Dịch vụ tư vấn thay đổi tên Công ty tại Cần Thơ

Dịch vụ tư vấn thay đổi tên Công ty tại Cần Thơ, dịch vụ tư vấn giúp doanh nghiệp nắm được các quy định, thủ tục về thay đổi tên doanh nghiệp. Đăng ký thay đổi cần thực hiện thủ tục theo các bước, nộp đầy đủ các hồ sơ, thông báo thay đổi và tuân thủ các quy định đặt tên riêng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý khách hàng cùng Luật Long Phan PMT cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây:

Tư vấn thay đổi tên Công ty tại Cần Thơ

Tư vấn thay đổi tên Công ty tại Cần Thơ

Quy định về tên doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020, tên doanh nghiệp được quy định như sau:

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

 • Loại hình doanh nghiệp.
 • Tên riêng.

Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 38, 39 và 41 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

Như vậy, tên riêng doanh nghiệp được tự do lựa chọn, tên gọi gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng, có thể đặt bằng tiếng việt hoặc tiếng nước ngoài. Tuy nhiên, khi sử dụng đồng thời tiếng việt và tiếng nước ngoài để đặt tên riêng, thì ngôn ngữ nước ngoài phải có khổ in, kích cỡ nhỏ hơn tiếng việt.

Lưu ý, đặt tên riêng doanh nghiệp không được trùng với các tổ chức, cơ quan, lực lượng vũ trang nhân dân hoặc các đơn vị khác được quy định, trừ khi có sự đồng ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đó.

Có bắt buộc phải đăng ký khi thay đổi tên doanh nghiệp hay không?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì ký thay đổi tên doanh nghiệp được quy định như sau:

Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 được tiếp tục sử dụng tên doanh nghiệp đã đăng ký và không bắt buộc phải đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong trường hợp có tên trùng, tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, có giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương cùng với tên riêng đó, trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 thì không bắt buộc thay đổi tên doanh nghiệp khi có trường hợp trùng.

Có cần bắt buộc thay đổi tên doanh nghiệp hay không

Có cần bắt buộc thay đổi tên doanh nghiệp hay không

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty

Hồ sơ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 01/2021/NĐ-CP nghị định về đăng ký doanh nghiệp, theo đó, hồ sơ khi thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. ( theo Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT )

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

Cơ quan có thẩm quyền

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, theo đó cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Như vậy, Phòng Đăng ký kinh doanh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có quyền nhận hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.

Thủ tục thực hiện

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thủ tục thực hiện gồm các bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh xử lý, điều chỉnh hồ sơ.

Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ cần điều chỉnh thì Phòng đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung.

Bước 4: Trả kết quả.

Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Lưu ý, doanh nghiệp cần theo dõi, nhận thông báo để điều chỉnh và bổ sung kịp thời, tránh quá hạn và không điều chỉnh, khiến hồ sơ bị tar, từ chối đăng ký đổi tên Công ty.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục thay đổi tên công ty hợp danh.

Những việc cần làm sau khi thay đổi tên công ty

Sau khi đổi tên doanh nghiệp có thể gây nhầm lẫn cho đối tác, mức độ nhận diện thương hiệu chưa cao và có thể gặp nhiều các vấn đề pháp lý chồng chéo. Vì vậy, sau khi đổi tên doanh nghiệp lưu ý thay đổi, cập nhật thủ tục đúng với các mẫu quy định, mẫu hồ sơ, mẫu biên bản đã đăng ký thay đổi. Các lưu ý gồm:

 • Cập nhật, thay đổi con dấu doanh nghiệp.
 • Cập nhật, thay đổi chữ ký số đúng với tên riêng đã thay đổi.
 • Cập nhật, thay đổi thông tin địa chỉ ngân hàng.
 • Cập nhật, thay thông tin trong Giấy phép kinh doanh, các chứng  nhận.
 • Cập nhật, thay đổi bảng tên công ty, doanh nghiệp tại trụ sở chính và các chi nhánh.
 • Thông báo cho khách hàng, đối tác về việc thay đổi tên doanh nghiệp.
 • Xử lý hóa đơn cũ sau khi thay đổi tên doanh nghiệp.
 • Cập nhật, thay đổi địa chỉ các website, tranh thông tin doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thay đổi Giấy phép kinh doanh tại Cần Thơ

Để bảo đảm các rủi ro pháp lý, Luật Long Phan PMT cung cấp các dịch vụ liên quan đến thay đổi Giấy phép kinh doanh như sau:

 • Tư vấn quy định pháp luật về thay đổi tên công ty, doanh nghiệp.
 • Tư vấn thủ tục thay đổi tên công ty
 • Tư vấn việc thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh mới.
 • Tư vấn và giúp hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh liên quan đến doanh nghiệp.
 • Tư vấn quy định thông báo về việc thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan sau khi đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.
 • Đại điện các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc tại các cơ quan, tổ chức để giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Luật sư tư vấn đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Thay đổi tên Công ty có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, cho thấy một bước tiến mới, thay đổi đột phá trong kinh doanh. Tuy nhiên, đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp cần lưu ý đến các yếu tố khác, tránh gây nên các rủi ro pháp lý, ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh. Quý khách hàng đang gặp các vấn đề pháp lý, vui lòng liên hệ hotline: 1900.63.63.87 để được đội ngũ Luật sư doanh nghiệp tư vấn và hỗ trợ.

Scores: 4.6 (39 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8