Luật sư tư vấn và soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa 

Soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa sẽ được các Luật sư chuyên môn trong lĩnh vực  hợp đồng thương mại trực tiếp soạn thảo để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Vận chuyển hàng hóa phát sinh khi một bên có nhu cầu vận chuyển một loại hàng hóa từ địa điểm này sang tới địa điểm khác. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa cần thực hiện theo đúng quy định pháp luật để làm cơ sở giải quyết tranh chấp sau này. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này Luật Long Phan PMT xin cung cấp thông tin cơ bản trong bài viết dưới đây.

Soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóaSoạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Thế nào là hợp đồng vận chuyển hàng hoá?

Theo Điều 530 Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa về hợp đồng vận chuyển hàng hóa như sau:

Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển

Tài sản cũng bao gồm hàng hóa. Vậy nên dựa theo định nghĩa hợp đồng vận chuyển tài sản ta có thể suy ra hợp đồng vận chuyển hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên, bên được thuê có nghĩa vụ phải chuyển hàng hóa đến nơi đã định theo thỏa thuận và giao hàng hóa đó cho bên người có quyền nhận hàng hóa đó, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.

Căn cứ khoản 1 Điều 531 Bộ luật Dân sự 2015 thì hình thức của hợp đồng vận chuyển hàng hóa có thể được giao kết được thực hiện như sau:

 • Lời nói
 • Văn bản
 • Hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể

Các nội dung chính cần có trong hợp đồng vận chuyển

Mặc dù Bộ luật Dân sự 2015 hay Luật Thương mại 2005 chưa quy định cụ thể chi tiết là một hợp đồng vận chuyển hàng hóa phải có các nội dung chính nào. Tuy nhiên, chúng ta có thể căn cứ quy định từ Điều 531 đến Điều 541, Bộ luật Dân sự 2015 để xác định các nội dung chính cần có trong Hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Cụ thể phải có các nội dung sau:

 • Quy định về việc Giao tài sản cho bên vận chuyển
 • Cước phí vận chuyển
 • Nghĩa vụ của bên vận chuyển
 • Quyền của bên vận chuyển
 • Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển
 • Quyền của bên thuê vận chuyển
 • Giao tài sản cho bên nhận tài sản
 • Nghĩa vụ của bên nhận tài sản
 • Quyền của bên nhận tài sản
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Ngoài ra, tại Điều 15 Nghị định 10/2020/NĐ-CP cũng có  quy định về Hợp đồng vận chuyển hành khách, hàng hóa phải có đầy đủ các nội dung tối thiểu sau:

 • Thông tin về đơn vị kinh doanh vận tải ký hợp đồng: Tên, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, người đại diện ký hợp đồng;
 • Thông tin về lái xe: Họ và tên, số điện thoại;
 • Thông tin về hành khách hoặc người thuê vận tải (tổ chức hoặc cá nhân): Tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế (nếu có);
 • Thông tin về xe: Biển kiểm soát xe và sức chứa (trọng tải);
 • Thông tin về thực hiện hợp đồng: Thời gian bắt đầu thực hiện và kết thúc hợp đồng (ngày, giờ); địa chỉ điểm đầu, địa chỉ điểm cuối và các điểm đón, trả khách (hoặc xếp, dỡ hàng hóa) trên hành trình vận chuyển; cự ly của hành trình vận chuyển (km); số lượng khách (hoặc khối lượng hàng hóa vận chuyển);
 • Thông tin về giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán;
 • Quy định về trách nhiệm của các bên tham gia thực hiện hợp đồng vận chuyển, trong đó thể hiện việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; quyền, nghĩa vụ của bên vận chuyển, hành khách hoặc người thuê vận tải; số điện thoại liên hệ tiếp nhận giải quyết phản ánh, khiếu nại, tố cáo của hành khách; cam kết trách nhiệm thực hiện hợp đồng và quy định về đền bù thiệt hại cho người thuê vận tải, hành khách.

Thông tin tối thiểu của hợp đồng vận chuyển hành khách, hàng hóa được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, cung cấp cho lực lượng chức năng có thẩm quyền; cung cấp cho cơ quan quản lý giá, cơ quan Thuế, Công an, Thanh tra giao thông khi có yêu cầu. Như vậy, nếu bạn kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa theo hợp đồng thì nội dung trong hợp đồng tối thiểu phải có các nội dung như trên để đảm bảo hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên thì một hợp đồng vận chuyển hàng hóa cần đảm bảo được các nội dung về thông tin của các chủ thể ký kết hợp đồng, đối tượng của hợp đồng, địa điểm nhận và giao hàng, phương thức giao nhận hàng, trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa, thanh toán phí vận tải, quyền và nghĩa vụ của các bên, đăng ký bảo hiểm, biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, giải quyết tranh chấp và hiệu lực của hợp đồng.

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là văn bản thể hiện thông tin, quá trình thỏa thuận của các bên tham gia vận chuyển bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

 • Thông tin bên gửi (cá nhân hoặc công ty): tên, địa chỉ, điện thoại,…
 • Thông tin bên vận chuyển: tên, địa chỉ, điện thoại, số tài khoản,…
 • Thông tin về hàng hóa cần vận chuyển: tên hàng hóa, mã hàng hóa, tính chất hàng hóa,…..
 • Địa điểm nhận và giao hàng: địa chỉ nơi nhận và nơi trả hàng.
 • Thời gian giao nhận hàng hóa.
 • Phương tiện vận tải ( xe tải, tàu thủy, máy bay,….)
 • Giấy tờ cho việc vận chuyển hàng hóa vận tải đơn hàng hóa, biên bản thuế đã đóng,…
 • Phương thức giao nhận hàng hóa.
 • Trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa: thỏa thuận rõ trong hợp đồng. Nêu rõ các mức phạt nếu bên vận chuyển làm hư hỏng hay thất lạc hàng hóa.
 • Trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển: thỏa thuận rõ trong hợp đồng, bên thuê dịch vụ phải trả cho những khoản phí nào.
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng: quy định rõ trong hợp đồng.
 • Các thỏa thuận khác (nếu có).
 • Hiệu lực của hợp đồng.
 • Chữ ký và đóng dấu xác nhận các bên tham gia hợp đồng.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóaHợp đồng vận chuyển hàng hóa

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hoá

Phạm vi dịch vụ

Luật sư tư vấn và hỗ trợ soạn thảo những loại hợp đồng vận chuyển liên quan đến những lĩnh vực phổ biến như sau:

 • Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo về hợp đồng vận chuyển bằng container;
 • Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo về hợp đồng vận chuyển logistics;
 • Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo về hợp đồng vận chuyển hàng hóa theo chuyến;
 • Tư vấn về các điều kiện tiên quyết của hợp đồng
 • Tư vấn về các điều luật quy định về hợp đồng vận chuyển hàng hóa
 • Tư vấn các rủi ro pháp lý trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa khác.
 • Theo dõi, giám sát, cố vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên trong hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng
 • Tư vấn, soạn thảo, đàm phán hợp đồng các nội dung điều chỉnh
 • Soạn thảo các phụ lục hợp đồng đính kèm theo hợp đồng nếu có
 • Rà soát lại hợp đồng và tư vấn sửa đổi điều khoản trong hợp đồng;
 • Tư vấn, nhận ủy quyền, trực tiếp giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Đảm bảo triệt tiêu những rủi ro pháp lý có thể sẽ xảy ra cho khách hàng nhằm giải quyết tối ưu quyền lợi khách hàng;
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các quy định của pháp luật

Phí soạn thảo

Phí dịch vụ luật sư soạn thảo hợp đồng không có quy định cụ thể, tùy theo tính chất và nội dung của hợp đồng vận chuyển mà phí soạn thảo sẽ khác nhau. Phí soạn thảo được cung cấp sẽ đảm bảo mức phí dịch vụ cụ thể và hợp lý, đảm bảo phù hợp với sự vụ mà khách hàng yêu cầu.

Trong trường hợp phát sinh những tình tiết mới, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng phụ lục hợp đồng.

Trong trường hợp xuất hiện tình tiết mới, ảnh hưởng đến nội dung Hợp đồng dịch vụ pháp lý, các bên có thể thương lượng lại về mức phí dịch vụ thông qua phụ lục hợp đồng.

Nhằm đem lại cho Quý Khách hàng những giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí cũng như hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển. Long Phan PMT chúng tôi có rất nhiều gói dịch vụ nhằm giúp đưa ra ý kiến pháp lý cũng như đề xuất phương án xử lý cụ thể phù hợp với từng nhu cầu pháp lý cấp thiết mà doanh nghiệp đang gặp phải. Cụ thể chúng tôi hỗ trợ dịch vụ soạn thảo hợp đồng theo sự vụ nghĩa là sẽ tính phí trên từng hợp đồng và gói dịch vụ soạn thảo hợp đồng thường xuyên cho doanh nghiệp.

Vì vậy, để vừa đáp ứng được yêu cầu của chính khách hàng đồng thời nhận được thông tin báo phí chi tiết quý khách có thể liên hệ gửi thông tin cho chúng tôi để được hỗ trợ báo phí chính xác một cách nhanh chóng.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hoá

Những vấn để về giải quyết tranh chấp mà Luật sư sẽ tư vấn bao gồm các trường hợp sau đây:

 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng và các văn bản pháp lý liên quan đến vận chuyển hàng hóa;
 • Tư vấn pháp luật, đánh giá mâu thuẫn trong quan hệ tranh chấp giữa các bên để đưa ra hướng giải quyết, cân bằng lợi ích, giảm thiểu các chi phí, thời gian và công sức của các bên;
 • Hướng dẫn thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng;
 • Đại diện khách hàng tham gia thương lượng, hòa giải tranh chấp liên quan đến hàng hải và vận tải quốc tế;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng trong quá trình xét xử tại tòa án, trọng tài;
 • Cập nhật, hỗ trợ khách hàng nắm bắt kịp thời quy định vận chuyển hàng hóa.

>>> Xem thêm: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóaDịch vụ soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa rất đa dạng và tương đối phức tạp, yêu cầu người soạn thảo phải có trình độ chuyên môn nhất định, tránh tình trạng rủi ro pháp lý. Do đó, Quý khách hàng nên cần có một đội ngũ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức hỗ trợ. Vui lòng  liên hệ qua hotline: 1900.63.63.87 để được luật sư tư vấn hợp đồng  khi cần tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ soạn hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

Scores: 4.9 (44 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88