Mẫu đơn khởi kiện dân sự

Mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất hiện nay được quy định tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Đơn khởi kiện cần đáp ứng các yêu cầu về nội dung và hình thức theo Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và Nghị quyết nêu trên. Bài viết dưới đây cung cấp đến Quý độc giả mẫu đơn khởi kiện mới nhất, cách viết và các thông tin pháp lý khác có liên quan.

hình thức đơn khởi kiện
Đơn khởi kiện dân sự theo mẫu quy định

Khi nào thì có quyền khởi kiện vụ án dân sự?

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án khi nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm

Họ có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định tại Điều 4, Điều 186 Bộ Luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) 2015.

Bên cạnh đó, đối với các tranh chấp thương mại, các bên có quyền khởi kiện tại Trọng tài thương mại khi đủ các điều kiện quy định tại Luật Thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, Chúng tôi chỉ đề cập đến khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án.

>>>Xem thêm: Trọng tài thương mại là gì? Được pháp luật quy định như thế nào?

Mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất theo quy định

Nội dung đơn khởi kiện

cach viet don khoi kien day du noi dung
Nội dung phải có của đơn khởi kiện

Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên Tòa án nhận đơn;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở nếu là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở nếu là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở nếu là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có) hoặc địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở nếu là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có) hoặc nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

CSPL: Khoản 5 Điều 189 BLTTDS 2015.

>>> Xem thêm: Nộp đơn khởi kiện đúng Tòa án có thẩm quyền

Mẫu đơn mới nhất

Mẫu đơn khởi kiện được thực hiện theo Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Tòa án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ (6) ………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)……………………………………………………….

Địa chỉ: (8)………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………………………………………………….

Địa chỉ: (10) ………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)……………………………………………

Người làm chứng (nếu có) (12)…………………………………………………………..

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)………………………………..

1………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ………………………………………………………………………………………………….

              Người khởi kiện (16)

==>>CLICK TẢI MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN

>>> Xem thêm: Hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự

Trình tự thủ tục khởi kiện vụ án dân sự

nhung dieu can biet khi viet don kien gui toa an
Trình tự thủ tục khởi kiện dân sự

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện.

Các phương thức nộp đơn gồm có:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa;
 • Gửi bằng đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 2: Nhận và xử lý đơn khởi kiện

Trong thời hạn xem xét đơn khởi kiện, Thẩm phán được phân công có quyền quyết định:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn;
 • Thụ lý vụ án;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện trong các trường hợp quy định tại Điều 192 BLTTDS 2015.

Bước 3: Thụ lý và thông báo về việc thụ lý vụ án

Bước 4: Hòa giải và chuẩn bị xét xử

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán ra một trong các quyết định sau đây:

 • Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;
 • Tạm đình chỉ giải quyết vụ án;
 • ĐÌnh chỉ giải quyết vụ án;
 • Đưa vụ án ra xét xử.

Bước 5: Xét xử sơ thẩm

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Bước 6: Xét xử phúc thẩm vụ án (nếu có kháng cáo, kháng nghị)

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 186 đến Điều 315 BLTTDS 2015.

Luật sư tư vấn và tham gia tranh tụng vụ án dân sự

 • Tư vấn quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự;
 • Tư vấn thủ tục, hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự;
 • Tư ván và soạn thảo hồ sơ khởi kiện theo quy định pháp luật;
 • Soạn thảo các văn bản, đơn từ, giấy tờ trong quá trình giải quyết vụ án dân sự;
 • Đại diện theo ủy quyền làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và có thẩm quyền;
 • Luật sư tham gia tranh tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Thực hiện thủ tục khiếu nại, tố cáo các hành vi sai phạm trong quá trình giải quyết vụ án (nếu có);
 • Các công việc khác theo thỏa thuận và theo quy định pháp luật.

Khi khởi kiện, người khởi kiện cần làm đơn khởi kiện theo mẫu quy định của pháp luật. Đồng thời, phải chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện của mình để Tòa án có thể thụ lý giải quyết Trường hợp còn vấn đề gì chưa rõ hoặc cần được tư vấn luật dân sự hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư, vui lòng liên hệ với Công ty Luật Long Phan PMT qua Hotline 1900.63.63.87. Xin cảm ơn.

Scores: 4.5 (4 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

10 thoughts on “Mẫu đơn khởi kiện dân sự

 1. Trần Thị Thu Hương says:

  Nhờ luật sư tư vấn giúp ạ.vợ chồng tôi có viết tay một giấy cho thuê nhà .đó kg biết luật nên tôi không công chứng.vói nội dung đồng ý cho người thuê nhà ở 5 năm ,với . số tiền 36 triệu đồng ,nhưng họ mới đưa cho tôi Một nữa là 30 tháng số tiền là 18 triệu . đến khi họ ở được 30 tháng tôi có nói miện với họ kg có người làm chứng là trong việc làm ăn thua lỗ tôi cần lấy lại nhà để bán và họ đồng ý . đến nay thời gian họ ở là 31 tháng,tôi bán được nhà .nói với họ thì họ kg chịu giao nhà . vậy tôi làm cách nào để lấy lại nhà để giao cho người bán ạ

  • Đỗ Thanh Lâm says:

   Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Long Phan PMT, đối với trường hợp của bạn tôi đưa ra quan điểm tư vấn như sau:
   Theo quy định tại Điều 131 Luật Nhà ở 2014, khi rơi các trường hợp sau thì hợp đồng cho thuê nhà ở sẽ chấm dứt:
   • Hợp đồng thuê nhà ở đã hết hạn; Trường hợp hợp đồng thuê nhà ở không xác định thời hạn chấm dứt thì sau 90 ngày, kể từ ngày bên cho thuê nhà ở thông báo cho bên thuê nhà ở biết việc chấm dứt hợp đồng.
   • Hai bên thỏa thuận việc chấm dứt hợp đồng.
   • Nhà ở để cho thuê không còn.
   • Bên cho thuê nhà ở chết hoặc có tuyên bố mất tích của Tòa án mà khi chết, mất tích không có ai cùng chung sống.
   • Nhà ở cho thuê bị hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ hoặc thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải tỏa mặt nhà ở hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà ở cho thuê thuộc diện bị Nhà nước trưng mua, trưng dụng để sử dụng vào các mục đích khác. Trường hợp này, bên cho thuê nhà phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước 30 ngày về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
   • Đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 132 của Luật này.
   Theo đó, khi bên cho thuê và bên thuê thỏa thuận được với nhau về việc chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng cho thuê sẽ được chấm dứt. Nhưng theo thông tin bạn cung cấp thì bên thuê không giao lại nhà. Để giải quyết tranh chấp này, bạn nên khởi kiện ra Tòa án cấp huyện để yêu cầu phía bên thuê trả nhà cho bạn
   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi, nếu có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Trân trọng./.

 2. tu says:

  tôi co mảnh đát muốn làm sổ đỏ,nên đã nhờ cán bộ địa chính làm cho và họ yêu cầu tôi cấp 100 triệu để làm . Nhưng đã qua 4 năm thì vẫn chưa được ,giờ muốn làm đơn kiện thì phải làm sao vậy .Mong giúp tôi với

  • Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng says:

   Chào bạn, nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi phản hồi qua email. Bạn vui lòng xem mail để biết chi tiết.

  • Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng says:

   Chào bạn, nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi phản hồi qua email. Bạn vui lòng xem mail để biết chi tiết.

 3. pham xuan phuc says:

  cô tôi có làm đơn khởi kiện ông Nguyễn văn A tại Tòa án quận 12,tphcm. Nhưng tòa yêu cầu phải xác nhận nơi cư trú hiện tại của ông A ,mà cô tôi xuống Phường không dược chấp thuận. Vậy đã đúng trình tự Pháp luật chưa, và phải làm như thế nào để được Tòa chấp nhận hồ sơ. xin cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87