Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất

2
15 Tháng Mười, 2020

Giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị xâm phạm. Tuy nhiên, quy định pháp luật về thừa kế hiện nay khá phức tạp, người dân không nắm được quy trình, thủ tục thực hiện như thế nào. Phạm vi bài viết dưới đây của Công ty Luật Long Phan PMT xin được tư vấn về thủ tục giải quyết tranh chấp nêu trên.

Việc giải quyết tranh chấp thừa kế phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên

>> Xem thêm: Tư Vấn Tranh Chấp Đất Có Di Chúc

>> Xem thêm: Chi Phí Thuê Luật Sư Khởi Kiện Tranh Chấp Thừa Kế Nhà Đất

Điều kiện thừa kế quyền sử dụng đất

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là điểm đ khoản 1 Điều 179 Luật đất đai 2013 thì cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.

ĐIỀU KIỆN được thừa kế quyền sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

 • Khi có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (khoản 1 Điều 168, Điều 188).
 • Đất không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, trong thời hạn sử dụng đất
 • Khi có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (khoản 1 Điều 168, Điều 188).
 • Đất không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, trong thời hạn sử dụng đất

Cách thức phân chia thừa kế

Thừa kế theo di chúc

Những người thừa kế có quyền nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo chỉ định trong di chúc sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài sản của người chết tương ứng với phần di sản được nhận.

Ngoài ra, để bảo vệ người thân của người để lại di sản, Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định rằng, những người sau đây vẫn được nhận phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia thừa kế theo pháp luật, trong trường hợp họ không được hưởng di sản theo di chúc hoặc chỉ được hưởng di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, những người được hưởng di sản theo di chúc có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Tranh chấp đất đai thừa kế không có di chúc hoặc di chúc vô hiệu, không có hiệu lực: trong trường hợp người để lại di sản là đất đai không lập di chúc hoặc di chúc vô hiệu, không có hiệu lực thì đất đai sẽ được chia theo pháp luật cho các đồng thừa kế.

Thừa kế theo pháp luật

Theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015, thì những người thừa kế theo pháp luật được quy định như sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất: gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Cách giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

Thủ tục giải quyết tranh chấp

 1. Thực hiện hòa giải tại cấp xã nơi có đất. Trường hợp hòa giải không thành thì có quyền gửi đơn đến Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh theo quy định tại Điều 34, 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp.
 2. Khởi kiện tòa án có thẩm quyền

Thời hiệu khởi kiện

Theo quy định tại khoản 1 Điều 633 Bộ luật dân sự 2015 thì đối với tranh chấp thừa kế đất đai có di chúc, những đồng thừa kế được hưởng di sản theo di chúc có quyền yêu cầu chia thừa kế trong thời hạn 30 năm
kể từ thời điểm mở thừa kế.

Nội dung đơn khởi kiện

 • Thông tin người khởi kiện,
 • Thông tin người bị kiện
 • Nội dung khởi kiện
 • Nội dung yêu cầu
 • Gửi kèm đơn khởi kiện là Tài liệu chứng minh đất
  có tranh chấp.

Thủ tục khởi kiện ở tòa án

 1. Người khởi kiện phải làm đơn khởi kiện gửi đến tòa án.
 2. Sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án sẽ tiến hành các thủ tục xem xét đơn và thụ lý vụ án.
 3. Sau khi thụ lý, Tòa án sẽ tiến hành các thủ tục để chuẩn bị xét xử như là thu thập chứng cứ, xác minh nguồn gốc đất, xác minh di chúc, nội dung di chúc, xác minh nhân thân người thừa kế theo pháp luật, tiến hành các thủ tục xem xét thẩm định tại chỗ và đưa vụ án ra xét xử.

Trên đây là những hướng dẫn chung về thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

Công việc Luật sư thực hiện giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

Soạn thảo văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chứng cứ:

Khi tham gia giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất cho khách hàng, bên cạnh việc yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ việc luật sư cũng sẽ tiến hành thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ cũng như là soạn thảo một số văn bản cần thiết trong quá trình tố tụng.

 • Luật sư sẽ tiến hành soạn thảo đơn khởi kiện, giấy/hợp đồng ủy quyền,…;
 • Chuẩn bị tài liệu chứng minh: GCNQSDĐ, giấy tờ pháp lý về quyền thừa kế; thỏa thuận phân chia di sản,…;
 • Thu thập, tài liệu chứng cứ chứng minh mối quan hệ nhân thân: trích lục khai sinh; trích lục giấy đăng ký kết hôn; lập bảng tường trình quan hệ nhân thân….

Trực tiếp tham gia giải quyết với tư cách người đại diện ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp:

 • Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, Luật Tố tụng hành chính cho phép các đương sự có quyền tự bảo vệ hoặc nhờ luật sư hoặc người khác có đủ điều kiện theo quy định của Luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
 • Do đó, trong những vụ việc phức tạp mà đặc biệt là những tranh chấp liên quan đến bất động sản, các đương sự không thể tự bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho mình thì luật sư có thể tham gia tố tụng làm người đại diện theo ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự.

Tư vấn, hướng dẫn khách hàng những hướng giải quyết tranh chấp tốt nhất:

 • Bên cạnh việc hỗ trợ đương sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi tham gia tố tụng, luật sư còn có thể giúp khách hàng đưa ra những hướng giải quyết có lợi nhất.
 • Cụ thể, đối với tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất thì luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng  sẽ khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính hay tố tụng dân sự thì tốt hơn; hoặc tiến hành hòa giải như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất,…

Phí thuê luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

Trong trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai, phí dịch vụ luật sư được tính theo một trong hai cách sau:

 • Phí cố định: bên nhận dịch vụ sẽ thanh toán theo từng tiến độ giải quyết tranh chấp.
 • Phí kết quả: bên nhận dịch vụ sẽ thanh toán theo mức độ kết quả mà luật sư thực hiện được.
 • Cụ thể, đối với chi tiết của từng sự, vụ sẽ có những mức phí khác nhau.

Nếu bạn đọc có vướng mắc hoặc cần sự hỗ trợ của luật sư liên quan đến tư vấn hoặc thực hiện giải quyết tranh chấp pháp luật thừa kế, vui lòng liên hệ Công ty Luật Long Phan PMT thông qua hotline 1900636387 để được tư vấn luật thừa kế kịp thời và chi tiết. Xin cảm ơn.

Scores: 4.8 (42 votes)

Luật sư: Luật Sư Vũ Viết Năng

Luật sư Vũ Viết Năng nguyên là Chánh án, Thẩm phán TAND huyện Hải Hậu, Nam Định. Hiện là Luật sư Cộng sự của Công ty Luật Long Phan PMT. Luật sư có 30 năm kinh nghiệm trong công tác xét xử, chuyên môn trong các lĩnh vực Hành chính, dân sự, hợp đồng. Luật sư luôn sẵn sàng tư vấn pháp lí miễn phí cho các đối tượng khó khăn và là điểm tựa để thân chủ đặt niềm tin khi đang gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

2 Bình luận

2 bình luận trên “Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất

 1. Luật sư làm ơn giúp e. Trước đây em cùng chị gái và cha về kiêng giang mua dat. Sau đó cha di bước nữa và có thêm một con trai. Vậy giờ e và chị gái có thể xin huong phần của mình dược không. Xin luật sư giúp đỡ em

  1. Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Long Phan PMT, đối với thắc mắc của bạn tôi đưa ra quan điểm tư vấn như sau:
   Theo thông tin bạn cung cấp căn cứ Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015, trong trường hợp bố mất thì phần di sản sẽ được chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất là vơ, 2 chị em bạn và người con trai. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được phân chia di sản thì có thể khởi kiện tại Tòa án yêu cầu phân chia di sản thừa kế.

  Hotline: 1900.63.63.87