Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện đúng luật

11

Đơn khởi kiện là văn bản pháp lý đầu tiên mà chúng ta nộp cho Tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách để viết và trình bày đơn khởi kiện đúng với quy định của pháp luật và được Tòa án nhận đơn ngay từ lần đầu. Việc viết đơn khởi kiện phải đảm bảo trình bày và nội dung đúng với quy định.

Đơn khởi kiện là tài liệu đầu tiên chúng ta nộp cho tòa án để giải quyết tranh chấp

Cách xác định thẩm quyền giải quyết của tòa án

Mỗi khi phát sinh những tranh chấp. Chúng ta thường nghĩ đến việc khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết. Tuy nhiên không phải tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống chúng ta đều có thể khởi kiện.

Theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015, những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án được quy định cụ thể và rõ ràng:

Xác định thẩm quyền theo vụ việc

 • Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.
 • Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, vay tiền….
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản.
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.
 • Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.
 • Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.
 • Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.
 • Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
 • Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 • Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 • Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tòa án còn có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp, yêu cầu liên quan đến Hôn nhân gia đình, ly hôn, quan hệ vợ chồng, Kinh doanh thương mại, Lao động…

Xác định thẩm quyền giải quyết theo cấp.

Việc xác định tòa án cấp Huyện hay tòa án cấp Tỉnh là đơn vị có thẩm quyền giải quyết là một trong những yếu tố quan trọng. Bởi vì nếu như xác định sai thẩm quyền tòa án giải quyết sẽ không được thụ lý và trả lại.

Thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp Huyện.

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 BLTTDS 2015

Tòa án Nhân dân cấp Huyện có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

 • Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;
 • Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
 • Tranh chấp về lao động

Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

 • Yêu cầu về dân sự tại Điều 27 trừ yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. ;
 • Yêu cầu về hôn nhân và gia đình trừ yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam
 • Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;
 • Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này.
 • Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân cấp Tỉnh.

Căn cứ Điều 37 BLTTDS 2015

 • Tòa án Nhân dân cấp Tỉnh có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tranh chấp sau đây:
 • Tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 35 của Bộ luật này
 • Tòa án nhân dân cấp Tỉnh giải quyết những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án trừ những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp Huyện.
 • Cùng với đó, ngoài những yêu cầu dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp Huyện thì Tòa án Tỉnh được xác định có thẩm quyền giải quyết.
 • Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ luật này mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Xác định thẩm quyền theo lãnh thổ.

Bên cạnh việc xác định thẩm quyền giải quyết theo cấp, chúng ta cũng cần xác định thẩm quyền giải quyết theo lãnh thổ ví dụ như đã xác định được tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án Huyện nhưng Huyện nào có thẩm quyền thụ lý? Huyện nơi bị đơn cư trú hay nơi nào khác?

Căn cứ quy định tại Điều 39 BLTTDS 2015

 • Đối với những tranh chấp dân sự, thẩm quyền tòa án theo lãnh thổ được xác định là nơi cư trú, nơi làm việc đối với cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở của bị đơn nếu trường hợp là tổ chức.
 • Các bên có thể thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc yêu cầu tòa án nơi cư trú của nguyên đơn giải quyết tranh chấp.
 • Đối với tranh chấp liên quan đến bất động sản thì tòa án nơi có bất động sản đó có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.
 • Đối với những yêu cầu dân sự thì thẩm quyền theo lãnh thổ được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 BLTTDS 2015.
Tranh chấp đất đai cần tòa án giải quyết tranh chấp

Như vậy, khi chúng ta gặp những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa thì mới có thể khởi kiện, yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định.

Nội dung đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Không có mẫu đơn khởi kiện được quy định sẵn. Tuy nhiên, một lá đơn khởi kiện đúng quy định phải tuân thủ các quy định của pháp luật về những nội dung phải trình bày trong đơn.

Những nội dung cơ bản của một tờ đơn khởi kiện được quy định tại Điều 189 BLTTDS 2015:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Cùng với đó, người làm đơn khởi kiện còn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực hành vi dân sự, năng lực nhận thức.

Khi đã tuân thủ đầy đủ các quy định nêu trên, đơn khởi kiện sẽ được tòa án thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện đúng quy định của pháp luật.

Khi viết đơn khởi kiện Dân sự, chúng tôi khuyên bạn nên nhờ những người có chuyên môn thực hiện việc soạn thảo đơn khởi kiện. Việc của bạn là cung cấp cho họ những tài liệu, chứng cứ, nội dung và yêu cầu khởi kiện.

Xác định thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật

Trong trường hợp tự viết, chúng ta cần phải tuân thủ những quy định của pháp luật như trình bày đơn khởi kiện phải có ngày tháng làm đơn, đơn được gửi cho Tòa án nào, địa chỉ, thông tin của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Trình bày nội dung khởi kiện chúng ta cũng cần để ý. Nội dung khởi kiện phải nêu lên được nguồn gốc phát sinh tranh chấp, thực trạng, những chứng cứ. Qua nội dung khởi kiện, Tòa án mới lấy làm căn cứ để thụ lý và giải quyết.

Cuối cùng là yêu cầu khởi kiện. Chúng ta cần nêu rõ yêu cầu của chúng ta là gì. Chúng ta muốn Tòa án giải quyết những vấn đề gì. Tránh trình bày một cách chung chung dẫn đến tòa án yêu cầu bổ sung sửa đổi đơn khởi kiện gây mất thời gian.

Chữ ký cuối đơn phải là do người khởi kiện ký hoặc điểm chỉ thì đơn khởi kiện đó mới có giá trị.

Trên đây là bài viết tư vấn về cách viết đơn khởi kiện Dân sự đúng hình thức, đầy đủ về nội dung. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua Hotline để được Luật sư tư vấn cụ thể và chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết./.

Scores: 4.08 (15 votes)

Luật sư: Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

11 Bình luận

11 bình luận trên “Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện đúng luật

 1. Mong được tư vấn về việc đất đai của bố mẹ cho chị gái nhưng chị đã mất và chưa được đứng tên, anh rể ko có giấy tờ tùy thân mà vẫn lấy tiền đền bù giải phóng mặt bằng

  1. Kính chào bạn Bàn Thị Ngân,
   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến luatlongphan.vn. Về thắc mắc mà bạn vừa trình bày, chúng tôi xin tư vấn như sau:
   – Trường hợp hợp đồng tặng cho nhà đất giữa bố mẹ bạn và chị gái đã được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực, khi chị bạn chết, đất đó đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị của bạn theo quy định tại khoản 1 Điều 100 luật Đất đai 2013 và khi chị của bạn chết thì đây là di sản của chị bạn để lại, nếu không có di chúc sẽ được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; Như vậy, tiền đền bù giải phóng mặt bằng đối với đất của người đã mất lúc này sẽ được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.
   – Trường hợp hợp đồng tặng cho không được lập thành văn bản, trường hợp này hợp việc tặng cho không có hiệu lực pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Bộ luật Tố tụng dân sự và gia đình bạn có thể đòi lại tiền đền bù giải phóng mặt bằng đối với phần đất nói trên.
   Trên đây là nội dung tư vấn mang tính tham khảo của chúng tôi dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp. Trường hợp bạn muốn được tư vấn trực tiếp để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:
   CÔNG TY LUẬT LONG PHAN PMT
   – Trụ sở chính: 50/6 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM
   – Cơ sở 02: Căn hộ Officetel 3.34, Tầng 3, Lô OT-X2, toà nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM.
   – Điện thoại liên hệ: 1900.63.63.87

 2. Gia đình tôi có bán một miếng đất cho người ta. Sau khi xác định ranh giới và trồng trụ đá xong, chủ đất có ký vào tờ cam kết là xin rào nhờ lưới B40 bên phần đất của tôi. Khi nào chúng tôi xây nhà họ sẽ tháo gỡ. Đến khi chúng tôi yêu cầu gở. Họ k thực hiện đúng lời cam kết mà còn đe dọa, mắng chửi, gọi đt thuê giang hồ hăm dọa.. xin hướng dẫn cho tôi viết đơn khởi kiện

 3. Tôi muốn hỏi về cách viết đơn là tôi có mua một miếng đất làm đầy đủ giấy tờ chuyển nhượng rồi mà người ta không chịu Giao giấy tờ gốc ra để tôi làm giấy quyền sử dụng đất thì tôi phải làm đơn như nào xin được tư vấn giúp tôi với

  1. Chào bạn,
   Trường hợp này, do các bên tư thỏa thuận, trong trường hợp không thể tự thỏa thuận với nhau, bạn có làm đơn thể yêu cầu UBND cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết tranh chấp, trường hợp bạn không đồng ý với kết quả giải quyết tranh chấp, bạn có thể nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.
   Chi tiết hướng dẫn làm đơn vui lòng liên hệ qua hotline bên dưới.
   Trân trọng!

  1. Chào bạn Nguyễn Văn Hưng, bạn vui lòng nhấp vào link tải mẫu đơn sau đó, làm theo hướng dẫn để tải mẫu đơn.
   Trong trường hợp gặp khó khăn trong quá trình soạn đơn vui lòng liên hệ hotline bên dưới để được tư vấn cụ thể hơn.
   Trân trọng!

 4. nhờ luật sư tư vấn a.
  tôi mua đất của nhà nước tại xóm 5 xã quỳnh lộc thị xã hoàng mai, nghệ an . khi đó do nhu cầu lấy đất xây dựng nhà máy xy măng nghi sơn nên nhà nước thu hồi đất và cấp đất ở tái định cư (có thu tiền) từ năm 1993 đến nay còn mười một hộ gia đình đã xây xây nhà sinh sống mặc dù đã nhiều lần làm đơn xin cấp sổ đỏ nhưng vẫn chưa được.vậy chúng tôi là những người dân không biết phải làm sao kính mong quý cty hướng dẫn.
  Trân trọng !

  Hotline: 1900.63.63.87