện thoại hoặc qua phương tiện thông tin khác thì ghi vào sổ tiếp nhận. Nếu cá nhân trực tiếp đến tố giác về tội phạm thì lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận. Có thể ghi âm hoặc ghi hình.

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT – BCA – BQP – BTC – BNN & PTNT – VKSNDTC về phân loại tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSND):

 • Cơ quan điều tra; Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (trừ Đội An ninh ở Công an cấp huyện) sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm phải tiến hành phân loại trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận.
 • Viện kiểm sát sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm phải chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận.
 • Đội An ninh ở Công an cấp huyện khi tiếp nhận tố giác về tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển tố giác về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận.
 • Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an khi tiếp nhận tố giác về tội phạm thì lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển tố giác về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận; đối với các xã ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo, điều kiện đi lại khó khăn thì thời hạn chuyển tố giác, tin báo về tội phạm không quá 48 giờ kể từ khi tiếp nhận.
 • Trạm Công an khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm thì lập biên bản tiếp nhận và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận.
 • Trường hợp khẩn cấp, cấp bách, cần ngăn chặn ngay tội phạm hoặc cần tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám xét hoặc trưng cầu giám định ngay thì Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an phải báo ngay đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền bằng hình thức liên lạc nhanh nhất và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời.
 • Tòa án, cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác sau khi nhận được tố giác về tội phạm có trách nhiệm chuyển và thông báo ngay tin đã nhận được cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. Trường hợp khẩn cấp có thể báo tin trực tiếp qua điện thoại và hình thức khác nhưng sau đó phải thể hiện bằng văn bản.
 • Đối với tin báo về tội phạm được nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng đã xác định được dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó ghi nhận và giải quyết. Trường hợp chưa xác định được nơi xảy ra sự việc hoặc liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà tin báo về tội phạm phản ánh thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện nơi có trụ sở chính của phương tiện thông tin đại chúng (nơi có địa chỉ rõ ràng) có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý ban đầu.

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạngLuật sư tư vấn soạn thảo đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng

 • Soạn đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng
 • Soạn đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự
 • Điều tra, xác minh bằng chứng, chứng cứ tội phạm lừa đảo qua mạng
 • Làm việc với bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
 • Làm việc với cơ quan điều tra tội phạm lừa đảo qua mạng
 • Tham gia các buổi hỏi cung, làm việc trực tiếp với bị cáo tại cơ quan điều tra, hỗ trợ thu thập tài liệu chứng cứ về hành lừa đảo qua mạng
 • Xem xét lỗi, từ đó đưa ra phương án tốt nhất để bảo vệ cho thân chủ của mình…

Trên đây là bài viết về mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng mới năm 2023. Nếu có vấn đề nào cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900.63.63.87, Luật Long Phan hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều khách hàng với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc.

Scores: 4.66 (32 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87