Dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần ở Cần Thơ

Dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần ở Cần Thơ là dịch vụ pháp lý do Luật Long Phan PMT cung cấp nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong quá trình hoạt động kinh doanh.Việc thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cần phải tuân theo trình tự, thủ tục luật định. Bài viết sau đây sẽ thông tin chi tiết đến quý khách hàng về dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần ở Cần Thơ của chúng tôi.

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty

Quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần

Vốn điều lệ là một trong những nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thành lập công ty. Theo điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ của công ty cổ phần được quy định như sau:

 1. Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.
 2. Cổ phần đã bán là cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.
 3. Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ chào bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.
 4. Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần các loại chưa được đăng ký mua.
 5. Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:
 • Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
 • Công ty mua lại cổ phần đã bán theo yêu cầu của cổ đồng hoặc theo quyết định của công ty theo quy định tại Điều 132 và Điều 133Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần được thực hiện theo quy định như trên.

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ cần chuẩn bị

Khi thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty Cổ phần, doanh nghiệp cần phải gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Căn cứ theo Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ cần có các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ (do người đại diện pháp luật ký).
 • Biên bản họp thay đổi vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông;
 • Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Danh sách cổ đông;
 • Giấy ủy quyền, bản sao giấy tờ nhân thân của người thực hiện thủ tục (trong trường không phải người đại diện trực tiếp thực hiện).

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần thì hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ cần có thêm các giấy tờ sau:

 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Như vậy, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ cần có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu như trên.

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 33 và Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Như vậy, thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần sẽ được thực hiện theo các bước như trên.

>>> Xem thêm: Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

Quy trình luật sư tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Quy trình Luật sư tiếp nhận hồ sơ và kết quả đăng ký thay đổi vốn điều lệ của chúng tôi bao gồm các bước như sau:

 1. Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ cho doanh nghiệp;
 2. Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;
 3. Bước 3: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;
 4. Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và đưa ra phương án xử lý theo các phương thức thực hiện. Đồng thời tư vấn cho khách hàng những ưu, khuyết điểm của từng phương án cũng như thực hiện công việc theo thỏa thuận. Thực hiện soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp tới cơ quan có thẩm quyền.
 5. Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý công việc; trả kết quả thay đổi vốn điều lệ cho doanh nghiệp; tư vấn hướng giải quyết tiếp theo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng nếu có vấn đề phát sinh.

Thông thường, quy trình tiếp nhận và trả kết quả về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ cho doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp được thực hiện như trên. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp theo quy trình mà khách hàng mong muốn theo sự thỏa thuận, thống nhất giữa các bên và theo đúng quy định của pháp luật.

Dịch vụ luật sư đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần ở Cần Thơ

Nội dung dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ luật sư đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần của Luật Long Phan PMT, luật sư của chúng tôi sẽ thực hiện các công việc hỗ trợ khách hàng với nội dung như sau:

 • Tư vấn các các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ công ty; ưu điểm và nhược điểm của từng hình thức tăng, giảm vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn về trình tự thủ tục giảm, tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
 • Tư vấn các lưu ý khi thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Tư vấn hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ trực tuyến;
 • Tư vấn về các nghĩa vụ tài chính phát sinh khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Đại diện khách hàng soạn thảo đơn từ, hồ sơ, sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có);
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Thay mặt khách hàng nhận kết quả và gửi kết quả trực tiếp đến khách hàng;
 • Thực hiện thủ tục khiếu nại trong trường hợp cơ quan giải quyết hồ sơ có vi phạm làm ảnh hưởng trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

>>> Xem thêm: Dịch vụ thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp ở Cần Thơ 

Phí dịch vụ luật sư đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần ở Cần Thơ

Phí dịch vụ luật sư theo sự vụ tại Luật Long Phan sẽ được các bên thỏa thuận ngay từ đầu sau khi luật sư nghiên cứu hồ sơ, vụ việc và được các  bên giao kết bằng  hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Phí dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần phụ thuộc vào nhiều yếu tố: yêu cầu của khách hàng đối với hợp đồng, thời gian hoàn thành hợp đồng, quy mô doanh nghiệp, mức độ công việc cần hoàn thành,…. mà chúng tôi sẽ đưa ra một mức giá phù hợp.

Trường hợp trong quá trình thực hiện thủ tục mà có phát sinh các yêu cầu mới hoặc vấn đề khác dẫn đến thay đổi mức phí dịch vụ thì mức phí này được bổ sung vào phụ lục hợp đồng.

Tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty

Tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần cần thực hiện theo quy định pháp luật nhằm tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra. Bài viết trên đã khái quát về thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ cũng như dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ cho công ty cổ phần tại Cần Thơ của chúng tôi. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ doanh nghiệp của Luật Long Phan PMT, quý bạn đọc có thể liên hệ Luật sư doanh nghiệp qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

Scores: 5 (56 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8