Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng bằng Trọng tài

Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng bằng Trọng tài là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng. Nắm rõ các quy định của pháp luật về việc quy trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại giúp tiết kiệm thời gian, công sức của các bên trong hợp đồng.Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn, phân tích các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng bằng trọng tài thương mại.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng bằng trọng tài

Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng bằng trọng tài

Các loại tranh chấp hợp đồng xây dựng phổ biến

Một số tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng thường xảy ra hiện nay:

 • Tranh chấp do vi phạm tiến độ thanh toán theo hợp đồng.
 • Tranh chấp do không đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình.
 • Tranh chấp về phạt vi phạm trong hợp đồng thi công xây dựng.
 • Tranh chấp do một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thi công xây dựng.
 • Tranh chấp về bảo hành công trình xây dựng

Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Xây dựng 2014 giải quyết tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng dựa trên hai nguyên tắc căn bản:

Thứ nhất, tôn trọng các thỏa thuận hợp đồng và các cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng, bảo đảm bình đẳng và hợp tác;

Thứ hai, các bên hợp đồng có trách nhiệm tự thương lượng giải quyết tranh chấp.

Theo đó, nếu các bên không tự thương lượng được thì có ba hình thức giải quyết, bao gồm: thông qua tổ chức hòa giải; trọng tài thương mại, Tòa án nhân dân.

Hợp đồng thi công xây dựng đóng vai trò là bản thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu, đây là một văn bản quan trọng trong lĩnh vực xây dựng. Bởi nó ghi nhận các cam kết của các bên liên quan đến thi công công trình nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ. Khi phát sinh tranh chấp các bên có thể lựa chọn các hình thức tranh chấp sao cho đảm bảo được quyền lợi và giải quyết một cách nhanh nhất.

>>>Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng

Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng bằng trọng tài thương mại

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ khởi kiện tranh chấp tại trọng tài bao gồm:

 • Đơn khởi kiện;
 • Thỏa thuận trọng tài;
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu;
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Các tài liệu khác có liên quan đến tranh chấp.

Cơ sở pháp lý: Điều 30 Luật Trọng tài thương mại 2010.

>>>Tham khảo: Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại

Hồ sơ khởi kiện tranh chấp hợp đồng xây dựng

Hồ sơ khởi kiện tranh chấp hợp đồng xây dựng

>>>Xem thêm: Hướng dẫn hồ sơ khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Thủ tục thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn khởi kiện

Bước 2: Thông báo đơn khởi kiện

Nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu khác có liên quan (Điều 32 Luật Trọng tài Thương mại 2010).

Bước 3: Bị đơn gửi bản tự bảo vệ và đơn kiện lại (nếu có).

 • Đối với vụ tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ. Theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, thời hạn này có thể được Trung tâm trọng tài gia hạn căn cứ vào tình tiết cụ thể của vụ việc.
 • Đối với vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho nguyên đơn và Trọng tài viên bản tự bảo vệ, tên và địa chỉ của người mà mình chọn làm Trọng tài viên.
 • Bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn về những vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp. Đơn kiện lại của bị đơn phải được gửi cho Trung tâm trọng tài. Trong trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, đơn kiện lại phải gửi cho Hội đồng trọng tài và nguyên đơn. Đơn kiện lại phải được nộp cùng thời điểm nộp bản tự bảo vệ.

Cơ sở pháp lý: Điều 35 và Điều 36 Luật Trọng tài thương mại 2010

Bước 4: Thành lập Hội đồng trọng tài

Điều 38 Luật Trọng tài Thương mại 2010 cho phép các bên vẫn có quyền tự mình thương lượng, thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp các bên tự thỏa thuận được với nhau chấm dứt việc giải quyết tranh chấp thì có quyền yêu cầu Chủ tịch Trung tâm trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì một Hội đồng trọng tài được thành lập để giải quyết tranh chấp.

Tùy vào tính chất của tranh chấp mà các bên thỏa thuận Thành lập Hội đồng trọng tài tại trung tâm trọng tài hoặc Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc để giải quyết tranh chấp. Trình tự thành lập trọng tài được quy định tại Điều 40, Điều 41 Luật Trọng tài Thương mại 2010.

Bước 5: Xem xét hiệu lực của thoả thuận trọng tài

Trước khi xem xét nội dung vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài phải xem xét hiệu lực của thỏa thuận trọng tài; thỏa thuận trọng tài có thể thực hiện được hay không và xem xét thẩm quyền của mình. Trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc xác định rõ thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì Hội đồng trọng tài quyết định đình chỉ việc giải quyết và thông báo ngay cho các bên biết.

Bước 6: Hội đồng trọng tài nghiên cứu hồ sơ vụ việc

Bước 7: Mở phiên họp giải quyết tranh chấp

 • Phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Các bên có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp; có quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Trong trường hợp có sự đồng ý của các bên, Hội đồng trọng tài có thể cho phép những người khác tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp.
 • Trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp do quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quy định; đối với Trọng tài vụ việc do các bên thỏa thuận.

Bước 8: Ban hành Phán quyết trọng tài

Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số.

Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận phán quyết, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, một bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài sửa chữa, giải thích hoặc bổ sung phán quyết của trọng tài.

Nếu Hội đồng trọng tài thấy yêu cầu là chính đáng thì phải sửa chữa, giải thích trong thời hạn 30 ngày và bổ sung phán quyết trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Bước 9: Thi hành Phán quyết trọng tài

Nhà nước khuyến khích các bên tự nguyện thi hành phán quyết trọng tài.

Trường hợp hết thời hạn thi hành phán quyết trọng tài mà bên phải thi hành phán quyết không tự nguyện thi hành và cũng không yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài theo quy định tại Điều 69 của Luật Trọng tài Thương mại 2010, bên được thi hành phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài.

Đối với phán quyết của Trọng tài vụ việc, bên được thi hành có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài sau khi phán quyết được đăng ký theo quy định tại Điều 62 của Luật Trọng tài Thương mại 2010.

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 30 đến Điều 67 Luật Trọng tài thương mại 2010.

>>>Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có bắt buộc hòa giải 

Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng bằng trọng tài thương mại

Luật Long Phan PMT sẽ cung cấp cho quý khách dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng bằng trọng tài thương mại như sau:

 • Tư vấn điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại
 • Hướng dẫn hồ sơ khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng bằng trọng tài thương mại;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng bằng trọng tài thương mại;
 • Tư vấn thương lượng, hòa giải trong tố tụng trọng tài thương mại;
 • Tư vấn nghĩa vụ nộp phí trọng tài khi giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài;
 • Tư vấn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi kiện tại trọng tài;
 • Tư vấn các công việc phát sinh sau khi có phán quyết trọng tài thương mại.
 • Các công việc khác theo thỏa thuận và theo quy định pháp luật.

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết hợp đồng xây dựng bằng trọng tài

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết hợp đồng xây dựng bằng trọng tài

Để giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng bằng trọng tài thương mại bạn cần phải lưu ý khá nhiều thông tin pháp lý nên việc thuê luật sư hỗ trợ là việc cần thiết. Khi sử dụng dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng, chúng tôi sẽ cam kết đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí, thời gian cho quý khách. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác hoặc có nhu cầu Luật sư soạn thảo, tư vấn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Scores: 4.8 (58 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8