Dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nước ngoài ở Cần Thơ

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nước ngoài là hoạt động tư vấn nhận định rủi ro và bảo vệ lợi ích tối đa cho doanh nghiệp nước ngoài. Do các vấn đề pháp lý của loại hình này phức tạp hơn so với các loại hình khác vì thế các doanh nghiệp này cần sự hỗ trợ của Luật sư rất cao. Luật Long Phan PMT giới thiệu các dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp  đặc biệt phù hợp với khách hàng là doanh nghiệp nước ngoài qua bài viết dưới đây.

Dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nước ngoàiDịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nước ngoài

Doanh nghiệp nước ngoài theo pháp luật Việt Nam

Luật Đầu tư 2020 không đề cập trực tiếp loại hình doanh nghiệp này mà chỉ định nghĩa một cách khái quát tại Khoản 17 Điều 3 như sau: ” Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

Tư vấn các hình thức đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Trong nội dung dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, Luật L24H tư vấn cho khách hàng nước ngoài lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp xoay quanh những vấn đề như:

 • Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn các cơ chế được miễn giảm, chính sách ưu đãi của nhà nước nhằm giúp các nhà đầu tư nắm bắt được các quyền lợi tối đa khi đầu tư vào Việt Nam
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và những thông tin liên quan để chuẩn bị đầy đủ
 • Tư vấn đầu tư theo hình thức đầu tư vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.
 • Tư vấn về thực hiện dự án đầu tư
 • Tư vấn đầu tư theo hợp đồng BCC

Các vấn đề doanh nghiệp nước ngoài cần lưu ý khi hoạt động tại Việt Nam

Giấy phép đầu tư và các loại giấy phép khác

Theo điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Đầu tư 2020, trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo khoản 1, 2 Điều 39 Luật Đầu tư 2020, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như sau;

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cá nhân, tổ chức tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp để nộp lên Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Ngoài ra, khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh một số lĩnh vực cụ thể đòi hỏi một số loại giấy phép đặc thù là điều kiện đủ để hoạt động kinh doanh. Ví dụ, trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, chế biến thì phải thực hiện thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đây là điều kiện bắt buộc mà các doanh nghiệp kinh doanh phải tuân thủ. Đây là cơ sở hợp pháp để doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh, tránh trường hợp bị phạt vi phạm, thu hồi hàng hóa, tạm ngừng hoặc bị yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Lao động

Công ty cần phải thực hiện một số thủ tục theo pháp luật về lao động như: khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động; lập và sử dụng sổ quản lý lao động; xây dựng và thông báo thang lương, bảng lương; xây dựng và thông báo định mức lao động; xin giấy phép lao động cho người nước ngoài; xây dựng và đăng ký nội quy lao động; thành lập công đoàn trong công ty và các vấn đề liên quan khác.

Do đó, đòi hỏi doanh nghiệp nước ngoài cần có sự tư vấn từ những luật sư có chuyên môn cao để các thủ tục trên diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Thuế

Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi về thuế cho nhà đầu tư nước ngoài, dựa trên chính sách ưu đãi, đối xử bình đẳng giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, khâu áp dụng, thực thi chính sách của nhà nước vẫn còn nhiều bất cập và cần nhiều cải thiện, cụ thể về mặt đơn giản hóa hay cụ thể hóa thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, quy trình, thủ tục của hệ thống các thủ tục hành chính Việt Nam khá phức tạp khi thực hiện các hoạt động liên quan đến thuế.

Chính sách thuế đối với doanh nghiệp nước ngoàiChính sách thuế đối với doanh nghiệp nước ngoài

Hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp nước ngoài cần xem xét đến các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện. Bên cạnh đó, trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nước ngoài tại Cần Thơ

Để hỗ trợ dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nước ngoài, Long Phan PMT cung cấp các dịch vụ bao gồm:

Dịch vụ tư vấn thường xuyên

Gói dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Với gói dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp, sẽ có các gói:

1. Gói cơ bản:

 • Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý phát sinh trong doanh nghiệp
 • Điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng;
 • Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng về lao động cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết những tranh chấp hợp đồng lao động.
 • Tư vấn hướng dẫn các thủ tục hành chính

2. Gói nâng cao:

 • Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý phát sinh trong doanh nghiệp
 • Kiểm tra hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng;
 • Soạn thảo toàn bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 • Tư vấn hướng dẫn các thủ tục hành chính
 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế doanh nghiệp

3. Gói chuyên nghiệp:

 • Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý phát sinh trong doanh nghiệp
 • Kiểm tra hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng;
 • Soạn thảo toàn bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng. Thư tư vấn song ngữ Anh – Việt hoặc Luật sư – phiên dịch viên trực tiếp tư vấn tại trụ sở doanh nghiệp
 • Tư vấn hướng dẫn các thủ tục hành chính
 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế doanh nghiệp
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động quảng cáo, xúc tiến thương mại

>>> Xem thêm: Tư vấn pháp luật thường xuyên cho công ty có yếu tố nước ngoài

Dịch vụ tư vấn theo vụ việc

 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, soạn thảo văn bản, giám sát, theo dõi các trình tự, quá trình kinh doanh của công ty, thủ tục xin giấy phép,…
 • Tư vấn các cơ chế được miễn giảm, chính sách ưu đãi của nhà nước nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được các quyền lợi tối đa.
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản liên quan đến cơ chế nội bộ như lưu hành trong công ty, điều lệ, hợp tác giữa các phòng ban,…
 • Tư vấn, soạn thảo công văn, đơn từ trong quá trình giải quyết khiếu nại – khởi kiện các hành vi/ quyết định trái pháp luật, gây hại đến doanh nghiệp của các cơ quan chức năng
 • Tư vấn, soạn thảo công văn, đơn từ để giải quyết tranh chấp với đối tác, khách hàng, đối thủ cạnh tranh.
 • Tư vấn pháp lý, soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cho các dự án mới
 • Xây dựng cơ chế quản trị rủi ro và trực tiếp tham mưu cố vấn cho quản lý doanh nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp

 • Tham gia khởi kiện bất kỳ giai đoạn nào của quá trình tố tụng hoặc xuyên suốt quá trình tố tụng khi phát sinh tranh chấp trong hoạt động kinh doanh;
 • Thu thập, nghiên cứu, đánh giá các chứng cứ, tài liệu và cung cấp cho Tòa án;
 • Nghiên cứu hồ sơ vụ án, sao chụp, ghi chép những tài liệu cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng;
 • Đưa ra các luận cứ để bảo vệ khách hàng;
 • Đại diện theo ủy quyền làm việc với các quan có thẩm quyền;
 • Tham gia phiên hòa giải, phiên họp, tranh tụng tại phiên tòa;
 • Thực hiện việc soạn đơn từ và kháng cáo bản án sơ thẩm;
 • Cung cấp các dịch vụ tranh tụng kháng cáo có liên quan.

Dịch vụ Luật Long Phan cung cấp cho doanh nghiệpDịch vụ Luật Long Phan cung cấp cho doanh nghiệp

Trên đây là những thông tin cụ thể về phạm vi công việc thực hiện của gói dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nước ngoài tại Luật Long Phan. Khách hàng quan tâm đến gói dịch vụ pháp lý nào hoặc cần tư vấn tìm hiểu cụ thể hơn về dịch vụ pháp lý của chúng tôi, hãy liên hệ Hotline: 1900.63.63.87 để được đội ngũ Luật sư tư vấn trực tiếp.

Scores: 4.7 (62 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8