Chi phí thuê luật sư khởi kiện tranh chấp thừa kế nhà đất

Chi phí thuê luật sư khởi kiện tranh chấp thừa kế nhà đất là vấn đề mà được rất nhiều các bên trong tranh chấp thừa kề quan tâm. Bởi vì việc giải quyết loại tranh chấp này không hề đơn giản do phải tuân theo hệ thống các quy định pháp luật phức tạp không phải ai cũng nắm rõ.  Vậy nên, các bên luôn có nhu cầu nhờ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nhưng lại không biết chi phí thuê luật sư như thế nào. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Long Phan PMT sẽ cho các bạn thêm thông tin về

 

Thuê luật sư khởi kiện tranh chấp thừa kế
Thuê luật sư khởi kiện tranh chấp thừa kế

Thủ tục khởi kiện tranh chấp thừa kế

Bước 1: Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo Điều 190, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Bước 2: Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện

 • Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn.
 • Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây: Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 ; Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác; Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
 • Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán quy định tại khoản 3 Điều này phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 2: Tòa án thụ lý vụ án và ra thông báo đến các cơ quan và cá nhân liên quan

Bước 3: Tiến hành hòa giải

Bước 4: Nếu hòa giải không thành thì đưa vụ án ra xét xử

Công việc luật sư thực hiện khởi kiện tranh chấp thừa kế nhà đất cho thân chủ

Tư vấn về phương án khởi kiện tối ưu nhất

Trong vụ tranh chấp thừa kế nhà đất bạn nên khởi kiện khi cảm thấy vụ việc đi theo hướng bất lợi cho mình, mình bị thiệt hại. Lúc này, luật sư sẽ tư vấn chi tiết, đưa ra các giải pháp và phân tích vụ việc rõ ràng cho bạn dựa trên các căn cứ pháp lý. Cụ thể như sau:

Luật sư sẽ nghiên cứu toàn diện các tài liệu trong hồ sơ vụ án từ lời khai của bị đơn, người làm chứng, biên bản hòa giải đến các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Sau đó, luật sư sẽ đưa ra các lợi thế và bất lợi trong hồ sơ vụ án của bạn để xây dựng phương án bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng theo trình tự, thủ tục tố tụng và tránh được những rủi ro trong quá trình tranh chấp xảy ra.

Từ phương án giải quyết tranh chấp đất đai đã được xây dựng luật sư có thể thực hiện một số công việc cơ bản sau: 

 • Tiến hành nộp đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo Điều 35, 37, 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp;
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu, chứng cứ;
 • Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng;
 • Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng;
 • Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ có liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Yêu cầu tòa án thực hiện biện pháp đối chất trong trường hợp cần thiết;
 • Yêu cầu tòa án tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản tranh chấp;

Soạn thảo đơn khởi kiện và toàn bộ các văn bản trong quá trình khởi kiện

Trong quá trình giải quyết tranh chấp thừa kế, luật sư sẽ thực hiện soạn thảo toàn bộ các đơn từ, văn bản tố tụng để bảo vệ lợi ích khách hàng, cơ bản là những đơn từ sau:

 • Đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai;
 • Đơn khởi kiện;
 • Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Bản tự khai
 • Đơn yêu cầu tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ;
 • Đơn yêu cầu xem xét thẩm định tại chỗ;
 • Đơn yêu cầu định giá tài sản tranh chấp;
 • Đơn yêu cầu triệu tập người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan/người làm chứng;
 • Đơn kiến nghị/khiếu nại (nếu có);
 • Bản luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích khách hàng.

Thay mặt thân chủ tham gia giải quyết vụ án tại tòa án

Luật sư tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp thừa kế tham gia tố tụng với một trong các tư cách sau:

 • Đại diện ủy quyền: Luật sư nhận ủy quyền khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp với bên tranh chấp, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện khách hàng tham gia tố tụng tại tòa án.
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo Điều 75 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Xác minh, thu thập hoặc đề nghị tòa án xác minh, thu thập chứng cứ

Theo Điều 6 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Luật sư tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ hoặc đề nghị Tòa án hỗ trợ xác minh, thu thập chứng cứ trong quá trình khởi kiện để bảo vệ cho thân chủ.

Các công việc Luật sư thực hiện

Các công việc luật sư thực hiện thủ tục khởi kiện tranh chấp thừa kế nhà đất

>>> Xem thêm: Cách lựa chọn luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Phí thuê luật sư khởi kiện tranh chấp thừa kế

Thứ nhất, Khoản 2, 3 Điều 168 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định chi phí cho luật sư là khoản tiền phải trả cho luật sư theo thoả thuận của đương sự với luật sư trong phạm vi quy định của tổ chức hành nghề luật sư và theo quy định của pháp luật và chi phí này do người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên đương sự có thoả thuận khác. Theo đó, thù lao của luật sư bao gồm:

 • Thù lao cố định: Được thống nhất ngay sau khi Luật sư nghiên cứu xong hồ sơ cụ thể và dự kiến những công việc cần thựuc hiện. Có thể thỏa thuận lại bằng phụ lục hợp đồng nếu có tình huống không thể lường trước phát sinh.
 • Thù lao kết quả: Để nâng cao hiệu suất công việc các bên có thể ký kết thêm hợp đồng hứa thưởng. Khách hàng chỉ phải thanh toán khi đạt được kết quả như mong muốn.

Thứ hai, thù lao Luật sư được tính trên các căn cứ sau:

 • Mức độ phức tạp của công việc.
 • Thời gian của luật sư bỏ ra để thực hiện công việc.
 • Kinh nghiệm và uy tín của Luật sư chính, của Văn phòng luật sư.
 • Yêu cầu đặc biệt của khách hàng về trách nhiệm, hiệu quả công việc.

Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu sơ bộ nội dung vụ việc, đặc thù công việc và yêu cầu của khách hàng thì luật sư thỏa thuận với khách hàng áp dụng cách tính thù lao sau:

 • Thù lao tính theo giờ làm việc.
 • Thù lao trọn gói theo vụ việc.

Quy trình tiếp nhận và xử lý

Quy trình tiếp nhận và xử lý công việc của Luật sư Long Phan PMT

>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư tư vấn khi chuẩn bị khởi kiện

Quy trình của Luật sư tham gia tố tụng trong vụ việc thừa kế

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc

Luật sư tiếp nhận thông tin, hồ sơ vụ việc và các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp về thừa kế thực tế khi đương sự yêu cầu.

Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian và phân công luật sư tham gia

Căn cứ vào hồ sơ pháp lý của đương sự, Luật sư xác định điều kiện, thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Bên cạnh đó, Luật sư cũng phải dự kiến thời gian tham gia quá trình tố tụng.

Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh

Luật sư tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng

Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh chấp liên quan đến thừa kế.

Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng

Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án về thừa kế.

Tranh chấp thừa kế là loại tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Người có quyền thừa kế nhận thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm có thể thực hiện thủ tục khởi kiện theo quy định. Nếu quý đọc giả còn thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc có nhu cầu cần tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất. hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900.63.63.87. Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp đất thừa kế tại Luật Long Phan PMT sẽ hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong vấn đề bảo vệ quyền lợi hợp pháp từ sự kiện thừa kế.

Bài viết liên quan:

Scores: 4.54 (22 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88