Cách viết đơn khởi kiện dân sự

Đơn khởi kiện dân sự là văn bản pháp lý đầu tiên mà chúng ta nộp cho Tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách viết đơn khởi kiện dân sự, trình bày theo đúng với quy định của pháp luật và được Tòa án nhận đơn ngay từ lần đầu. Việc viết đơn khởi kiện phải đảm bảo trình bày và nội dung đúng với quy định. Hiểu được vấn đề đó Luật Long Phan sẽ hướng dẫn quý bạn đọc cách viết đơn khởi kiện đúng chuẩn theo quy định của pháp luật qua bài viết sau.

Đơn khởi kiện là tài liệu đầu tiên chúng ta nộp cho tòa án để giải quyết tranh chấp
Đơn khởi kiện là tài liệu đầu tiên chúng ta nộp cho tòa án để giải quyết tranh chấp

Cách xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Mỗi khi phát sinh những tranh chấp. Chúng ta thường nghĩ đến việc khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết. Tuy nhiên không phải tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống chúng ta đều có thể khởi kiện.

Theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015, những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án được quy định cụ thể và rõ ràng:

Xác định thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật
Xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật

Xác định thẩm quyền theo vụ việc

 • Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.
 • Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, vay tiền….
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản.
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.
 • Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.
 • Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.
 • Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.
 • Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
 • Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 • Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 • Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tòa án còn có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp, yêu cầu liên quan đến Hôn nhân gia đình, ly hôn, quan hệ vợ chồng, Kinh doanh thương mại, Lao động…

Căn cứ pháp lý: Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Xác định thẩm quyền giải quyết theo cấp

Việc xác định tòa án cấp Huyện hay tòa án cấp Tỉnh là đơn vị có thẩm quyền giải quyết là một trong những yếu tố quan trọng. Bởi vì nếu như xác định sai thẩm quyền tòa án giải quyết sẽ không được thụ lý và trả lại.

Thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp Huyện

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Tòa án Nhân dân cấp Huyện có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

 • Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;
 • Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
 • Tranh chấp về lao động

Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

 • Yêu cầu về dân sự tại Điều 27 trừ yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;
 • Yêu cầu về hôn nhân và gia đình trừ yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam
 • Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;
 • Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này.
 • Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân cấp Tỉnh

Căn cứ Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, 

 • Tòa án Nhân dân cấp Tỉnh có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tranh chấp sau đây:
 • Tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 35 của Bộ luật này
 • Tòa án nhân dân cấp Tỉnh giải quyết những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án trừ những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp Huyện.
 • Cùng với đó, ngoài những yêu cầu dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp Huyện thì Tòa án Tỉnh được xác định có thẩm quyền giải quyết.
 • Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ luật này mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Xác định thẩm quyền theo lãnh thổ

Bên cạnh việc xác định thẩm quyền giải quyết theo cấp, chúng ta cũng cần xác định thẩm quyền giải quyết theo lãnh thổ ví dụ như đã xác định được tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án Huyện nhưng Huyện nào có thẩm quyền thụ lý? Huyện nơi bị đơn cư trú hay nơi nào khác?

Căn cứ quy định tại Điều 39 BLTTDS 2015, cụ thể:

 • Đối với những tranh chấp dân sự, thẩm quyền tòa án theo lãnh thổ được xác định là nơi cư trú, nơi làm việc đối với cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở của bị đơn nếu trường hợp là tổ chức.
 • Các bên có thể thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc yêu cầu tòa án nơi cư trú của nguyên đơn giải quyết tranh chấp.
 • Đối với tranh chấp liên quan đến bất động sản thì tòa án nơi có bất động sản đó có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.
 • Đối với những yêu cầu dân sự thì thẩm quyền theo lãnh thổ được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 BLTTDS 2015.
Tranh chấp đất đai cần tòa án giải quyết tranh chấp
Tranh chấp đất đai cần Tòa án giải quyết tranh chấp

Như vậy, khi chúng ta gặp những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa thì mới có thể khởi kiện, yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định.

Nội dung đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật

Không có mẫu đơn khởi kiện được quy định sẵn. Tuy nhiên, một lá đơn khởi kiện đúng quy định phải tuân thủ các quy định của pháp luật về những nội dung phải trình bày trong đơn.

Những nội dung cơ bản của một tờ đơn khởi kiện được quy định tại khoản 4 Điều 189 BLTTDS 2015:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Cùng với đó, người làm đơn khởi kiện còn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực hành vi dân sự, năng lực nhận thức.

Khi đã tuân thủ đầy đủ các quy định nêu trên, đơn khởi kiện sẽ được tòa án thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

>>> Tham khảo thêm về: Mẫu đơn khởi kiện dân sự

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện dân sự đúng quy định của pháp luật

Khi viết đơn khởi kiện Dân sự, chúng tôi khuyên bạn nên nhờ những người có chuyên môn thực hiện việc soạn thảo đơn khởi kiện. Việc của bạn là cung cấp cho họ những tài liệu, chứng cứ, nội dung và yêu cầu khởi kiện.

Trong trường hợp tự viết, chúng ta cần phải tuân thủ những quy định của pháp luật như trình bày đơn khởi kiện phải có ngày tháng làm đơn, đơn được gửi cho Tòa án nào, địa chỉ, thông tin của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Trình bày nội dung khởi kiện chúng ta cũng cần để ý. Nội dung khởi kiện phải nêu lên được nguồn gốc phát sinh tranh chấp, thực trạng, những chứng cứ. Qua nội dung khởi kiện, Tòa án mới lấy làm căn cứ để thụ lý và giải quyết.

Cuối cùng là yêu cầu khởi kiện. Chúng ta cần nêu rõ yêu cầu của chúng ta là gì. Chúng ta muốn Tòa án giải quyết những vấn đề gì. Tránh trình bày một cách chung chung dẫn đến tòa án yêu cầu bổ sung sửa đổi đơn khởi kiện gây mất thời gian.

Chữ ký cuối đơn phải là do người khởi kiện ký hoặc điểm chỉ thì đơn khởi kiện đó mới có giá trị.

>> Xem thêm: Cách Viết Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Đất Đai Đúng Nhất

Trên đây là bài viết tư vấn về cách viết đơn khởi kiện Dân sự đúng hình thức, đầy đủ về nội dung. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87 để được Luật sư tư vấn cụ thể và chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Scores: 4.14 (16 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

23 thoughts on “Cách viết đơn khởi kiện dân sự

 1. bàn thị ngân says:

  Mong được tư vấn về việc đất đai của bố mẹ cho chị gái nhưng chị đã mất và chưa được đứng tên, anh rể ko có giấy tờ tùy thân mà vẫn lấy tiền đền bù giải phóng mặt bằng

  • Phan Mạnh Thăng says:

   Kính chào bạn Bàn Thị Ngân,
   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến luatlongphan.vn. Về thắc mắc mà bạn vừa trình bày, chúng tôi xin tư vấn như sau:
   – Trường hợp hợp đồng tặng cho nhà đất giữa bố mẹ bạn và chị gái đã được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực, khi chị bạn chết, đất đó đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị của bạn theo quy định tại khoản 1 Điều 100 luật Đất đai 2013 và khi chị của bạn chết thì đây là di sản của chị bạn để lại, nếu không có di chúc sẽ được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; Như vậy, tiền đền bù giải phóng mặt bằng đối với đất của người đã mất lúc này sẽ được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.
   – Trường hợp hợp đồng tặng cho không được lập thành văn bản, trường hợp này hợp việc tặng cho không có hiệu lực pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Bộ luật Tố tụng dân sự và gia đình bạn có thể đòi lại tiền đền bù giải phóng mặt bằng đối với phần đất nói trên.
   Trên đây là nội dung tư vấn mang tính tham khảo của chúng tôi dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp. Trường hợp bạn muốn được tư vấn trực tiếp để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:
   CÔNG TY LUẬT LONG PHAN PMT
   – Trụ sở chính: 50/6 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM
   – Cơ sở 02: Căn hộ Officetel 3.34, Tầng 3, Lô OT-X2, toà nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM.
   – Điện thoại liên hệ: 1900.63.63.87

 2. Lê kim ngân says:

  Gia đình tôi có bán một miếng đất cho người ta. Sau khi xác định ranh giới và trồng trụ đá xong, chủ đất có ký vào tờ cam kết là xin rào nhờ lưới B40 bên phần đất của tôi. Khi nào chúng tôi xây nhà họ sẽ tháo gỡ. Đến khi chúng tôi yêu cầu gở. Họ k thực hiện đúng lời cam kết mà còn đe dọa, mắng chửi, gọi đt thuê giang hồ hăm dọa.. xin hướng dẫn cho tôi viết đơn khởi kiện

 3. Cao Thị Ngọc says:

  Tôi muốn hỏi về cách viết đơn là tôi có mua một miếng đất làm đầy đủ giấy tờ chuyển nhượng rồi mà người ta không chịu Giao giấy tờ gốc ra để tôi làm giấy quyền sử dụng đất thì tôi phải làm đơn như nào xin được tư vấn giúp tôi với

  • Luật Long Phan PMT says:

   Chào bạn,
   Trường hợp này, do các bên tư thỏa thuận, trong trường hợp không thể tự thỏa thuận với nhau, bạn có làm đơn thể yêu cầu UBND cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết tranh chấp, trường hợp bạn không đồng ý với kết quả giải quyết tranh chấp, bạn có thể nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.
   Chi tiết hướng dẫn làm đơn vui lòng liên hệ qua hotline bên dưới.
   Trân trọng!

  • Phan Mạnh Thăng says:

   Chào bạn Nguyễn Văn Hưng, bạn vui lòng nhấp vào link tải mẫu đơn sau đó, làm theo hướng dẫn để tải mẫu đơn.
   Trong trường hợp gặp khó khăn trong quá trình soạn đơn vui lòng liên hệ hotline bên dưới để được tư vấn cụ thể hơn.
   Trân trọng!

 4. hồ văn mạnh says:

  nhờ luật sư tư vấn a.
  tôi mua đất của nhà nước tại xóm 5 xã quỳnh lộc thị xã hoàng mai, nghệ an . khi đó do nhu cầu lấy đất xây dựng nhà máy xy măng nghi sơn nên nhà nước thu hồi đất và cấp đất ở tái định cư (có thu tiền) từ năm 1993 đến nay còn mười một hộ gia đình đã xây xây nhà sinh sống mặc dù đã nhiều lần làm đơn xin cấp sổ đỏ nhưng vẫn chưa được.vậy chúng tôi là những người dân không biết phải làm sao kính mong quý cty hướng dẫn.
  Trân trọng !

 5. nguyễn hải quân says:

  xin luật sư tư vấn giúp tôi.
  bà ngoại tôi có 3 người con, mẹ tôi là cả sau đấy là một em gái rồi đến cậu trai út. nhưng năm 1990 mẹ tôi ko may qua đời do bệnh tật, và đến năm 2008 thì bà ngoại tôi cũng qua đời và ko để lại di chúc gì hết, nhà bà tôi để lại còn mỗi cậu tôi và dì tôi vì dì tôi cũng ly hôn với chồng nên dọn về ở với cậu, thời gian sau này cậu tôi sức khỏe yếu vì bệnh tật sợ ko qua khỏi, mà dì tôi bảo bây giờ cái nhà này là tao một nửa và cậu một nửa, vậy như thế có đúng ko ạ, tôi có hỏi dì thế phần của mẹ con đâu thì dì bảo vì mẹ mày chết rồi nên ko dc, vậy xin luật sư tư vấn giúp tôi

  • Phan Mạnh Thăng says:

   Chào bạn,
   Trường hợp ông bạn không để lại di chúc thì di sản thừa kế do ông bạn để lại sẽ được chia cho những ngưởi đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015,theo đó, trường hợp của bạn đi sản sẽ được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người mất;
   Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 652 BLDS năm 2015 quy định: “Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống;”
   Như vậy, bạn thuộc trường hợp thừa kế thế vị và được hưởng phần di sản mà đáng ra mẹ của bạn được hưởng.
   Trân trọng!

 6. Phương Anh says:

  Chào các Luật sư, xin nhờ Luật sư tư vấn ạ. Tôi có ký với người sử dụng lao động 1 hợp đồng thử việc trong vòng 1 tháng kể từ ngày 30/9/2020 đến 30/10/2020, trong hợp đồng có đầy đủ thông tin cần thiết, và trả lương vào ngày 15 hàng tháng, mức lương là 5 triệu đồng và thêm các khoản phụ cấp + doanh số bán hàng. Trong thời gian thực hiện hđ, tôi không vi phạm hợp đồng, doanh số vượt chỉ tiêu đề ra. Sau khi hết hạn hợp đồng thử việc phía bên người SDLĐ không thông báo cũng như không ký, giao kết thêm hợp đồng lao động nào với tôi. Tôi vẫn tiếp tục đi làm từ 31/10 cho đến hết ngày 15/11/2020, trong khoảng thời gian này tôi có nghỉ khoảng hơn 1 tuần và có xin phép với lý do ốm, và tính ra ngày công đi làm thực tế của tôi là 9 ngày. Đến ngày 15/11/2020 người SDLĐ trả lương tháng thử việc cho tôi và lúc này mới báo rằng giữ 500 nghìn tiền lương hàng tháng cho đến khi đủ 2 triệu. Tôi không đồng ý nên đã xin nghỉ không tiếp tục đi làm. Về phía chủ shop báo rằng sa thải, k trả lương của 9 ngày công tôi làm. Như vậy người SDLĐ làm đúng hay sai ạ?

 7. nguyễn thị trang says:

  luật sư cho e hỏi trước e đi nước ngoài có gửi tiền về cho bố mẹ qua 1 người làm gần cty bên đó họ nhận tiền xong ko gửi cho bố mẹ e gần 1 năm sau e về nước bạn ý viết cho e 1 gấy nợ nói cho b ý nợ lại 1 năm qua 1 năm đc 6 tháng rồi e hỏi b cũng ko trả giờ e muốn viết đơn kiện nhờ luật sư cho e mẫu đơn ạ

 8. Tạ kim oanh says:

  Mong được tư vấn:bme tôi cho vợ chồng e gái gửi rể từ năm 2014 cho đến nay. Năm 2020 bố tôi mất, mẹ tôi sống với vc e gái nhưng e rể hỗn láo chửi cả mẹ vợ, cố ý phá hởng tài sản chung của gđ, e gái thì ko nói đc chồng còn vào hùa theo. Nay mẹ tôi ko đồng ý cho con rể ở rể và tạm trú nữa vì e rể ko có tên trong hộ khẩu nhưng e rể ở lì ko chuyển đi. Mẹ tôi có thể làm đơn lên toà dân sự kiện không đồng ý cho ở rể nữa đc ko

 9. TẠ KIM OANH says:

  Ls cho hỏi: thông thường vụ kiện chia di sản thừa kế theo pháp luật toà sẽ tính phí bnhieu phần trăm trên tổng giá trị di sản để lại, và trong thời gian tối đa blau thì kết thúc giải quyết xong. E cảm ơn ls trước ạ!

 10. Nguyễn Văn Thiện says:

  Dạ cho e xin hỏi là e có người a có vì hiện đang ở trên mãnh đất của ba mẹ nhưng người chị dâu quá hổn láo với ba mẹ chồng thì kiện như thế nào cho đúng và để bảo vệ quyền lợi cho mẹ e với ạ

  • Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng says:

   Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Qúy khách vui lòng xem mail để biết chi tiết. Trân trọng./.

  • Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng says:

   Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Qúy khách vui lòng xem mail để biết chi tiết. Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87