Cách chia thừa kế đối với nhà đất đang thế chấp

0
09/08/2022 13:18

Cách chia thừa kế đối với nhà đất đang thế chấp được pháp luật quy định như thế nào, bởi hiện nay, vụ việc tranh chấp về di sản thừa kế ngày càng tăng , đặc biệt là việc CHIA THỪA KẾ đối với nhà đất đang thế chấp. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho quý bạn đọc chế định trong Bộ luật Dân sự về THỪA KẾ và cách chia thừa kế đối với nhà đất đang thế chấp.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quy định của Bộ luật Dân sự về thừa kế

Quyền thừa kế

Theo Điều 609 BLDS 2015 về quyền thừa kế, quy định:

 • Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
 • Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Di sản

Theo Điều 612 BLDS 2015 di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Người thừa kế phát sinh quyền và nghĩa vụ khi nào?

 • Theo Điều 611 BLDS 2015, quy định: Thời điểm, địa điểm mở thừa là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.
 • Theo Điều 614 BLDS 2015 Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế kể từ thời điểm mở thừa kế.

Quy định của Bộ luật Dân sự về thế chấp

Khái niệm thế chấp

Theo Điều 317 BLDS 2015, quy định về Thế chấp tài sản như sau:

 1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).
 2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Theo Điều 318 BLDS 2015 Tài sản thế chấp bao gồm:

 • Trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 • Trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ gắn với tài sản đó thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 • Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Tài sản thế chấp

Như  vậy, theo quy định tại khoản 1,2,3 Điều 318 BLDS 2015 thì tài sản thế chấp bao gồm động sản, bất động sản,…

Nghĩa vụ của bên thế chấp

Theo Điều 320 BLDS 2015 bên thế chấp có một số nghĩa vụ như sau:

 1. Cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp.
 2. Giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để xử lý khi thuộc một trong các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm quy định tại Điều 299 của Bộ luật này.

 1. Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này.

Cách chia thừa kế đối với nhà đất đang thế chấp

Việc thế chấp nhà đất có bị chấm dứt khi người để lại di sản chết?

Theo Điều 422 BLDS 2015 Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 1. Hợp đồng đã được hoàn thành;
 2. Theo thỏa thuận của các bên;
 3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

Như vậy, hợp đồng thế chấp chỉ chấm dứt khi cá nhân giao kết hợp đồng chết và chính cá nhân đó thực hiện hợp đồng; cá nhân thế chấp quyền sử dụng đất đứng tên mình không làm chấm dứt hợp đồng thế chấp. Đồng thời, Bộ luật dân sự không cấm việc chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất đang bị thế chấp.

Cách chia thừa kế

Theo Điều 615 BLDS 2015 quy định việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

 1. 1.Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 2. 2.Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
 3. 3.Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 4. 4.Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Như vậy, kể từ thời điểm mở thừa kế ,những cá nhân được hưởng quyền thừa kế, sẽ phải thực hiện quyền và nghĩa vụ do người chết để lại. Đặc biệt, đối với nghĩa vụ tài sản, những người thừa kế có trách nhiệm thực hiện trong phạm vi di sản do người chết để lại, họ sẽ phải tiếp tục thực hiện hợp đồng thế chấp đối với bên được thế chấp và hưởng phần tài sản còn lại.

Vai trò luật sư tư vấn chia thừa kế đối với nhà đất đang thế chấp

Trong trường hợp khách hàng muốn xác định cách chia thừa kế đối với nhà đất đang thế chấp, Luật Long Phan có thể hỗ trợ những công việc sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về cách chia thừa kế đối với nhà đất đang thế chấp và các quy định khác liên quan;
 • Tư vấn, hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản được hưởng thừa kế;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn yêu cầu cũng như các đơn từ khác có liên quan;
 • Các công việc khác theo yêu cầu.

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn chi tiết về cách chia thừa kế đối với nhà đất đang thế chấp . Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý bạn đọc có bất kỳ khó khăn, vướng mắc hay các vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực dân sự thì hãy gọi ngay vào HOTLINE 1900.63.63.87 để được Tư vấn luật thừa kế tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.

Scores: 4.9 (69 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87