Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Cần Thơ 

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Cần Thơ là dịch vụ nhằm phục vụ cho nhu cầu của công ty nước ngoài có nguyện vọng mong muốn mở rộng phạm vi kinh doanh của mình tại Cần Thơ. Để thực hiện điều đó, doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định về thủ tục, hồ sơ thành lập. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT sẽ giúp quý khách hàng nắm rõ thông tin hơn về vấn đề này.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài 

Pháp luật Việt Nam không cấm công ty nước ngoài thành lập chi nhánh. Tuy nhiên, để có thể thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
 • Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Căn cứ pháp lý: Điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016.

>>>Xem thêm: Thủ tục thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Trình tự thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Hồ sơ thực hiện

Để được cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài đối với thương nhân nước ngoài, cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
 • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;
 • Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh;
 • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh theo quy định tại Điều 28 Nghị định 07/2016/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

Các tài liệu trên phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Căn cứ pháp lý: Điều 12 Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016

Thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền

Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài

Theo đó, công ty phải được thành lập và đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chuẩn bị các điều kiện cũng như các giấy tờ pháp liên quan được nêu ở trên.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ để thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài

Chuẩn bị các hồ sơ, văn bản đã được nhắc ở trên để tiến hành hồ sơ thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài.

Bước 3: Nộp hồ sơ.

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 13 Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016.

Bước 4: Cơ quan cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
 • Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4Điều 13 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
 • Trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ-CP và trường hợp việc thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành:

Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Chi nhánh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 13 Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016.

Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh do thương nhân nước ngoài thành lập sẽ có các quyền lợi sau đây:

 • Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh.
 • Tuyển dụng lao động là
 • người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của
 • pháp luật Việt Nam.
 • Giao kết hợp đồng tại
 • Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập
 • Chi nhánh và theo quy định của Luật này.
 • Mở tài khoản bằng đồng
 • Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.
 • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có con dấu mang tên
 • Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thực hiện các hoạt
 • động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép
 • thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa
 • xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Các quyền khác theo
 • quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý: Điều 19 Luật thương mại 2005

Bên cạnh các quyền lợi đó, thương nhân nước ngoài phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây sau khi thành lập chi nhánh công ty:

 • Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.
 • Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý: Điều 20 Luật Thương mại 2005.

Vai trò luật sư tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp

Đối với việc thành lập doanh nghiệp, để tiết kiệm thời gian và hạn chế tối thiểu rủi ro. Chúng tôi có thể hỗ trợ cho quý khách xử lý nhanh chóng và hiệu quả thông qua các dịch vụ:

 • Tư vấn, giải đáp thắc mắc về điều kiện thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
 • Tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp, chi nhánh. Thư tư vấn song ngữ Anh – Việt hoặc Luật sư – phiên dịch viên trực tiếp tư vấn tại trụ sở doanh nghiệp
 • Tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị các giấy tờ, văn bản pháp lý liên quan
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế doanh nghiệp
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động quảng cáo, xúc tiến thương mại
 • Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý phát sinh trong thủ tục thành lập chi nhánh
 • Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước

>>>Xem thêm: Dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nước ngoài ở Cần Thơ

Phí dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Cần Thơ

Chi phí dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Cần Thơ bao gồm thù lao cho luật sư, chi phí di chuyển, lưu trú và các chi phí nhà nước khác thuộc nghĩa vụ của luật sư.

Riêng đối với thù lao luật sư, mức thù lao được tính dựa vào:

 • Tính chất vụ việc
 • Từng giai đoạn trong suốt quá trình làm hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước
 • Kinh nghiệm của luật sư

Phí dịch vụ sẽ được Luật sư thỏa thuận và thống nhất với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Luật sư tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Luật sư tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Hiện nay, việc các công ty, thương nhân nước ngoài muốn thành lập chi nhánh cho công ty cũng không ít. Trước vấn đề đó, thương nhân nước ngoài sẽ gặp rất nhiều trở ngại trong việc bất đồng ngôn ngữ nói chung cũng như vấn đề về các thủ tục pháp lý nói riêng. Nếu Quý khách có thắc mắc mong muốn được hỗ trợ thì hãy liên hệ số HOTLINE 1900.63.63.87 để được cung cấp dịch vụ luật sư doanh nghiệp hỗ trợ tốt nhất.

Bài viết tham khảo:

Scores: 5 (56 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87