Xử lý khi sổ đỏ cấp sai tên người sử dụng đất

Xử lý khi sổ đỏ cấp sai tên người sử dụng đất là việc thông tin của người sử dụng đất trên sổ đỏ có sai sót. Khi đó sổ đỏ sẽ được xử lý theo quy định của Luật Đất đai 2013. Phương pháp để xử lý khi sổ đỏ cấp sai tên người sử dụng đất là đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp. Dưới đây là các nội dung về phương pháp xử lý bao gồm hồ sơ, trình tự thủ cũng như thời hạn thực hiện thủ tục đính chính.

Sai tên người sử dụng đất trên sổ đỏ

Sai tên người sử dụng đất trên sổ đỏ

Phương pháp xử lý khi sai tên trên sổ đỏ

Theo quy định của Luật đất đai thì người sử dụng đất có sai sót thông tin về tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần làm thủ tục đính chính thông tin sai. Căn cứ khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

 • Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
 • Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Như vậy, khi sổ đỏ bị sai thông tin thì người sử dụng đất tiến hành đính chính sổ đỏ.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013

Thủ tục đính chính sổ đỏ như thế nào?

Thủ tục đính chính sổ đỏ

Thủ tục đính chính sổ đỏ

Hồ sơ làm thủ tục đính chính

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất phát hiện tên người sử dụng đất trên Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thì nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành ngày 19/05/2014, gồm:

 • Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót “trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Vậy khi phát hiện có sai sót về thông tin người sử dụng đất trên sổ đỏ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở tài nguyên môi trường nơi có đất.

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành ngày 19/05/2014

Trình tự thủ tục

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ nêu trên, trình tự đính chính sổ đỏ khi bị sai thông tin được thực hiện theo hướng dẫn được quy định tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 15/05/2014 như sau:

 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

 • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cơ sở pháp lý: Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 15/05/2014

Thời hạn thực hiện thủ tục đính chính

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 15/05/2014, quy định về thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận như sau:

Thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày.

Như vậy, thời gian thực hiện thủ tục đính chính là không quá 10 ngày và được tính theo quy định tại Điều này như sau:

 • Tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 • Không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật
 • Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất
 • Không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 • Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.
 • Thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính về đất đai do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá tổng thời gian thực hiện các thủ tục đó theo các quy định trên.

Cơ sở pháp lý: Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 15/05/2014; khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/01/2017

Hướng dẫn xử lý khi sổ đỏ cấp sai tên người sử dụng đất

Luật sư hướng dẫn xử lý khi sổ đỏ cấp sai tên người sử dụng đất

Luật sư hướng dẫn xử lý khi sổ đỏ cấp sai tên người sử dụng đất

 • Tư vấn phương án xử lý khi sổ đỏ sai tên người sử dụng đất
 • Soạn thảo các tài liệu, hồ sơ cần thiết để làm thủ tục đính chính
 • Uỷ quyền thực hiện các thủ tục đính chính
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan trong lĩnh vực Luật Đất đai

Trên đây là toàn bộ nội dung về xử lý khi sổ đỏ cấp sai tên người sử dụng đất cùng với các quy định do pháp luật ban hành. Trong nội dung trên đã bao gồm cả trình tự thủ tục, hồ sơ cũng như thời gian thực hiện đính chính giấy chứng nhận khi thông tin trên giấy bị sai sot. Nếu quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hướng dẫn xử lý khi bị sai tên trên sổ đỏ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật: 1900636387.

Scores: 4.9 (39 votes)

: Trần Hường - Chuyên viên pháp lý

#tranhuonglegal-Chuyên viên pháp lý về Đất đai tại công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn giải quyết thành công vụ án tranh chấp về đất đai, thu hồi, quy hoạch treo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87