Khởi kiện yêu cầu chủ đầu tư bồi thường khi chậm bàn giao nhà

Khởi kiện yêu cầu chủ đầu tư bồi thường khi chậm bàn giao nhà là thủ tục yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi chủ đầu tư chậm bàn giao nhà. Để được bồi thường thiệt hại khi bị chậm tiến độ bàn giao nhà theo hợp đồng, bên mua nhà phải thực hiện thủ tục khởi kiện theo quy định pháp luật cùng các chứng cứ chứng minh yêu cầu của mình. Sau đây là các nội dung cơ bản mà Luật Long Phan PMT xin cung cấp về vấn đề trên.

Khởi kiện chủ đầu tư khi chậm bàn giao nhàKhởi kiện chủ đầu tư khi chậm bàn giao nhà

Căn cứ yêu cầu chủ đầu tư bồi thường khi chậm bàn giao nhà

Điều 360 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau: “Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác”.

Căn cứ quy định trên, có thể thấy, căn cứ yêu cầu chủ đầu tư bồi thường khi chậm bàn giao nhà gồm có:

 • Thứ nhất, có hành vi vi phạm nghĩa vụ, cụ thể ở đây là chậm bàn giao nhà;

Khoản 4 Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, sửa đổi bổ sung 2020 quy định chủ đầu tư có nghĩa vụ giao nhà cho bên mua đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do đó, việc chậm tiến độ bàn giao nhà là hành vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng đã giao kết.

 • Thứ hai, có thiệt hại xảy ra;
 • Thứ ba, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại xảy ra. Tức hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại và thiệt hại là hệ quả tất yếu của hành vi vi phạm;
 • Thứ tư, có lỗi của bên vi phạm.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi chủ đầu tư chậm bàn giao nhà sẽ không phát sinh khi chủ đầu tư chứng minh được việc chậm bàn giao nhà là hoàn toàn do lỗi của bên mua nhà (khoản 3 Điều 351 Bộ luật Dân sự 2015).

Ngoài ra, trong trường hợp do sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc chậm bàn giao nhà, chủ đầu tư cũng không phải chịu trách nhiệm dân sự với bên có quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hay pháp luật có quy định khác.

Mức bồi thường khi chủ đầu tư chậm bàn giao nhà

Căn cứ Điều 360 Bộ luật Dân sự 2015, mức bồi thường khi chủ đầu tư chậm bàn giao nhà là toàn bộ thiệt hại xảy ra. Các thiệt hại này bao gồm:

 • Bồi thường thiệt hại về vật chất: là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại (khoản 2 Điều 419 Bộ luật Dân sự 2015).

 • Bồi thường thiệt hại về tinh thần: thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể. Mức bồi thường do Tòa án quyết định căn cứ vào nội dung vụ việc.

Cơ sở pháp lý: Điều 360, 361, 419 Bộ luật Dân sự 2015.

>>> Xem thêm: Cách tính mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Trình tự, thủ tục khởi kiện

Thủ tục khởi kiện yêu cầu chủ đầu tư bồi thường

Chuẩn bị hồ sơ trước khi khởi kiện

 • Đơn khởi kiện theo Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao);
 • Hợp đồng mua bán nhà;
 • Giấy tờ pháp lý của người khởi kiện và người bị kiện;
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu chủ đầu tư bồi thường khi chậm bàn giao nhà là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp vì lý do khách quan nên không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Người khởi kiện sẽ bổ sung hoặc giao nộp tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

Cơ sở pháp lý: Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện dân sự

Quy trình thực hiện khởi kiện tại tòa án

Bước 1: Nộp hồ sơ khởi kiện đến Tòa án Nhân dân có thẩm quyền thông qua các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Nộp theo đương dịch vụ bưu chính;
 • Nộp trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Bước 2: Xử lý đơn khởi kiện

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét và có một trong các quyết định sau:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Thụ lý vụ án;
 • Chuyển đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền;
 • Trả lại đơn khởi kiện.

Bước 3: Thụ lý vụ án

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

Bước 4: Hòa giải và chuẩn bị xét xử

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tùy từng trường hợp, Thẩm phán ra một trong các quyết định sau đây:

a) Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;

b) Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;

c) Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;

d) Đưa vụ án ra xét xử.

Bước 4: Đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và mở phiên tòa sơ thẩm

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Bước 5: Thực hiện thủ tục phúc thẩm vụ án nếu có kháng cáo, kháng nghị.

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 186 đến Điều 315 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

>>> Xem thêm: Khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hợp đồng dịch vụ logistic

Tư vấn khởi kiện yêu cầu chủ đầu tư bồi thường khi chậm bàn giao nhà

Tư vấn khởi kiện yêu cầu bồi thường do chậm bàn giao nhàTư vấn khởi kiện yêu cầu bồi thường do chậm bàn giao nhà

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chậm bàn giao nhà của chủ đầu tư;
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện;
 • Thay mặt cho khách hàng làm việc với bên thứ ba và cơ quan nhà nước;
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp khi chậm bàn giao nhà;
 • Soạn thảo đơn từ, văn bản cần thiết trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan theo yêu cầu của khách hàng;
 • Luật sư tham gia quá trình tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Trường hợp chủ đầu tư chậm tiến độ bàn giao nhà dẫn đến thiệt hại, khi có đủ căn cứ, bên mua có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Mức bồi thường thiệt hại được xác định tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Nếu có thắc mắc cần được giải đáp hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư, quý khách hàng có thể liên hệ qua số hotline: 1900.63.63.87  hoặc email pmt@luatlongphan.vn để được tư vấn luật kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.9 (62 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

2 thoughts on “Khởi kiện yêu cầu chủ đầu tư bồi thường khi chậm bàn giao nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88