Cơ sở yêu cầu tách giải quyết vụ án dân sự trong vụ án hình sự

Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự, không tách riêng vấn đề dân sự để giải quyết thủ tục tố tụng dân sự là điểm khác biệt của pháp luật nước ta so với các nước khác. Vậy để làm rõ cơ sở yêu cầu tách giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, Luật Long Phan xin cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp lý cơ bản thông qua bài viết sau đây.

Yêu cầu tách giải quyết vụ án dân sự trong vụ án hình sựYêu cầu tách giải quyết vụ án dân sự trong vụ án hình sự

Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

 • Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng Hình sự.
 • Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự
 • Trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì vấn đề dân sự có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
 • Cơ sở pháp lý: Điều 30 Bộ Luật Tố tụng Hình sự

Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm

 • Tòa án cấp sơ thẩm buộc phải mở phiên hòa giải cho các đương sự trước và tại phiên tòa. Nếu các bên đương sự thỏa thuận được với nhau thì phải ra quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự.
 • Chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự nên chúng ta có thể hiểu là việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự sẽ tuân thủ trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự.
 • Thẩm quyền giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự ở giai đoạn xét xử sơ thẩm thuộc về Tòa án nhân dân.
 • Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.
 • Cơ sở pháp lý: Mục 1 Phần II Công văn số 121/2003/KHXX ngày 19/9/2003 của Tòa án Nhân dân tối cao, Điều 588 Bộ luật Dân sự 2015.

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm

 • Trường hợp hủy phần quyết định dân sự để điều tra lại. Theo đó, phần dân sự này phải chuyển về cơ quan điều tra để điều tra lại, sau đó sẽ truy tố lại và xét xử lại.
 • Trường hợp hủy phần quyết định dân sự để xét xử lại. Theo đó, phần dân sự này chỉ chuyển cho tòa án cấp sơ thẩm để thụ lý lại và xét xử lại mà không có quy trình điều tra lại của Cơ quan điều tra.
 • Trong hai trường hợp nêu trên, việc giải quyết lại phần dân sự được thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục tố tụng hình sự. Nếu cần xác minh, thu thập thêm chứng cứ thì tòa án có quyền tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
 • Trường hợp hủy phần dân sự để giải quyết trong một vụ án dân sự khác khi có yêu cầu. Trường hợp này, việc thụ lý phải có yêu cầu, khởi kiện của đương sự, việc giải quyết chỉ tuân theo trình tự, thủ tục tố tụng dân sự.
 • Cơ sở pháp lý: Mục 1 Phần II Công văn số 121/2003/KHXX

Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Giải quyết vụ án dân sự đồng thời với việc giải quyết vụ án hình sự

 • Khi phát sinh quan hệ pháp luật có thể đồng thời phát sinh quan hệ pháp luật hình sự, quan hệ pháp luật dân sự.
 • Những quan hệ pháp luật dân sự có thể phát sinh bao gồm: bồi thường tài sản bị chiếm đoạt, bị mất, bị hủy hoại; đòi trả lại tài sản bị chiếm đoạt; đòi bồi thường giá trị tài sản do tài sản bị chiếm đoạt, những tài sản đã bị mất hoặc bị hủy hoại; buộc phải sửa chữa tài sản bị hư hỏng; đòi bồi thường thiệt hại về lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại do tài sản bị chiếm đoạt, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, đòi bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.
 • Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Tố tụng Hình sự.
 • Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục tố tụng hình sự.
 • Cơ sở pháp lý: Điều 30 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Mục 2 phần I Công văn số 121/2003/KHXX

Việc tách vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

 • Trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
 • Chưa có điều kiện chứng minh: chưa tìm được, chưa xác định được người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự; người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự chưa có yêu cầu; người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự có yêu cầu nhưng không cung cấp đầy đủ chứng cứ, chứng minh cho yêu cầu của mình; người bị hại, nguyên đơn dân sựu vắng mặt tại phiên tòa và sự vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc giải quyết vấn đề dân sự.
 • Không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự: việc tách giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự không ảnh hưởng đến việc xác định cấu thành tội phạm, trách nhiệm hình sự của bị cáo.
 • Cơ sở pháp lý: Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Mục 2 phần I công văn số 121/2003/KHXX

Tách vấn đề dân sự trong vụ án hình sựTách vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Cơ sở yêu cầu tách giải quyết vụ án dân sự trong vụ án hình sự

Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Chỉ được tách giải quyết vụ án dân sự trong vụ án hình sự bằng một vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng dân sự khi:

 • Chưa có điều kiện chứng minh;
 • Không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự.
 • Cơ sở pháp lý: Điều 30 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Theo quy định tại công văn số 121/2003/KHXX ngày 19/9/2003 của TAND tối cao

 • Khi tách vấn đề dân sự trong vụ án hình sự đảm bảo đủ ba điều kiện sau:
 1. Khi có yêu cầu;
 2. Nếu phần dân sự được tách không liên quan đến việc xác định cấu thành tội phạm, đến việc xem xét tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo;
 3. Thuộc một trong các trường hợp sau đây: a. Chưa tìm được, chưa xác định được người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự; b. Người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự chưa có yêu cầu; c. Người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự đã có yêu cầu, nhưng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung và của tòa án nói riêng; d. Người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự vắng mặt tại phiên tòa và sự vắng mặt của họ thật sự trở ngại cho việc giải quyết phần dân sự.
 • Cơ sở pháp lý: Mục 2 Phần I Công văn số 121/2003/KHXX.

Những hạn chế còn tồn tại

 • Chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết việc tách giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự;
 • Chưa có quy định cụ thể việc tách giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án dân sự được thực hiện ở giai đoạn nào;
 • Chưa quy định về thẩm quyền giải quyết việc tách giải quyết vụ án dân sự trong vụ án hình sự;
 • Định nghĩa về “vấn đề dân sự trong vụ án hình sự”, “chưa có điều kiện chứng minh”, “không ảnh hưởng tới việc giải quyết vụ án hình sự” chưa được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành.

Những hạn chế còn tồn tạiNhững hạn chế còn tồn tại

Dịch vụ luật sư tư vấn về tách giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

 • Tư vấn phương án giải quyết vụ việc dân sự
 • Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự
 • Tư vấn, hướng dẫn thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan
 • Soạn thảo các văn bản. đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp
 • Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng

Những thông tin về giải quyết vụ án dân sự trong vụ án hình sự cũng như cơ sở tách giải quyết vụ án dân sự trong vụ án hình sự đã được chúng tôi cung cấp thông qua bài viết trên. Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc liên quan nào hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua  1900.63.63.87 hoặc email: pmt@luatlongphan.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Scores: 4.8 (35 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87